Wcześniejsza spłata kredytu? Unijny trybunał może stanąć po stronie konsumentów w sprawie zwrotu części prowizji! Banki się ugną?

Wcześniejsza spłata kredytu? Unijny trybunał może stanąć po stronie konsumentów w sprawie zwrotu części prowizji! Banki się ugną?

Gdy spłaciłeś kredyt przed terminem, banki nie chcą zwracać części prowizji. Twierdzą, że prowizja nie ma nic wspólnego z okresem kredytowania. Ale coraz więcej wskazuje na to, że banki będą musiały zmienić procedury. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest na dobrej drodze, by stwierdzić, że w takiej sytuacji banki muszą zwracać również część pobranej prowizji!

Sprawa zwrotu części kosztów w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu to jeden z punktów zapalanych na linii klienci – banki. Art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim mówi, że „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

Zobacz również:

Przeczytaj też: Kto ma rację w sporze użytkowników Revoluta z Citibankiem? Co powinno być z prowizjami pobranymi za doładowania? Oto werdykt!

Przeczytaj też: Wizerunkowe samobójstwo Citibanku? Ktokolwiek napisał scenariusz tego sabotażu, jest na kursie i ścieżce

Rzecznik Finansowy i UOKiK kontra banki

Banki nie mają problemu np. ze zwrotem części składki ubezpieczeniowej, jeśli kredyt był objęty polisą. Ale uparły się, że nie będą zwracać części pobranej prowizji. W opinii bankowców, zapisy ustawy o kredycie konsumenckim mówią o zwracaniu tylko tych kosztów, które mają związek z okresem kredytowania. Chodzi np. o wspomnianą składkę ubezpieczeniową. Twierdzą natomiast, że prowizja za udzielenie kredytu nie ma nic wspólnego z czasem życia kredytu..

Z tą opinią i praktyką nie zgadzają się Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 2016 r. instytucje te wydały opinię, zgodnie z którą w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić proporcjonalnie wszystkie koszty takiego kredytu niezależnie od ich charakteru. Jeśli koszty początkowe – opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia – związane z rocznym kredytem wyniosły 1200 zł, a został on spłacony po 6 miesiącach, to konsument powinien otrzymać z powrotem 600 zł.

Przeczytaj też: Niecodzienna sytuacja: bankomat wypłacał klientom dwa razy więcej pieniędzy, niż chcieli. A teraz bank szuka „beneficjentów”

Przeczytaj też: Agent-nielot, umowa na wyłączność, stracone 4000 zł i… cięta riposta. „Czy wszyscy agenci nieruchomości to oszuści? No chyba nie!”

Kiedy w marcu tego roku poprosiłem poszczególne banki o opinię w tej sprawie, jeden z nich napisał, że RF i UOKiK nie są ustawowo uprawnione do interpretowania prawa. Wszystkie opinie banków znajdziecie w tym artykule.

Unijny trybunał stanie po stronie klientów?

Skoro banki miały opinię RF i UOKiK w głębokim poważaniu, a reklamacje klientów odrzucały, niektórzy z nich postanowili pójść do sądu. Ale i one miały problem z interpretacją przepisów. Dlatego w ubiegłym roku sądy m.in. z Lublina i Warszawy poprosiły Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), by wypowiedział się w tej sprawie (nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim była implementacją unijnej dyrektywy).

Przeczytaj też: Zanosi się na sukces polskich frankowiczów w Europie? Rzecznik generalny TSUE podpowiada polskim sędziom jak żyć

Przeczytaj też: To już pewne: WIBOR i LIBOR do likwidacji. Miliony kredytobiorców czekają zmiany umów. Jakie? Banki zdradzają pierwsze szczegóły

A TSUE przymierza się do tego, by stanąć po stronie konsumentów. Z wydanej właśnie opinii rzecznika generalnego trybunału wynika, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu, kredytodawca powinien dokonać proporcjonalnego rozliczenia wszystkich kosztów, które wchodziły w całkowity koszt kredytu, niezależnie czy były związane z okresem kredytowania czy też nie.

