13 lipca 2023

Sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? Oni twierdzą, że będzie… wręcz przeciwnie. Dzięki AI wzrosną nasze zarobki. Skąd ten rewolucyjny wniosek?

Sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? Oni twierdzą, że będzie… wręcz przeciwnie. Dzięki AI wzrosną nasze zarobki. Skąd ten rewolucyjny wniosek?

Po tym, jak na jesieni zeszłego roku zadebiutował ChatGPT, pojawiło się mnóstwo pytań związanych m.in. z tym, czy sztuczna inteligencja nie zabierze pracy milionom ludzi. I – jeśli zabierze – to jakie rodzaje zawodów będą najbardziej narażone. Spokojnie. Na razie w ogóle nie ma mowy o zabieraniu czegokolwiek

Dwoje naukowców Shakked Noy i Whitney Zhang z amerykańskiego uniwersytetu Massachusetts Institute of Technology przeanalizowało szereg aspektów wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na zadania wykonywane przez pracowników. Opublikowane wiosną tego roku efekty analizy MIT świadczą o tym, że sztuczna inteligencja jest dobrym wsparciem działań człowieka, ale nie może zastąpić w pełni jego umiejętności.

Zobacz również:

Czytaj też: Jak sztuczna inteligencja ChatGPT wpływa na rynek pracy i na wycenę firm na giełdach?

Czytaj też: Chat GPT zwiastuje rewolucję na rynku pracy. Jakie zawody są bezpieczne, a jakie – zagrożone?

Nie stracimy pracy. Będziemy ją lepiej wykonywać

Nowa technologia, choć nie taka nowa, tylko ostatnio wdrożona do komercyjnego użytku, mimo że rozwija się bardzo dynamicznie, nastawiona jest obecnie raczej na pozyskiwanie nowych pracowników, a nie na ich eliminowanie z rynku pracy. Wciąż potrzebne są rzesze programistów i informatyków do udoskonalania tego narzędzia. Niezbędne są także tłumy zwykłych pracowników testujących językowe zdolności AI i dostarczających sztucznej inteligencji paliwa językowego, bez którego nie mogłaby sprawnie działać.

Media na razie pełne są informacji o kolejnych grupach pracowników zatrudnianych w różnych częściach świata po to, aby sztuczna inteligencja jako sprawne narzędzie nowej technologii zyskała odpowiednią językową efektywność. Zanim sztuczna inteligencja zacznie rządzić nami, to my – ludzie musimy naładować ją naszymi umiejętnościami językowymi, naszymi formami gramatycznymi, słownictwem, frazeologią, wiedzą o świecie, a pewnie również emocjami i uczuciami wyrażanymi przez ludzi w różnych językach.

Tego wszystkiego sztuczna inteligencja sama nie wymyśli, przynajmniej na razie. Narzędzia AI różnych firm uczą się tego, czego chcą ich twórcy.

Naukowcy z MIT postanowili zbadać efekty wprowadzenia ChatGPT w zakresie produktywności. To niezwykle ważny temat we współczesnej gospodarce, bo okazuje się, że produktywność, która dynamicznie rosła jeszcze pół wieku temu, w czasach dynamicznego rozwoju mechanizacji i robotyzacji nagle utraciła swoją dynamikę w czasach automatyzacji, upowszechnienia komputerów i internetu. Ekonomiści od wielu lat głowią się, dlaczego tak się dzieje. Tymczasem – może właśnie narzędzia sztucznej inteligencji pomogłyby w przełamaniu tego produktywnościowego impasu?

