31 stycznia 2022

Chcesz rozsądnie chronić oszczędności przed inflacją? W tych czasach łatwo dać się wpuścić w maliny. Jakich inwestycji unikać? Na co stawiać?

Chcesz rozsądnie chronić oszczędności przed inflacją? W tych czasach łatwo dać się wpuścić w maliny. Jakich inwestycji unikać? Na co stawiać?

Lokowanie oszczędności w czasach wysokiej inflacji nie jest łatwe – trzeba się pogodzić z tym, że pokonanie wzrostu cen i jednocześnie zachowanie bezpieczeństwa pieniędzy nie jest możliwe. A szansa na realny wzrost wartości oszczędności – tylko szansa, nie pewność! -w ymaga zaakceptowania wahliwości kapitału i długiego horyzontu inwestycji. Jak chronić oszczędności przed inflacją i nie wpaść w pułapkę?

Widząc 8-9% rocznej inflacji wkurzamy się, że w banku płacą najwyżej 2%. I szukamy alternatywy. Najlepiej bezpiecznej i dającej porównywalny z inflacją roczny zysk. Jesteśmy szczególnie podatni na „okazje” oraz „limitowane oferty” obiecujące wysoki procent bez ryzyka. Na „Subiektywnie o Finansach” opisujemy takie kontrowersyjne interesy co i rusz.

Zobacz również:

To pierwszy krok do katastrofy. Jestem dziwnie pewny, że najbliższe lata przyniosą wysyp ludzi oszukanych lub wprowadzonych w błąd obietnicami „pewnych inwestycji”. Mam nadzieję, że wśród czytelników „Subiektywnie o Finansach” nie będzie ofiar pogoni za wysokim zyskiem bez ryzyka.

Czytaj też: Niezależność finansowa: czym jest i jak ją osiągnąć? Przewodnik (subiektywnieofinansach.pl)

Jak rozsądnie chronić oszczędności przed inflacją? Przestrzegaj tych reguł

Ale nie znaczy to, że nie można spróbować zbudować takiego portfela inwestycji, który w długiej perspektywie ochroni oszczędności przed inflacją. Trzeba jednak przestrzegać kilku zasad:

>>> Gwarancja zysku to wyjątek, nie reguła. W tych czasach bardzo często będą Cię kusić ofertami „gwarantowanymi”. W przypadku zakupu nieruchomości na wynajem będzie to „gwarantowana rentowność”, w przypadku obligacji korporacyjnych – „gwarantowane zabezpieczenie”, w przypadku inwestycji w pożyczki – „gwarantowana wypłata odsetek”. Pamiętaj, że gwarancja jest warta tyle, ile wiarygodność tego, który ją wystawia. Realnie gwarantowane są tylko odsetki od depozytów (bo gwarancję wystawia państwo).

>>> Stopa wolna od ryzyka pokazuje horyzont. Zanim gdziekolwiek włożysz pieniądze porównaj oczekiwaną rentowność inwestycji (gwarantowaną lub prognozowaną) ze średnim oprocentowaniem depozytów w bankach, oficjalną stopą procentową NBP albo stawką WIBOR, czyli ceną pieniądza na tzw. rynku międzybankowym. Te parametry wyznaczają z grubsza stopę wolną od ryzyka, czyli to, co można zarobić, nie ponosząc żadnego lub prawie żadnego ryzyka. Im większy jest dystans obiecywanego lub prognozowanego zysku z jakiejś inwestycji od stopy wolnej od ryzyka, tym większe ryzyko wahliwości ponosisz. Nawet jeśli ten, kto ją oferuje, „zapomniał” Ci o tym powiedzieć.

>>> Cierpliwość zmniejsza wahliwość. W warunkach wysokiej inflacji szansę na realny zysk – ale tylko w długim terminie – dają takie aktywa jak akcje (kupowane samodzielnie, z pomocą funduszy inwestycyjnych lub ETF-ów), nieruchomości, złoto. Historia pokazuje, że w przypadku akcji antyinflacyjny charakter objawia się po przynajmniej 10-15 latach inwestowania. W przypadku nieruchomości – po co najmniej 10 latach. W przypadku złota – trzeba poczekać na to nawet 30 lat. W krótszych terminach wahania wartości tych inwestycji mogą być nieprzewidywalne.

Poniżej macie tabelkę, która pokazuje stopy zwrotu z akcji w poszczególnych dekadach. Dane są uśrednione i pokazane w skali roku. Jak widzicie, nie w każdej dziesięciolatce średnioroczna stopa zwrotu z akcji była wyższa niż średnioroczna inflacja, ale w większości przypadków tak właśnie było. Wykres nie obejmuje ostatnich 10 lat, ale były one rekordowe na rynkach akcji, więc nie zmienia to ani na jotę konkluzji.