Rzecznik generalny proponuje, by przepisy interpretować w ten sposób, „że w przypadku gdy konsument dokonał przedterminowej spłaty, obniżka, do której jest on uprawniony, może dotyczyć kosztów, których kwota nie jest zależna od długości trwania umowy o kredyt”. Pełna treść opinii dostępna jest w tym miejscu.

„Opinia ta jest zgodna ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego zajętym wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta w zakresie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 16 maja 2016 r. Konsekwentnie prezentujemy je również w tzw. istotnych poglądach wydawanych w toczących się sprawach sądowych”

– komentuje Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

Opinia to jeszcze nie orzeczenie, ale – znając praktyki TSUE – pokazuje, w którym kierunku iść będzie orzeczenie, którego można spodziewać się za kilka miesięcy. Jeśli banki nie zmienią praktyk w kwestii zwrotu prowizji, polskie sądy z orzeczeniem TSUE w ręku powinny orzekać na korzyść konsumentów.

Subscribe
Powiadom o
14 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Jacek
4 lat temu

Właśnie jestem t takiej sytuacji. Niestety nie pomogły negocjacje RF ze SKOKiem w sprawie zwrotu części prowizji i teraz mam zagwozdkę:
Czekać na Orzeczenie TSUE czy też od razu ich pozywać?

Admin
4 lat temu
Reply to  Jacek

Jeśli nie grozi przedaawnienie to chyba bym poczekał…

Kuba
4 lat temu
Reply to  Maciej Samcik

Jak wyliczyc przedawnienie?

Admin
4 lat temu
Reply to  Kuba

Powiedziałbym, że roszczenia dotyczące poszczególnych rat przedawniają się po 10 latach od ich zapłacenia. Chyba, że jakiś prawnik mnie poprawi

4 lat temu
Reply to  Maciej Samcik

Zgodnie z art. 52 ustawy o kredycie konsumenckim – kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości. A zatem termin przedawnienia roszczenia o zwrot części kosztów kredytu (a w szczególności prowizji) jest liczony po upływie 14 dni od dnia wcześniejszej spłaty kredytu. I rzeczywiście termin przedawnienia wynosi 10 lat, choć trzeba pamiętać, że aktualnie obowiązująca ustawa o kredycie konsumenckim weszła w życie w dniu 18 grudnia 2011 r. Dotyczy więc kredytów konsumenckich udzielonych po tej dacie. W razie pytań służę pomocą 🙂

Admin
4 lat temu
Reply to  Lexitor

Dzięki za wsparcie 😉

Kuba
4 lat temu
Reply to  Lexitor

Dzieki. Jak zatem wyglada sytuacja z kredytem hipotecznym zaciagnietym przed 2011?

Załóżmy kredyt z 2006 na 25 lat i splacony calkowicie w 2016?

4 lat temu
Reply to  Kuba

Co prawda obecnie obowiązująca ustawa o kredycie hipotecznym wprowadziła – podobnie jak w przypadku kredytu konsumenckiego – zasadę proporcjonalnego rozliczenia kosztów kredytu w sytuacji jego wcześniejszej spłaty. Przy czym ustawa ta weszła w życie w dniu 22 lipca 2017 r. i stosuje się ją do umów kredytowych zawartych po tej dacie.

Zatem brak jest podstaw do odzyskania kosztów kredytu udzielonego w 2006 r.

4 lat temu
Reply to  Lexitor

Drobna korekta – z racji nowelizacji Kodeksu cywilnego z 2018 r., która weszła w życie z dniem 9 lipca 2018 r. -zasadniczy termin przedawnienia wynosi już 6 lat. Ale do roszczeń powstałych i nieprzedawnionych jeszcze przed 9 lipca 2018 r. stosuje się termin 10 lat.