„Badamy efekty produktywności generatywnej technologii sztucznej inteligencji — chodzi o chatbota ChatGPT — w kontekście profesjonalnych zadań pisarskich średniego poziomu” – brzmi zapowiedź badania. Naukowcy zebrali grupę testową 444 profesjonalistów z wyższym wykształceniem, którym przydzielali zadania związane z wykonywanym przez poszczególne osoby zawodem. Losowo wystawiali połowę tej grupy na działanie ChatGPT i porównywali wyniki. Najważniejsze wnioski?:

„Nasze wyniki pokazują, że ChatGPT znacznie podnosi średnią produktywność: czas potrzebny na wykonanie zadań spada o 0,8 odchylenia standardowego, a jakość wyjściowa wzrasta o 0,4 odchylenia standardowego. Nierówność między pracownikami maleje, ponieważ ChatGPT kompresuje dystrybucję produktywności, wspierając osoby o niskich zdolnościach.”

Kolejne spostrzeżenia to: ChatGPT w większości zastępuje wysiłek pracowników i ułatwia wykonywane zadania. Nie jest jednak tak, że uzupełnia umiejętności pracowników. Na pewno narzędzie AI ułatwia generowanie nowych pomysłów i wstępne opracowywanie ich na poziomie ogólnych opracowań/koncepcji. Ekspozycja na ChatGPT zwiększa też satysfakcję z pracy i poczucie własnej skuteczności oraz zwiększa zarówno zaniepokojenie, jak i zafascynowanie technologiami automatyzacji.

Sztuczna inteligencja w pracy. Co można zmierzyć i w jaki sposób?

Naukowcy z MIT postanowili w badaniu odpowiedzieć na szereg pytań o to, czy narzędzie sztucznej inteligencji zastąpi pracownika czy raczej pomoże mu w pracy, ale – nie wyeliminuje całkowicie.

Przeprowadzili internetowy eksperyment w grupie 444 doświadczonych specjalistów z wyższym wykształceniem. Każdej osobie zostały przydzielone dwa zadania specyficzne dla zawodów związanych z pisaniem tekstów. Zadania pochodziły z codziennych doświadczeń pracy marketerów, autorów wniosków o dotacje i granty, konsultantów, analityków danych, specjalistów ds. zasobów ludzkich, menedżerów.

Zadania obejmowały pisanie komunikatów prasowych, krótkich raportów, planów analiz i standardowych e-maili. Były to 20-30-minutowe zadania zaprojektowane tak, aby przypominały zadania wykonywane w rzeczywistości przez większość uczestników badania w ich codziennej pracy. Osoby oceniające wykonywanie zadań były proszone o traktowanie efektów tak, jakby były wykonywane w miejscu pracy. Wystawiana była ocena ogólna oraz poszczególne oceny za jakość pisania, jakość treści i oryginalność.

Grupa otrzymuje zadania, przy czym losowo wybrane 50% uczestników dostaje polecenie zapoznania się z narzędziem ChatGPT między pierwszym a drugim zadaniem. Uczestnicy grupy badanej (treatment) dowiadują się, jak korzystać z ChatGPT i mogą w drugim zadaniu wykorzystać to narzędzie, jeśli uznają to za przydatne. Druga połowa uczestników, grupa kontrolna, wykonuje zadania przy użyciu zwykłego edytora.

Naukowcy zbadali łączne wyniki, ale także efekty pracy każdego uczestnika w każdej minucie podczas wykonywania zadania. To pozwoliło skonstruować obiektywną miarę czasu poświęconego na zadaniu i ocenić użycie ChatGPT. Ciekawe jest to, że w grupie badanej 92% uczestników z powodzeniem rejestruje się w ChatGPT, a 81% decyduje się na użycie go przy drugim zadaniu. Przed rozpoczęciem badania ok. 70% uczestników słyszało o ChatGPT, ale tylko 30% z niego już korzystało.

Jak sztuczna inteligencja skraca czas pracy i poprawia jej jakość?

Autorzy zmierzyli w badaniu produktywność jako zarobek na minutę. Na wykresie poniżej widać, że grupa eksperymentalna, która już od drugiego wykonywanego w eksperymencie badania może wykorzystywać narzędzie ChatGPT, bardzo wyraźnie zwiększa efekty zadań. W grupie badanej czas poświęcony na zadanie spada o 10 minut (37%) w stosunku do grupy kontrolnej, która brała udział w badaniu.