Jak chronić oszczędności przed inflacją? Stopa zwrotu z indeksu S&P 500 w poszczególnych dekadach
Jak chronić oszczędności przed inflacją? Stopa zwrotu z indeksu S&P 500 w poszczególnych dekadach

A poniżej macie nominalne i realne ceny nieruchomości w ostatnich kilkunastu latach. Jak widzicie, jeśli ktoś kupił nieruchomość na „górce”, to dopiero niedawno – po ponad 10 latach – według uśrednionych danych odzyskał realną wartość zainwestowanych w nią pieniędzy.

Ceny mieszkań a inflacja
Ceny mieszkań a inflacja

Z kolei na kolejnym grafie przedstawiam ceny złota w ostatnich 30 latach wyrażone w dolarach (w złotym wygląda to lepiej). Jak widzicie, zdarzały się aż 10-letnie okresy, w których złoto nie chroniło przed inflacją, ale w bardzo długim czasie – 30 lat i dłużej – już tak.

Jak chronić oszczędności przed inflacją? Złoto w ostatnich 30 latach
Jak chronić oszczędności przed inflacją? Złoto w ostatnich 30 latach

>>> Selekcja pozwala zarabiać zawsze. W najbliższych latach prawdopodobnie osłabnie znaczenie takich słów jak „hossa” czy „bessa”. Kryzys covidowy tak rozhuśtał gospodarkę, że poszczególne branże reagują odmiennie na zmiany sytuacji. Nie będzie więc „bessy na giełdzie”. Będą bessy i hossy branżowe: w branży finansowej, surowcowej, technologicznej, spożywczej, budowlanej.

Co to oznacza dla Twoich inwestycji? Że prawdopodobnie mniej skuteczny będzie zakup ETF-u, dzięki któremu zainwestujesz w 500 największych amerykańskich spółek, a bardziej skuteczny będzie zakup ETF-u na spółki z konkretnej branży. Albo porządnego funduszu inwestycyjnego oferującego selektywne podejście do inwestowania (wtedy to zarządzający funduszem decydują, w które branże inwestują).

Jeśli myślisz o tego typu inwestycji, to pamiętaj, że w najbliższych latach wahliwość cen akcji będzie większa niż zwykle, ale dzięki temu prawdopodobnie będzie można kupić akcje porządnych spółek taniej niż w ostatnich latach. Jednym z instrumentów, które wykorzystuję są fundusze inwestycyjne o selektywnej strategii – takie, które obstawiają tylko niektóre, zdaniem zarządzających, najbardziej interesujące spółki albo segmenty gospodarki.

Ponieważ ten tekst jest częścią akcji edukacyjnej, której patronuje UNIQA TFI, nadmienię, że jednymi z takich funduszy są UNIQA Selektywny Akcji Polskich (wybiera najbardziej „bezpieczne” na przyszłość sektory i spółki w Polsce – 67% zarobku przez 10 lat, bez gwarancji, że powtórzy to w przyszłości) oraz UNIQA Selective Equity (robi to samo na rynkach rozwiniętych – zarobił 143% w ciągu ostatnich 10 lat, bez gwarancji, że powtórzy to w przyszłości).

Udziały w obu możecie kupić tylko za kawałek swoich oszczędności i broń Boże nie wszystko na raz, lecz na raty (najlepiej przez dwa lata) – za pomocą programu „Tanie oszczędzanie” – wtedy kupujecie bez prowizji i z najniższą możliwą opłatą za zarządzanie (akurat w przypadku tych funduszy nie są one niskie, wynoszą 2,2%, ale podane wyżej wyniki już uwzględniają tę przykrość).

>>> Różnorodność daje spokój. Z poprzedniej zasady wynika konieczność bardziej niż zwykle różnorodnego podejścia do inwestycji. Kilka funduszy lub ETF-ów zamiast jednego. Kilka rodzajów obligacji zamiast jednej. Zakupy rozłożone w czasie, wybór inwestycji nie tylko denominowanych w złotym, ale też w dolarach lub euro. Stawianie na jednego konia w tych czasach może być wyjątkowo ryzykownym pomysłem.

Czytaj też: Jak stać się klientem funduszu inwestycyjnego? To nie jest trudne, w tym poradniku opisuję krok po kroku, jak to zrobić, nie ruszając się z fotela

Czytaj też: Chcesz inwestować pieniądze? Musisz poznać to słowo, bo inaczej grozi Ci, że prędzej czy później stracisz pieniądze. Czym jest makroalokacja i jak „włożyć” ją do swoich oszczędności?

