2 lutego 2023

Francuski rząd podwyższa wiek emerytalny. „Nie ma wyjścia”. Francuzi są wściekli, kraj drży w posadach. Kto ma rację? I czy nas też może czekać taka rewolucja?

Francuski rząd podwyższa wiek emerytalny. „Nie ma wyjścia”. Francuzi są wściekli, kraj drży w posadach. Kto ma rację? I czy nas też może czekać taka rewolucja?

Prezydent Francji chce podnieść obywatelom wiek emerytalny i minimalną liczbę przepracowanych lat, które uprawniałyby do pełnej państwowej emerytury. Francuski prezydent tłumaczy, że reforma systemu emerytalnego jest niezbędna, żeby w przyszłości państwo miało z czego wypłacać emerytury. Francuzi są wściekli tak samo jak Polacy, gdy rząd Donalda Tuska podnosił wiek emerytalny. Czy warto patrzeć na zmiany we francuskim systemie emerytalnym i przygotowywać się na podobne w naszym?

W Polsce reforma emerytalna, której głównym składnikiem również było podniesienie wieku emerytalnego, nie udała się. Ustawa wprowadzająca wyższy wiek emerytalny została wprowadzona przez rząd PO-PSL w 2012 r., ale już w 2015 r. zakwestionowana i zaraz potem wycofana przez rząd PiS. Obecnie, po dwóch kadencjach rządów Zjednoczonej Prawicy, sprawa momentu przechodzenia na emeryturę ponownie może stać się jednym z ważnych punktów debaty politycznej.

Zobacz również:

Prezydent Francji mówi: „musicie dłużej pracować”. A ludzie na to: „nie chcemy”

Teraz podejście do podobnego projektu robią Francuzi. Reforma Emmanuela Macrona ma polegać na wydłużeniu minimalnego wieku przejścia na emeryturę z obecnych 62 do 64 lat. Ma zostać też wydłużony minimalny okres pracy uprawniający do pełnej emerytury – z 42 do 43 lat.

Minister finansów Bruno Le Maire już konstruuje projekt budżetu na 2024 r. w oparciu o lepsze parametry finansowe, które ma zapewnić reforma. Francuski deficyt budżetowy i dług eksplodowały niebezpiecznie po okresie pandemii. Dług publiczny po III kw. 2022 r. osiągnął poziom 113% PKB, zamiast dopuszczalnych w strefie euro 60% PKB. Jego nominalna wartość może przyprawić o zawrót głowy – to ok. 3000 mld euro.

Projekt reformy emerytur wzbudził ogromne protesty w całym kraju. Miliony ludzi wyszły na ulice, odbyły się strajki w kluczowych sektorach gospodarki Francji – energetycznym, transportowym, produkcyjnym. Strajkowały szkoły i uczelnie. A to nie koniec. Strajki będą towarzyszyć pracom parlamentu.

Protesty są tym bardziej zaciekłe, że Francuzi odczuwają duży wzrost kosztów życia, o czy pisałem tutaj, i spadek siły nabywczej w ostatnim okresie w wyniku wysokiej inflacji, a według badań ekonomistów siła nabywcza we Francji spadała w odniesieniu do starszych grup społeczeństwa już od dekady, o czym pisałem tutaj. To oznacza, że starsi mieszkańcy Francji już teraz są sfrustrowani, a tu jeszcze do tego okazuje się, że będą musieli dłużej pracować.

Projekt rządu ma trafić na początku lutego do prac w parlamencie. Francuski prezydent nie ma już tam większości, a nawet niektórzy posłowie z jego własnego ugrupowania wyrazili sprzeciw wobec reformy, więc sprawa wisi na włosku. Argumentem mogą być twarde dane finansowe i demograficzne. Rząd francuski oblicza, że w 2030 r., kiedy deficyt emerytalny sięgnie 13,5 mld euro, reforma wygeneruje dodatkowe dochody w wysokości 17,7 mld euro.

Powód deficytu jest oczywisty: szybko rośnie liczba osób w wieku emerytalnym. Społeczeństwa szybko się starzeją, rośnie średnia długość życia. Na te wyzwania powinny odpowiedzieć systemy emerytalne, ale te zostały skrojone pod inne parametry demograficzne i gospodarcze.