W drugiej rundzie profesjonaliści biznesowi korzystający z ChatGPT stworzyli swój produkt średnio w 17 minut, podczas gdy profesjonaliści, którzy napisali swój dokument bez wsparcia AI, spędzili na zadaniu aż 27 minut. Czyli bez wsparcia AI profesjonalista wytworzyłby 17,7 dokumentów w zwykły 8-godzinny (480-minutowy) dzień pracy, a ze wsparciem AI liczba ta wzrosłaby do 28,3.

Jest to poprawa produktywności o 59%. Użytkownicy ChatGPT byliby w stanie napisać o 59% więcej dokumentów w ciągu dnia roboczego niż osoby, które nie korzystają z ChatGPT — przynajmniej gdyby całe ich pisanie dotyczyło tylko dokumentów podobnych do tych w tym badaniu. Ta właśnie różnica odpowiada wielkości efektu wynoszącej 0,83 odchylenia standardowego, co jest uważane za bardzo duże zróżnicowanie w przypadku wyników tego typu badań.

Poza szybkością wzrasta też jakość. Rosną średnie oceny w grupie badanej o 0,45 odchylenia standardowego przy mniej więcej podobnych wzrostach ocen za jakość pisania, jakość treści i oryginalność.

Na grafice (a) widać, jak gwałtownie spada czas potrzebny na wykonanie zadania w grupie badanej, a na grafice (b) rośnie jakość. Efekt badania pokazuje, że grupa wykorzystująca już od drugiego zadania narzędzie sztucznej inteligencji pracowała szybciej i uzyskiwała lepsze oceny.

Badanie pokazuje, że użycie Chat GPT zmniejsza nierówności między pracownikami. Początkowe nierówności są aż w połowie usuwane przez wykorzystanie ChatGPT. To zmniejszenie nierówności wynika z faktu, że uczestnicy, którzy uzyskali niższe wyniki w pierwszym zadaniu, odnoszą większe korzyści z dostępu do ChatGPT w drugim.

Na grafice widać, że różnice w jakości wykonania zadania są znacznie większe na lewym końcu osi x. Jakość jest też bardziej wyrównana w linii „zielonej” (czyli tej, która korzystała z ChatGPT). Na drugiej grafice widać, jak bardzo wyrównany jest czas wykonania zadania w grupie badanej, niemal pozioma zielona linia.

Same korzyści? Jest i łyżka dziegciu

Czego nie udało się potwierdzić naukowcom? Stereotypowych wyobrażeń o tym, że ChatGPT może zwiększyć produktywność pracowników na dwa sposoby. Że z jednej strony może uzupełniać wysiłek pracowników przez szybkie wytwarzanie produktów o jakości zadowalającej pracowników, co pozwala im skrócić czas poświęcany na zadanie, a z drugiej strony, że może uzupełniać umiejętności pracowników, co powinno być widać w standardowych biurowych zadaniach.

Przed badaniem można było sądzić, że np. zestawienie „ludzie plus ChatGPT” to zaproszenie do współpracy. Pracownicy dzięki tej współpracy ze sztuczną inteligencją mogą produkować więcej, np. jeśli ChatGPT pomaga w procesie burzy mózgów lub szybko tworzy wstępną wersję roboczą, a następnie ludzie edytują i poprawiają tę wersję do postaci ostatecznej.

Naukowcy nie zaobserwowali żadnego z powyższych wniosków. Czyli – dzięki ChatGPT rośnie produktywność przede wszystkim poprzez zastąpienie wysiłku pracowników. Widać to na grafice poniżej. Wykres słupkowy przedstawia średni czas w minutach spędzony na trzech etapach pisania dokumentu. Poproszono profesjonalistów, aby zgłosili, w jaki sposób podzielili swój czas. Chodzi o podjęcie decyzji, co należy zrobić (to etap nazwany przez badaczy „burzą mózgów”), następnie wygenerowanie surowego tekstu do pierwszego szkicu (rough-drafting) i ostatecznie edytowanie wersji roboczej, aby uzyskać ostateczny, dopracowany produkt końcowy (editing).