>>> Realność zwiększa pewność. W modzie są ostatnio inwestycje cyfrowe. Kryptowaluty, tokeny NFT, pożyczki cyfrowe w modelu DeFi… Wszystkie te sposoby lokowania kapitału – poza tym, że cechują się kilkakrotnie większą wahliwością niż inwestycje w akcje – różnią się od wszystkich innych. O ile za akcjami stoją przychody i zyski spółek oraz wypłacane dywidendy, za obligacjami zdolność generowania gotówki (cash-flow) przez spółki, za nieruchomościami mury i dochód z najmu, za złotem – powszechna akceptowalność jako środka wymiany i rzadkość, o tyle wartość cyfrowych aktywów wynika wyłącznie z mody na nie.

To zaś powoduje, że są bardziej ryzykowne. O ile można spróbować wycenić McDonald’sa przez pryzmat tego, ile zarabia pieniędzy, to nie można w ten sposób wycenić Bitcoina. Warto o tym pamiętać, inwestując w cyfrowe aktywa. Wahliwość notowań Bitcoina w ostatnim roku była 20-35 razy większa niż wahliwość cen złota (zwykle na korzyść Bitcoina, ale ostatnio odwrotnie).

Siła względna notowań Bitcoina w stosunku do złota (-krotność wahań)
Siła względna notowań Bitcoina w stosunku do złota (-krotność wahań)

Jak powinien wyglądać portfeli inwestycji na czas inflacji?

>>> Po pierwsze: część antyinflacyjna (horyzont: 3-10 lat). Powinny się do niej zaliczać relatywnie bezpieczne inwestycje, których rentowność pośrednio lub bezpośrednio zależy od inflacji. Mogą to być konta oszczędnościowe o zmiennym oprocentowaniu (najlepiej uzależnionym od stawki WIBOR), obligacje (rządowe i emitowane przez firmy, te ostatnie kupowane z rozsądkiem i rozwagą) z oprocentowaniem uzależnionym od stawki WIBOR, a także obligacje rządowe z oprocentowaniem uzależnionym od stopy inflacji.

Zobacz tutaj: Strategia depozytowa na 2022 r. – w co bezpiecznie ulokować oszczędności, żeby jak najmniej stracić?

Zerknij tutaj: Oprocentowanie obligacji skarbowych wreszcie idzie w górę. Które obligacje obronią przed inflacją? 

>>> Po drugie: część dywidendowa (horyzont: 10-15 lat). Długoterminowe inwestycje w akcje największych światowych koncernów wypłacających dywidendy i mających na tyle silną pozycję, że „niezabijalnych”. W perspektywie 10-15 lat dochody z dywidend i powolny wzrost wartości rynkowej spółek powinien przynieść realną ochronę przed inflacją.

Spółki sprzedają swoje produkty i usługi po cenach uwzględniających inflację. Ich zyski również uwzględniają inflację, podobnie jak wypłacane dywidendy. I – w dłuższej perspektywie – także ich wartość rynkowa powinna rosnąć przynajmniej w takim tempie, jak inflacja (albo szybciej, o ile spółka się rozwija). Dlatego umieszczenie części oszczędności w porządnych funduszach inwestycyjnych albo ETF-ach ma antyinflacyjny sens.

Jak ochronić oszczędności przed inflacją? Amerykański rynek akcji od 1900 r.
Jak ochronić oszczędności przed inflacją? Amerykański rynek akcji od 1900 r.

Przeczytaj więcej o tym: Gdzie zainwestować pieniądze? Musisz poznać to słowo, by nie zbiednieć 

Czytaj też: Fundusz czy ETF? Na polskim rynku odpowiedź może być zaskakująca 

>>> Po trzecie: część alternatywna (horyzont: 20 lat). Przed inflacją w historii dobrze chroniły rzeczy rzadkie i piękne, takie jak sztuka, rzadkie alkohole, luksusowe nieruchomości. To inwestycje wymagające większego kapitału, kosztowne w przechowywaniu, ale często zyskujące z czasem (zwłaszcza długim) na wartości. Kogo nie stać na penthouse albo obraz Malczewskiego może kupić złotą monetę bulionową. Realne aktywa mają to do siebie, że lepiej trzymają wartość pieniądza, o ile są rzadkie, limitowane, ekskluzywne.