Obecna przewaga pracy w usługach, a także pracy zautomatyzowanej i biurowej w Zachodniej Europie, pozwala na dłuższą pracę, podczas gdy w gospodarkach zdominowanych wcześniej przez pracę fizyczną i ciężką pracę w przemyśle wiek przejścia na emeryturę musiał być wcześniejszy. Podstawowe dane dotyczące systemów emerytalnych w krajach należących do OECD, w tym Francji i Polski, zawarte zostały w raporcie „Pensions at a Glance 2021. OECD and G20 indicators„” z roku 2021.

Polska jest w grupie krajów o największym przyroście osób starszych. Ten przyrost jest większy niż we Francji czy w Niemczech. Demografia sytuuje Polskę nawet w pobliżu takich krajów o starzejącej się populacji jak Japonia czy Korea Południowa. Na poniższym wykresie – mediana wieku szybko rośnie w krajach OECD w latach 1990, 2020 i 2050:

Kto nie będzie dłużej pracował?

Rząd Francji chce, aby reforma została przegłosowana przez parlament „przed końcem pierwszego kwartału”, a ostatecznie wejście w życie zaplanowane jest na 1 września 2023 r. Głównym punktem reformy emerytalnej, o którą zabiegał Emmanuel Macron, jest wydłużenie ustawowego wieku emerytalnego, który wynosi obecnie 62 lata. Pierwotny projekt zakładał wydłużenie tego wieku do 65 lat.

Ostatecznie rząd zdecydował się na stopniowe podnoszenie ustawowego wieku emerytalnego od 1 września 2023 r. w tempie 3 miesięcy rocznie. W ten sposób w 2030 r. reforma miałaby się zakończyć dojściem do limitu wieku przejścia na emeryturę – 64 lata. Jednocześnie ma nastąpić stopniowe wydłużanie okresu składkowego w tempie jednego dodatkowego kwartału rocznie do 2027 r. Pełen okres składkowy ma wtedy wynieść 43 lata. Obecnie jest to 42 lata.

Czy długi okres pracy zawsze pozwoli na wcześniejsze odejście na emeryturę? Zgodnie z zapowiedziami rządu osoby, które spełnią warunki długiego okresu pracy, będą mogły odejść na emeryturę na dwa lata przed docelowym wiekiem, czyli mając 62 lata. Jednocześnie osoby, które zaczęły pracę przed 16. rokiem życia, mogłyby odejść na emeryturę już nawet w wieku 58 lat, jeśli mają wymagany okres składkowy plus rok, czyli w sumie 44 lata pracy.

Częścią reformy jest też podwyższenie najniższych emerytur dla przyszłych emerytów. Od 1 września tego roku pracownik, który zarabiał płacę minimalną przez cały okres swojej pracy, otrzyma emeryturę w wysokości 85% płacy minimalnej, czyli nieco poniżej 1200 euro brutto miesięcznie. Osoby będące już na emeryturze również mają mieć podwyższone świadczenia.

Pierwszym pokoleniem, które ma być objęte podwyższonym do 64 lat wiekiem emerytalnym, będą osoby urodzone w 1968 r. Wcześniejsze roczniki będą pracowały dłużej, ale w ich przypadku wzrost czasu pracy będzie mniejszy. Są też wyjątki – np. osoby, które wcześnie rozpoczęły pracę lub te które wykonywały szczególnie trudne prace.

Zdaniem francuskich związków zawodowych reforma jest niesprawiedliwa, bo uderzyła w osoby pracujące fizycznie i zarabiające najmniej. Te osoby mają krótszy okres nauki wliczany do okresu pracy i wcześnie zaczynają pracę. Z kolei najbogatsi i lepiej wykształceni długo się uczą i później zaczynają faktyczną pracę, a dodatkowo często i tak pracują dłużej, zwiększając swoje przyszłe emerytury.

Według badania jednego z francuskich think tanków (Instytut Polityki Publicznej – Institut des Politiques Publiques), reforma w pewnym sensie jest „sztuczna”, a realny wiek emerytalny dla wielu osób nie zostanie zmieniony, bo np. zachowają one możliwość przejścia na emeryturę w wieku 62 lat z tytułu niezdolności do pracy i niepełnosprawności.