Zielony słupek pokazuje średni czas spędzony przez użytkowników, którzy korzystali z ChatGPT, podczas gdy szary słupek to średni czas dla użytkowników, którzy napisali swój dokument w normalny sposób, bez sztucznej inteligencji. Korzystanie z ChatGPT zmieniło sposób, w jaki użytkownicy spędzali czas. Nie oznacza to oczywiście, że np. uczestnicy z grupy badanej więcej czasu, niż pozostali spędzali na burzy mózgów czy edytowaniu, bo przecież dużo krócej wykonywali całe zadanie. Oznacza to tylko, że inaczej spędzili swój – o 10 min. krótszy – czas wykonania zadania.

Co oznacza ten etap badania? Prawdopodobnie poprawa produktywności i jakości jest spowodowana zmianą w alokacji czasu specjalistów biznesowych: mniej czasu spędzanego na opracowywaniu wstępnej wersji roboczej tekstu, a więcej czasu poświęcanego na dopracowywanie końcowego wyniku. Czyli głównym wkładem ChatGPT może być zaoszczędzenie użytkownikom znacznej ilości czasu na tworzeniu wstępnego tekstu.

Jeśli generatywna sztuczna inteligencja jest szczególnie pomocna dla osób o słabych umiejętnościach pisania i komunikowania się na tle ich innych umiejętności, może to mieć poważne konsekwencje dla rynku pracy poprzez rozszerzenie dostępnych wyborów zawodowych i podniesienie zarobków osób o silnych umiejętnościach generowania pomysłów, które miały wcześniej problemy ze skutecznym przelaniem tych pomysłów na papier.

Co z zadowoleniem z pracy i poczuciem własnej skuteczności? Dostęp do ChatGPT może mieć wpływ na zadowolenie z pracy. Np. może sprawić, że uczestnicy są szczęśliwsi, bo mogą zautomatyzować żmudne lub irytujące elementy zadania, co pozwala im ukończyć szybko lub w ogóle takie zadanie.

Teoretycznie narzędzie ChatGPT mogłoby obniżyć satysfakcję z pracy, sprawiając, że uczestnicy mogą poczuć się zbędni. Jednak analiza badania wskazuje na to, że użycie ChatGPT jednak znacznie zwiększa zadowolenie z pracy, a także powoduje wzrost poczucia własnej skuteczności. Wiele osób z badania deklaruje, że lubi odkrywać nowe narzędzie i z nim pracować.

Naukowcy uznali, że podstawowym wynikiem ich badania jest to, że ChatGPT może zwiększyć produktywność wielu profesjonalnych zadań związanych z pisaniem średniego poziomu, a wielu uczestników chętnie decyduje się na wykorzystanie tego narzędzia w swojej prawdziwej pracy.

Fakt, że grupa badana jest znacznie bardziej skłonna do korzystania z ChatGPT niż grupa kontrolna, sugeruje również, że popularność ChatGPT w prawdziwej działalności zawodowej jest wciąż na bardzo wczesnym etapie, a wiele osób nie używa sztucznej inteligencji z powodu braku wiedzy lub doświadczenia z nową technologią.

Współpraca ze sztuczną inteligencją, a praca – osobno?

Jesteśmy na początku przygody ze sztuczną generatywną inteligencją. Pewnie sporo osób zetknie się z tym narzędziem w najbliższym czasie. Być może będzie to w trakcie pracy zawodowej, a być może – w czasie spędzania czasu wolnego i eksperymentowania z nowymi technologiami, np. w trakcie zadań związanych z grami komputerowymi czy poszukiwaniem potrzebnych nam informacji.