Czytaj więcej o tym: Czas uciekać w złoto? Sprawdzamy, które złote monety najlepiej kupić

——————————

Posłuchaj podcastu „Finansowe sensacje tygodnia”. Nasz gość: Andrzej Nowak

Inflacja się rozpędza, akcje na światowych giełdach są drogie, na obligacjach prawie się nie zarabia, zbliżają się podwyżki stóp procentowych. Co w tej sytuacji robić z długoterminowymi oszczędnościami? Jak chronić oszczędności przed inflacją? Czy obecnie mamy dobry klimat do inwestowania w akcje? Czy warto brać pod uwagę polskie akcje jako część portfela długoterminowych inwestycji? Czy w polskie akcje lepiej inwestować poprzez ETF-y czy „po bożemu”, czyli za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych? W które spółki inwestuje zarządzający jednego z najlepszych (ostatnio) funduszy w Polsce? W ramach „Finansowych sensacji tygodnia” rozmawiamy z Andrzejem Nowakiem z TFI UNIQADo posłuchania pod tym linkiem oraz na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i pięciu innych popularnych platformach podcastowych. Zapraszam!

——————————

ZAPROSZENIE:

Jak chronić oszczędności przed inflacją? Oszczędzaj na emeryturę i dostań 400 zł „samcikowej” premii. Załóż przez internet konto IKE albo konto IKZE i ulokuj pieniądze w jednym z tanich funduszy UNIQA. To TFI pobiera jedne z najniższych w Polsce opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (dla części funduszy 0,5%). Nie ma też żadnych opłat przy zakupie (a kupujesz, nie ruszając się z fotela). Koniecznie wpisz kod promocyjny: msamcik2022. Za zainwestowania w IKE lub IKZE co najmniej 2000 zł, dostaniesz w prezencie 200 zł na koncie IKE i 200 zł na koncie IKZE.

Tutaj możesz założyć przez internet konto IKZE, wpłacić na nie pierwsze pieniądze i zagwarantować sobie ulgę podatkową (odpis 17% lub 32% wpłaconej kwoty od podatku PIT za 2022 r.). Zwróć uwagę na roczne limity wpłat na konto IKZE: 7106,40 zł (w przypadku osób samozatrudnionych limit jest wyższy i wynosi aż 9466,20 zł).

Tutaj możesz założyć przez internet konto IKE i – jeśli utrzymasz pieniądze do wieku emerytalnego – nie zapłacisz podatku Belki od osiągniętych w tym czasie zysków.

Jeśli nie chcesz blokować oszczędności aż do emerytury – załóż przez internet konto „Tanie oszczędzanie” w TFI UNIQA. To te same fundusze z niskimi opłatami, ale bez obowiązku „mrożenia” pieniędzy aż do emerytury. Maciek Samcik, Ojciec Dyrektor bloga „Subiektywnie o Finansach” trzyma tam kawałek swoich prywatnych oszczędności.

Zerknij też: Na stronie akcji edukacyjnej „Wyciskanie emerytury” znajdziesz ważne wieści dla Twojej przyszłości finansowej. Jak zbudować bezpieczeństwo finansowe? Czy można być rentierem jeszcze przed emeryturą? Jak lokować oszczędności?

Czytaj teżCzy inwestowanie w fundusze, które lokują pieiądze w akcje spółek działających odpowiedzialnie społecznie, może się opłacić?

Czytaj też: Jak wybrać fundusz inwestycyjny, który nie okaże się wielką pomyłką? Tak to robi sam Samcik

———————

Cykl edukacyjny „Wyciskanie emerytury”, którego częścią jest niniejsza publikacja, od trzech lat wspierała AXA TFI, pośrednik w inwestowaniu pieniędzy na spełnianie marzeń i na emeryturę, oferujący m.in. bardzo tanie fundusze inwestycyjne w ramach programu „Tanie Oszczędzanie”. U progu wiosny 2021 r. AXA w Polsce połączyła się z austriacką firmą ubezpieczeniową UNIQA i przyjęła jej nazwę. Dlatego to właśnie TFI UNIQA jest teraz patronem akcji „Wyciskanie emerytury”

zdjęcie tytułowe: Geralt/Pixabay

Advertisement

Subscribe
Powiadom o
20 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Hieronim
1 rok temu

> To pierwszy krok do katastrofy. Jestem dziwnie pewny, że najbliższe lata przyniosą wysyp ludzi oszukanych
> lub wprowadzonych w błąd obietnicami „pewnych inwestycji”

A rząd i NBP specyficzną polityką pieniężną ochoczo podstawią nam pełny nocnik, do którego włożymy dłonie.

Ppp
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Za to, reagując z opóźnieniem, będzie musiał reagować bardziej – trzyletnie obligacje skarbowe mogą być interesujące, jakby pod koniec roku WIBOR6m wyraźnie przekroczył 5%. Chyba żaden bezpieczny fundusz w tym roku tyle nie zrobi.
Pozdrawiam.