W sumie może się okazać, że najbardziej – negatywnie – odczują reformę te osoby, które są pośrodku skali dochodów. Na diagramie poniżej widać, że w pierwszej, najmniej zarabiającej, grupie dochodowej (Q1), najwięcej jest osób, które i tak nie weszłyby do reformy z powodu albo inwalidztwa, albo niezdolności do pracy.

IPP zbadał to na przykładzie pokolenia o dekadę wcześniejszego, urodzonego w 1950 r. Pełne badanie IPP znajduje się pod tym linkiem. Zgodnie z tym badaniem prawie trzy czwarte najmniej zarabiających emerytów byłoby chronionych przed skutkami reformy.

Na jak wysoką emeryturę mogą liczyć francuscy emeryci?

Do otrzymania emerytury w wysokości 1200 euro miesięcznie brutto konieczny będzie pełen przepracowany okres pracy za minimalną płacę. Dla osób, które mają pełną karierę zawodową przy minimalnym wynagrodzeniu, ale w niepełnym wymiarze godzin, minimalny poziom emerytury będzie proporcjonalnie mniejszy. Urzędnicy służby cywilnej mają już obecnie wyższą minimalną emeryturę – 1250 euro. Z kolei preferencyjnie – jak dotychczas – będą traktowane matki co najmniej trójki dzieci.

Reforma emerytalna nie polega tylko na podniesieniu wieku emerytalnego i minimalnego okresu składkowego. Zniknąć mają też przywileje i specjalne emerytury. Zamiarem rządu jest m.in. likwidacja niektórych specjalnych systemów emerytalnych, których członkowie korzystają z wcześniejszych emerytur, np. dla pracowników Banque de France czy sektora energetycznego. Oszczędzone zostały za to specjalne programy dla marynarzy, pracowników Opery Paryskiej lub Comédie-Française, podobnie jak autonomiczne systemy dla wolnych zawodów i prawników.

Z danych OECD wynika, że francuski system emerytalny zapewnia dość wysoką stopę zastąpienia, jedną z najwyższych wśród krajów OECD, w przedziale 70-80%. Nie ma tu porównania z sytuacją polskich emerytów, którzy znajdują się na samym dole stawek pokazanych na grafice poniżej, osiągając stopę zastąpienia w przedziale 30-40%. Poniżej przyszłe stopy zastąpienia netto dla pracowników o średnim wynagrodzeniu z pełnym stażem pracy:

Obliczenia pokazują świadczenia emerytalne pracownika, który w 2020 r. wchodzi do systemu w wieku 22 lat i przechodzi na emeryturę po pełnej karierze zawodowej. Standardowy wiek emerytalny rośnie w wielu krajach OECD. Poniżej jest to pokazane na przykładzie mężczyzn wchodzących na rynek pracy w wieku 22 lat z pełnym stażem pracy.

Bardzo ciekawa jest statystyka OECD dotycząca wzrostu liczby osób w wieku 65+ w porównaniu do wzrostu liczby emerytów, rencistów i inwalidów. W tym zestawieniu Francja i Polska są niemal dokładnie w średniej dla OECD, jeśli chodzi o przyrost osób 65+. Podobna jest też proporcja emerytów, co pokazuje, że osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego nie jest jedyną przesłanką dla Francuzów i Polaków do przechodzenia na emeryturę. Przejście na emeryturę następuje często później.

„Zaostrzenie warunków uprawniających do emerytury przyczyniło się do wolniejszego wzrostu liczby emerytów, zwłaszcza w Czechach, Danii, Francji, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii, Polsce, Portugalii, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii”

– piszą eksperci OECD. Liczba emerytów wzrosła mniej niż osób starszych. Poniżej zmiana liczby emerytów i rencistów oraz osób w wieku 65 lat i więcej w latach 2008-18:

A może Francja po prostu przestanie być krajem wczesnych emerytur?

Francja ze swoim wiekiem emerytalnym 62 lata znajduje się niemal na szarym końcu unijnych krajów. Kilka krajów, takich jak Włochy, Niemcy czy Dania, ustaliło ustawowy wiek na 67 lat. Niektóre państwa rozważają nawet przedłużenie wieku emerytalnego do 68, a nawet 69 lat. Na grafice poniżej widać miejsce Francji w unijnym peletonie. Po lewej stronie umieszczony został wiek przejścia na emeryturę, a po prawej stronie zestawienia jest procent wydatków na system emerytalny w relacji do PKB w 2020 r.:

Są kraje, w których tendencja jest odwrotna. Np. od początku tego roku Portugalczycy mogą przejść na emeryturę trzy miesiące wcześniej. Wynika to ze spadku średniej długości życia w wyniku pandemii, a na podstawie tej średniej indeksowany jest ustawowy wiek emerytalny. To wciąż jednak w Portugalii 66 lat i 4 miesiące. Reforma emerytalna miała miejsce w Portugalii w 2014 r.