Wizja koleżanki/kolegi w postaci AI na razie nie potwierdziła się w badaniach. To raczej autonomiczne narzędzie, wykorzystywane przez uczestników badania czysto mechanicznie. Długofalowe konsekwencje na pewno będziemy mogli obserwować. I jeśli będzie to wzrost produktywności, tak poszukiwany w ostatnich latach, to pewnie będzie to ogromny krok do przodu w nowoczesnych gospodarkach. W obliczu trudnej sytuacji demograficznej, starzenia się społeczeństw zachodnich, braku rąk do pracy to jest jakieś rozwiązanie.

Czytaj też: Coraz częściej słyszymy o 4-dniowym tygodniu pracy. Jakie są doświadczenia innych krajów?

Czytaj też: Drastyczna pobudka z american dream? Amerykanie chcą pracować krócej niż dotychczas

_____

CHCESZ CZYTAĆ WIĘCEJ TAKICH HISTORII? ZAPISZ SIĘ NEWSLETTER „SUBIEKTYWNIE O ŚWI(E)CIE”:

Jeśli lubisz czytać o tym, co słychać w świecie wielkich finansów globalnych, nowych technologii i mediów społecznościowych; jeśli interesują Cię kierunki, w których rozwija się nowoczesna gospodarka – zapisz się na poranny newsletter „Subiektywnie o świ(e)cie. Przy porannej kawie, dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki – przeczytasz wszystkie najważniejsze newsy i opinie, starannie wyselekcjonowane i luksusowo podane przez Macieja Danielewicza i ekipę „Subiektywnie o Finansach”.

_____

SZUKASZ UCZCIWEJ LOKATY? TU JEST NAJLEPSZY PROCENT 

Obawiasz się inflacji? Zastanawiasz się, co zrobić z pieniędzmi? Sprawdź „Okazjomat Samcikowy” – to aktualizowane na bieżąco rankingi lokat, kont oszczędnościowych, a także zestawienie dostępnych dziś okazji bankowych (czyli 200 zł za konto, 300 zł za kartę…). I zacznij zarabiać na bankach:

>>> Ranking najwyżej oprocentowanych depozytów

>>> Ranking najlepszych kont oszczędnościowych

 

Źródło zdjęcia: Emiliano Vittoriosi/Unsplash

Subscribe
Powiadom o
32 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
jsc
2 miesięcy temu

Swego czasu jakiś badacz cyberpeczeństwa podsunął ChatGPT kod z preparowaną luką i dostał prawie doskonały exploit… a zatem uważałbym z twierdzeniami, że AI tylko wspomaga. Przecież na prawdę jest cała masą prac, gdzie może białkowców doskonale zastąpić.

Paweł
2 miesięcy temu
Reply to  jsc

To chyba fake news. ChatGPT robi bardzo dużo błędów jeśli chodzi o kod programistyczny. Jak się poczyta jak powstają i działają LLM takie jak ChatGPT to już wiadomo skąd te „halucynacje”. Jak to ktoś ładnie porównał, ChatGPT to taki cały internetu skompresowany stratnie jak obraz w JPG. Niby wszystko widać, ale po zbliżeniu szczegółów brak i nie da sie odtworzyc oryginału. To wszystko to tylko prawdopodobieństwo w sieciach neuronowych znanych od dziesięcioleci. Najnowsze badania wykazały, ze gdyby trenować LLM na danych wytworzonych przez LLM to w piatej generacji otrzymamy kompletne bzdury. To wszystko to tylko prawdopodobieństwo w sieciach neuronowych znanych… Czytaj więcej »

Jakub
2 miesięcy temu

Fajne badanie. W dodatku rodzi mi się wniosek, że pracodawcom zwiększa się pula osób na rynku które są w stanie wykonać daną czynność. Skoro chatGPT poprawia jakość efektów pracy osób które gorzej sobie z nią radzą, to już nie trzeba zatrudniać samych ekspertów.

Admin
2 miesięcy temu
Reply to  Jakub

Czyli można zatrudnić kogoś z mniejszą wiedzą, ale z umiejętnością korzystania z narzędzi AI. Dobra wskazówka dla przyszłych studentów

Jakub
2 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

Zdecydowanie tak. Studenci kończący uczelnie w nadchodzących latach, chcący pracować na stanowiskach związanych z wiedzą, a nie potrafiący korzystać z generatywnych AI od razu będą ustawiać się na gorszej pozycji na rynku pracy.