Podsumowując więc – jeśli kredyt został spłacony po 9 lipca 2018 r. – termin przedawnienia będzie już wynosił 6 lat. Jeśli został spłacony przed 9 lipca 2018 r. – termin przedawnienia – 10 lat.

Tomasz
4 lat temu

Mam wrażenie, że pan red. Bednarek nie przeczytał albo nie zrozumiał opinii Rzecznika Generalnego. Rzecznik ten wyraźnie stwierdził, że dyrektywa 2008/48 nie harmonizuje metody obliczania redukcji kosztów kredytu konsumenckiego w razie jego przedterminowej spłaty. Zdaniem Rzecznika państwa członkowskie mogą zdecydować o przyjęciu jednego z dwóch wariantów: 1) proporcjonalnego obniżenia wszystkich kosztów (w tym jednorazowych) albo 2) zmniejszenia płatności okresowych i jednorazowych o te, które nie były należne przed przedterminową spłatą. Wariant drugi nie obejmuje proporcjonalnej redukcji prowizji jednorazowej pobieranej przy wypłacie kredytu. Rzecznik nie opowiedział się jednoznacznie za żadnym z tych wariantów i odesłał do regulacji prawa krajowego (tj. w… Czytaj więcej »

4 lat temu
Reply to  Tomasz

Rzecznik Generalny w opinii dostrzega problem, ale widać, że nie zna realiów polskiego rynku finansowego. Niestety również i niektóre polskie sądy zdają się nie rozumieć istoty problemu, albo po prostu nie chcą go zauważyć. A szkoda. Po pierwsze bowiem – w praktyce kredytodawców – prowizje są kredytowane ze środków udzielanego kredytu, co oznacza, że kredytobiorca faktycznie spłaca raty kredytowe, w których zawiera się prowizja. Ponadto kwota prowizji zawsze jest powiązana z kwotą udzielanego kredytu, która z kolei rzutuje na okres kredytowania. A zatem prowizja jest ewidentnie – choćby w sposób pośredni – powiązana z okresem kredytowania. Po drugie – instytucje… Czytaj więcej »

4 lat temu

Rzecznik Generalny w opinii dostrzega problem, ale widać, że nie zna realiów polskiego rynku finansowego. Niestety również i niektóre polskie sądy zdają się nie rozumieć istoty problemu, albo po prostu nie chcą go zauważyć. A szkoda. Po pierwsze bowiem – w praktyce kredytodawców – prowizje są kredytowane ze środków udzielanego kredytu, co oznacza, że kredytobiorca faktycznie spłaca raty kredytowe, w których zawiera się prowizja. Ponadto kwota prowizji zawsze jest powiązana z kwotą udzielanego kredytu, która z kolei rzutuje na okres kredytowania. A zatem prowizja jest ewidentnie – choćby w sposób pośredni – powiązana z okresem kredytowania. Po drugie – instytucje… Czytaj więcej »

Mateusz
4 lat temu

Co kredyt to inne możliwości odzyskania pieniędzy. Ja się mocno zastanawiam, żeby podjąć kroki prawne i odzyskać pieniądze które ukradł mi bank. Znalazłem fajnego bloga który pokazał mi jakie mam możliwości.
https://nabiciprzezbanki.pl/posts/A01678/franek-frankowi-nie-rowny-3-rodzaje-kredytow-we-frankach

Marcin
4 lat temu

Witam , nie wiem dlaczego banki i sądy mają problemy z interpretacją Art.49 ustawy Prawo Bankowe , skoro jest on implementacją dyrektywy unijnej , która wyraźnie mówi : Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki „Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania OBNIŻKI CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy”. Nigdzie nie… Czytaj więcej »

Subiektywny newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślę ci powiadomienie o najważniejszych tematach dla twojego portfela. Otrzymasz też zestaw pożytecznych e-booków. Dla subskrybentów newslettera przygotowuję też specjalne wydarzenia (np. webinaria) oraz rankingi. Nie pożałujesz!

Kontrast

Rozmiar tekstu