Kraje UE stoją przed tą samą diagnozą starzenia się społeczeństwa i braku równowagi między osobami pracującymi a emerytami, co zagraża finansowaniu emerytur. Według Komisji Europejskiej do 2070 r. z trzech osób pracujących na jednego emeryta UE przejdzie średnio do 1,8 osób pracujących.

Po takich danych niektóre kraje zastanawiają się nad dalszym wydłużeniem wieku przejścia na emeryturę. W tym kierunku zmierza np. rząd w Niemczech, który zastanawia się nad wiekiem 69 lat, a także rząd w Danii, który chce wprowadzić 69 lat do 2035 r. Inne kraje mówią o przesunięciu wieku do 68 lat, jak Wielka Brytania czy Irlandia. Belgia, która w 1997 r. podniosła wiek do 65 lat, planuje kolejny wzrost do 66 lat w 2025 r., a następnie do 67 lat w 2030 r.

Większość krajów zasadniczo skupia się na podniesieniu wieku emerytalnego, a nie na reformach systemowych. Niektóre reformy obejmują jednak dynamiczne dostosowywanie w oparciu o oczekiwaną długość życia (jak w Portugalii) lub aktualizowane dane demograficzne, aby zapewnić efektywność systemu bez konieczności przeprowadzania co jakiś czas skomplikowanego i trudnego społecznie procesu legislacyjnego.

Francja jest jednym z ośmiu krajów UE, w których do wieku ustawowego dodano minimalny okres składkowy. Oznacza to, że znaczna część pracowników faktycznie odchodzi po osiągnięciu ustawowego wieku 62 lat. Średnio mieszkańcy UE przechodzą na emeryturę w wieku 63,8 lat.

W Holandii, Danii czy Wielkiej Brytanii część systemu oparta jest na kapitalizacji (poprzez fundusze emerytalne), co przenosi ryzyko ekonomiczne na emerytów, których wysokość emerytur zależy od zwrotu z oszczędności. Zwiększone ryzyko i niepewność co do ostatecznej wysokości emerytur z filara kapitałowego stały u podstaw rezygnacji z części tego systemu w Polsce.

Czytaj też: Kiedy przejść na emeryturę, aby otrzymywać możliwie największe świadczenie?

Czy Polska pójdzie drogą Francji?

W europejskim systemie gwarancji dla pewnego poziomu życia obywateli, kraje nie mają dużej możliwości manewrowania systemem emerytalnym. Ubytki w kasie systemu emerytalnego mogą wyrównywać pieniędzmi z budżetu lub z zaciągania długu. W Polsce – dzięki imigracji z Ukrainy oraz niskiemu bezrobociu – kondycja wypłacającego emerytury ZUS jest zaskakująco dobra. W ubiegłym roku z pobranych od pracujących składek ZUS pokrył prawie 85% świadczeń dla emerytów (resztę dofinansowali podatnicy poprzez budżet państwa).

Francuzi na razie „tylko” robią pierwszy krok na drodze do wydłużania wieku przejścia na emeryturę. Ale i my prędzej czy później będziemy musieli się na niej przesuwać. Alternatywą są coraz wyższe dopłaty do emerytur z podatków, na które wszyscy się składamy.

W podstawowym wariancie symulacji przedstawionych ostatnio przez szefową ZUS Gertrudę Uścińską, deficyt roczny funduszu emerytalnego wzrośnie z poziomu 2,2% PKB w 2023 r. do 2,9% w latach 2025-2030, po czym maleje do poziomu 0,7% w 2080 r. Dziś PKB Polski to ok. 3 bln zł, co oznacza, że 2,2% deficytu to aż 66 mld zł, zaś 2,9% – aż 87 mld zł.