Admin
2 miesięcy temu
Reply to  Jakub

Będziemy o tym pisać, żeby to ludziom uświadamiać

Jacek
2 miesięcy temu

Zdarza mi się tworzyć narzędzia (ściślej oprogramowanie) wyręczające człowieka w zadaniach powtarzalnych, nierzadko podatnych na błąd z powodu monotonii, znużenia czy działania zewnętrznych bodźców. Nikt z tego powodu nie stracił pracy, a dane zadanie zostało wykonane szybciej i czasem dokładniej.

Celina
2 miesięcy temu

Zadaję pytania AI, odpowiada szybko. Ale część odpowiedzi jest błędnych. W dodatku nie uczy się na błędach. Zatem na razie tylko jako zabawkę traktuję.

Admin
2 miesięcy temu
Reply to  Celina

Ta dostępna publicznie AI nie ma dostępu do najbardziej aktualnej wiedzy. A poza tym – mam podobne doświadczenia – wciąż dużo błędów

Jacek
2 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

Dlatego widzę jeszcze inne zastosowanie: AI jako symulator osoby popełniającej błędy w trakcie rozwiązywania problemu (wkład do bazy potencjalnych niewłaściwych interpretacji). Wszystko w celu udoskonalenia instrukcji i procedur oraz przeszkolenia osób świadczących merytoryczne wsparcie.

Admin
2 miesięcy temu
Reply to  Jacek

To na pewno

jsc
2 miesięcy temu
Reply to  Jacek

I tu ci się należy gigantyczny plus…

Stef
2 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

Nie ma bo tak narazie założyli autilorzy. Pewnie będzie jak z mapami raz na 6 miesięcy aktualizacja? Chat nie musi znać wszystkich bieżących wydarzeń, chyba że chcesz go wykorzystywać do pisania artykułów na WOS albo do plotka.

Przemyslaw
2 miesięcy temu
Reply to  Celina

…czyli tak samo jak „prawdziwa” inteligencja!

Belbeniusz
2 miesięcy temu

Wyniki pokrywają się z moim doświadczeniem- produkty Openai przyspieszyły i ułatwiły moją pracę. Fajnie że wspomniano o komunikacji- bo poza kwestiami technicznymi używam Chata do sprawdzenia poprawy gramatyki i języka maili, co wcześniej zajmowało mi trochę czasu (ale i tak korzystałem z ginger checkera). Ale co do wniosków nie zgadzam się do końca- jesteśmy dopiero na początku „podróży” z AI i widząc jak to się rozwija sądzę, że wkrótce zdobędzie znaczną część kompetencji, które teraz mam. Z ogólnych wniosków dla IT- raczej spadnie na rynku wartość wiedzy, doświadczenia i znajomości narządzi- Czata pytasz po prostu „jak zrobić X w pythonie/scali/yyyy”… Czytaj więcej »

Admin
2 miesięcy temu
Reply to  Belbeniusz

Super, dzięki za spostrzeżenie!

jsc
2 miesięcy temu

Jak już Pan Redaktor bawi się w takie rzeczy to może Pan zrobił jakieś rozpoznanie na kierunku ontologii? Na chwilę obecną ta branża wydaje się bardziej obiecujący niż omawiany temat… Na ten przykład całkiem ciekawą stroną wykorzystującą tą technologię jest https://golden.com/ Sądzę, że gdyby baza danych celowałaby nie w krypto tylko tradycyjne rynki to podejrzewam, że Pan Redaktor solidnie by się do tego zapalił, może nawet uczynił to narzędziem codziennej pracy?