Kamil
1 rok temu

Panie Macieju, będę to pisać do skutku – prosimy i oczekujemy tekstu o tych sztabach złota w Szwajcarii i pośrednikach w inwestowaniu w alkohole.

Tomek
1 rok temu

Panie Macieju, myślałem o zakupie obligacji skarbowych antyinflacyjnych i zastanawiam się czy to dobry pomysł. W którymś z komentarzy napisał Pan, że nie kupiłby Pan za wszystkie oszczędności bo nie jest Pan samobójcą. Czemu by Pan nie kupił?

Leszek Bielik
1 rok temu

Najprostszą metodą jest zakup mieszkania w jednym z największych miast lub działki nad morzem.Alternatywnie w przypadku mniejszych środków – dolary.

Krzysztof M.
1 rok temu

Mam wrażenie, graniczące z przekonaniem, że edukacja ekonomiczna rodaków stoi na rażąco niskim poziomie. Artykuł cykliczny, zawsze prawie bez komentarzy. Na tematy medyczne, ogrzewania, fotowoltaiki, przygód z kartami kredytowymi i tanich wczasów last minute pewnie z 300 by się zebrało. A tu cisza w oku cyklonu. Ma Pan pracę do śmierci i jeden dzień dłużej.

jsc
1 rok temu
Reply to  Krzysztof M.

(…)Na tematy medyczne, ogrzewania, fotowoltaiki, przygód z kartami kredytowymi i tanich wczasów last minute pewnie z 300 by się zebrało.(…)
Bo one niby są techniczne, ale rozpalają spory tożsamościowe… Polacy dali się wkręcić w dyskurs pt. (…)Kolej jest konserwatywna, a autostady to lewaki(…).

Hub
1 rok temu

A jak wyglądaja przy tym inwestycje w ziemię z podziałem na kategorie np. tereny leśne, działki rekreacyjne, działki w okolicy dużych miast itp?
Przydałby się też wykres cen mieszkań z uwzględnieniem wynagrodzeń – ciekawy jestem ile jeszcze brakuje do bańki z 2008. Po uwzględnieniu inflacji wygląda że tuż-tuż, ale pytanie o ile szybciej rosły wynagrodzenia?

jsc
1 rok temu
Reply to  Hub

Las? Ani co na tym budować? A pozyskiwanie surowca jest zagrożone odbiciem wahadła od Lex Szyszko.

Wojciech
1 rok temu

Pomyślcie o chińskich obligacjach rządowych. Jest luksemburski fundusz Schroder w wersji akumulujacej albo etf cnyb ale w polskich domach maklerskich tylko w wersji dystrybutywnej. Niestety w obydwu przypadkach trzeba będzie samemu rozliczyć zysk za sprzedaż lub dywidendę.

Wojciech
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Schroder ISF China Local Currency Bond A (Acc) można go kupić w ftrust. Tylko nie od ręki jak w przypadku polskich funduszy. Trzeba wcześniej spotkać się z pracownikiem tej platformy. Interesujące mogą być tego obligacje rządowe bogatych krajów zatoki perskiej oraz Brazylii. Ostatnio czytałem artykuły, że obligacje emerging markera mogą być ciekawe na ten rok, ponieważ duża część tych krajów jest po podwyższaniu stóp procentowych albo na finiszu. A takie PBoc przecież ostatnio obniżyła stop a Xi ping nawet apelował na ostatniej konferencji jakiegoś międzynarodowego panelu żeby rząd USA nie podwyższał stóp procentu. Oczywiście to są tylko egzotyczne dodatki do… Czytaj więcej »

Raider
1 rok temu

Inflacja, drożyzna, wszechobecne prostactwo, paździerz, disco polo i widmo wojny z Rosją. Czy już warto przejść na samozatrudnienie w Euro albo Funtach Brytyjskich? Czy to już moment na ucieczkę z pisneylandu?

Raider
1 rok temu

Pensja w EUR, GBP albo we CHF. Umowa/kontrakt najlepiej poza kaczą cebulandią vel moravec a la burak. Doskonale chroni przed inflacją i planami Nieruchomości też poza buraczaną cebulandią.

Subiektywny newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślę ci powiadomienie o najważniejszych tematach dla twojego portfela. Otrzymasz też zestaw pożytecznych e-booków. Dla subskrybentów newslettera przygotowuję też specjalne wydarzenia (np. webinaria) oraz rankingi. Nie pożałujesz!

Kontrast

Rozmiar tekstu