Uścińska prognozuje, że stopień pokrycia wydatków funduszu emerytalnego ze składek pracujących osób, spadnie z 71% w 2023 r. do 65% w latach 2026-2029, a następnie wzrośnie do 88% w 2080 r. Pogłębianie się deficytu w pierwszych latach prognozy wynika z pobierania emerytur przez osoby z wyżu demograficznego lat powojennych.

————

ZAPISZ SIĘ NA NASZE NEWSLETTERY:

>>> Nie przegap nowych tekstów z „Subiektywnie o Finansach” i korzystaj ze specjalnych porad Macieja Samcika na kryzysowe czasy  zapisz się na weekendowy newsletter Maćka Samcika i bądźmy w kontakcie! W każdą sobotę lub niedzielę dostaniesz e-mailem najnowsze porady dla Twojego portfela.

>>> Zapisz się też na nasz „powszedni”, poranny newsletter „Subiektywnie o świ(e)cie” – przy porannej kawie przeczytasz wszystkie najważniejsze wieści dla Twojego portfela, starannie wyselekcjonowane i luksusowo podane przez Macieja Danielewicza i ekipę „Subiektywnie o Finansach”.

————

ZOBACZ OKAZJOMAT SAMCIKOWY: 

Obawiasz się inflacji? Zastanawiasz się, co zrobić z pieniędzmi? Sprawdź „Okazjomat Samcikowy” – to aktualizowane na bieżąco rankingi lokat, kont oszczędnościowych, a także zestawienie dostępnych dziś okazji bankowych (czyli 200 zł za konto, 300 zł za kartę…). I zacznij zarabiać na bankach:

>>> Ranking najwyżej oprocentowanych depozytów

>>> Ranking najlepszych kont oszczędnościowych. Gdzie zanieść pieniądze?

>>> Przegląd aktualnych promocji w bankach. Kto zapłaci ci kilka stówek? I co trzeba zrobić w zamian?

————

POSŁUCHAJ NASZYCH PODCASTÓW:

Ekipa „Subiektywnie o Finansach” co środę publikuje nowy odcinek podcastu „Finansowe Sensacje Tygodnia” (w skrócie: FST). Rozmawiamy o tym co nas zbulwersowało albo zaintrygowało w minionym tygodniu i zapowiadamy przyszłe sensacje wokół naszych portfeli. Do tej pory ukazało się 130 odcinków podcastu, zaprosiliśmy też kilkudziesięciu gości.

Poza cotygodniowym podcastem możesz też posłuchać tekstów z „Subiektywnie o Finansach” czytanych przez ich autorów. Ten cykl podcastowy nazywa się „Subiektywnie o Finansach do słuchania” (w skrócie: SDS)Wszystkie podcasty znajdziesz pod tym linkiem, a także na wszystkich popularnych platformach podcastowych w tym Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Amazon Music, Castbox, Stitcher)

————

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jesteśmy także w mediach społecznościowych, będzie nam bardzo miło, jeśli zaczniesz nas subskrybować i śledzić: na Facebooku (tu profil „Subiektywnie o Finansach”), Twitterze (tu Maciek Samciktu Maciek Danielewicztu Maciej Jaszczuk) oraz na Instagramie (tu profil „Subiektywnie o Finansach”) i Linkedin (tu Maciek Samciktu Maciek Danielewicztu Maciek Jaszczuk).

Źródło zdjęcia: Maciej Danielewicz

Subscribe
Powiadom o
69 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Rafał
1 rok temu

Nagłówek: „Francuski rząd podwyższa wiek emerytalny.”, a z treści jasno wynika, że to dopiero projekt. Po co ten clickbait na takim portalu? Wstyd.

Admin
1 rok temu
Reply to  Rafał

Trwa procedura polityczno-legislacyjna, więc podwyższa. Pan to jest chyba – jak mawia moja córka „spod kamienia” i prawdziwego clickbaita nie widział. „Powiedział: będziecie pracować aż do śmierci. Nas też to czeka?”. Tak lepiej? 😉

Rafał
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Od kilku lat u nas trwa procedura liberalizacji ustawy wiatrakowej i co tydzień można by dawać nagłówek „rząd liberalizuje ustawę wiatrakową”. W końcu może to zrobi, ale może i się z tego wycofa. Cały majątek by Pan postawił na to, że faktycznie ten wiek emerytalny Francuzi w tym roku podwyższą?