Last edited 2 miesięcy temu by jsc
Admin
2 miesięcy temu
Reply to  jsc

Ontologia? Ma coś wspólnego z filozofowaniem, a filozofowania nie lubię 😉

jsc
2 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

Ehhh… a mówią, żeś Pan wykształcony. Ale po co mi się produkować na temat Pańskich błędów, skoro mogę oddać głos bochaterowi artykułu… https://chat.openai.com/share/80f2a0e0-f6ea-4cbb-b57f-4a0bc2be4285 ?

Admin
2 miesięcy temu
Reply to  jsc

Ontologie i ontologia to dwie różne rzeczy ;-). A propos błędów: bohater, nie „bochater” 😉

jsc
2 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

Istota inteligentna (zarówno człowiek jak i program komputerowy) powinien potrafić nie tylko patrzeć na dosłowne znaczenie słowa, ale i na kontekst jego użycia…

A teraz skoro zeszliśmy z obszarów filozoficzno-ortograficznych to może pora wrócić do merytoryki?

Admin
2 miesięcy temu
Reply to  jsc

Ależ zapraszam 😉

jsc
2 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

No to przypatrzył się Pan temu tematowi? Jakie zobaczył tam perspektywy?

Admin
2 miesięcy temu
Reply to  jsc

Któremu?

jsc
2 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

AI wykorzystujących technologie związanymi z tymi ontologiami.

Admin
2 miesięcy temu
Reply to  jsc

Staram się nie wypowiadać na tematy, na których się nie znam. Ale chętnie posłucham 😉

jsc
2 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

No to co miałem do powiedzenia to już właściwie powiedziałem… wg. mnie ta technologia ma lepsze perspektywy niż technologie ważenia statystycznego.

Admin
2 miesięcy temu
Reply to  jsc

Aha

TomR
2 miesięcy temu

AI zastąpi ludzi w rolach właścicieli, menadżerów wyższego stopnia, rentierów itp. zwłaszcza w dużych organizacjach. Jest w tym lepsza, bo jest w stanie zapamiętać i przetwarzać więcej informacji łącznie, naraz, a także komunikować się z nieporównywalnie większą szybkością z innymi AI i z klasycznymi komputermi plus ma szybsze czasy reakcji. AI można także wyprodukować od razu z wiedzą, bez konieczności studiowania przez wiele lat. Sam aspekt komunikacji wyeliminuje ludzi ze stanowisk wyższego szczebla – po zastąpieniu przez AI pierwszych tego typu stanowisk wymogiem na nie będzie zdolność komunikacji z innymi AI w ich tempie – czyli kilkaset Gbit na sekundę,… Czytaj więcej »

bartek
2 miesięcy temu

zarabiam pisaniem, tematy okołoprawnicze. Od jakiegoś czasu korzystam z AI i sobie chwalę. Pomaga mi w:

  • wyszukiwaniu podstaw prawnych, podaje konkretne podstawy prawne, które oczywiście potem weryfikuję,
  • wyszukiwaniu orzecznictwa, chociaż skuteczność AI oceniam w tym względzie na ok. 50%, potrafi zaproponować mi coś kompletnie niezwiązanego z tematem. Zawsze to weryfikuję,
  • wyszukiwaniu i porównywaniu danych liczbowych,
  • redagowaniu i tłumaczeniu tekstów, moje zadowolenie z działania w tym obszarze jest wysokie,
  • przygotowywaniu odpowiedzi na prostsze pytania otrzymane w mailach.

Generalnie od kiedy pracuję z AI mam więcej czasu dla siebie. Jestem zadowolony, mimo braku doskonałości

Admin
2 miesięcy temu
Reply to  bartek

I super!

jsc
2 miesięcy temu
Reply to  bartek

Ale czy to nie przypadkiem robota, która raczej dla asystenta?

Subiektywny newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślę ci powiadomienie o najważniejszych tematach dla twojego portfela. Otrzymasz też zestaw pożytecznych e-booków. Dla subskrybentów newslettera przygotowuję też specjalne wydarzenia (np. webinaria) oraz rankingi. Nie pożałujesz!

Kontrast

Rozmiar tekstu