Admin
1 rok temu
Reply to  Rafał

Nie postawiłbym nawet jego kawałka, bo oni tam mają rząd mniejszościowy. Dlatego tytuł nie brzmi „podwyższył”, tylko „podwyższa”. A czy mu się uda – zobaczymy

Rafał
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

No nie wiem. Jakbym zobaczył nagłówek „amerykańscy astronauci lecą na Marsa” to spodziewałbym się, że formalności są już załatwione i pozostaje ewentualnie wybrać konkretny termin aby odpalić rakietę. Kończę temat, nie czepiam się już 🙂

Admin
1 rok temu
Reply to  Rafał

Ja bym tak tego nie zrozumiał :-). Dobrego dnia!

Janek Polak
1 rok temu
Reply to  Rafał

Od grubych miesięcy niektóre media ekscytują się projektem, aby piątki były wolne (czy coś). A jak się tylko zainteresować bliżej, to człowiek się dowie, że się projekt od dawna mrozi. Jak to człowieka wkurza, nic tylko unikać tzw. mainstreamowych portali jak WP albo feed Microsoftu – Msn.com

Admin
1 rok temu
Reply to  Janek Polak

Dlatego u nas o tym nie ma, bo zajmujemy Wasz cenny czas tylko rzeczami, które są dla Was realnie ważne.

Ppp
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Na razie należałoby postawić pytanie, który raz Macron wszczyna wojnę domową? Miał już protesty o emerytury, potem protesty „żółtych kamizelek”, potem protesty w czasie pandemii – i jeszcze mu mało? Czy on ma mózg?
A w meritum – fakt, że ludzie statystycznie coraz dłużej żyją NIE oznacza, że mogą coraz dłużej pracować. Wydłuża się bowiem starość i niedołęstwo, a nie młodość i sprawność – te nadal kończą się odpowiednio w okolicach 40 i 60 r.ż. Pomijam przypadki skrajnie optymistyczne, statystycznie bez znaczenia.
Pozdrawiam.

Monika
1 rok temu

Postęp medycyny to może i jest, ale ile osób w naszym kraju może z niego skorzystać? Przykład: moja przyjaciółka zmarła ponieważ nie stać jej było na 50 tysięcy złotych żeby usunąć dwa guzy w mózgu za pomocą noża gamma. Było to sześć lat temu, teraz zapewne stawka jest wyższa. Nfz się wypiął. O czym my mówimy?

Admin
1 rok temu
Reply to  Monika

To prawda, jeśli chodzi o refundację to mamy totalny bałagan. Inna sprawa, że mamy też system dziurawy jak durszlak, dosypanie kasy tu nie pomoże…

Adolf
1 rok temu
Reply to  Ppp

i jeszcze niepełnosprawności oraz gorsze sprawności po przyjęciu szprycy
Myślicie, że ludzie po eksperymencie medycznym będą w stanie pracować za 20-30 lat?

Adam S.
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Widzę że regularnie zagląda pan na wp.pl bo tam są tego typu nagłówki.

Admin
1 rok temu
Reply to  Adam S.

Przez 21 lat pracowałem w korporacji medialnej, więc nie muszę nigdzie zaglądać, żeby wiedzieć jak się pisze klikalne nagłówki :-). Tylko to jest wkurzające jak w środku nic nie ma. Ale to absolutnie nic – tylko reklama na reklamie

Cassandra
1 rok temu

Kwestia konstrukcji systemu emerytalnego to nie tylko kwestia samego ustalenia momentu (wieku) przechodzenia na emeryturę. W Polsce nie odbyła się poważna dyskusja na temat tego, jak powinien wyglądać system emerytalny w dalszej perspektywie (za 30-40 lat), jaki poziom emerytur chcemy osiągać w przyszłości (np. ile powinna wynosić emerytura minimalna w przyszłości czy jaki procent ostatniej pensji winna wynosić przeciętna emerytura, co z emeryturami poza systemem powszechnym), a tylko wtedy można dostosować przepisy o wielu emerytalnym i latach pracy do planowanych celów – trzeba znać/określić te cele. Ciekawie opowiada o tym prof. Tyrowicz w ostatnim wywiadzie, polecam:
https://www.youtube.com/watch?v=mebHDm-3SVQ

Admin
1 rok temu
Reply to  Cassandra

Też go widziałem. Wszystko prawda. Chyba my to wszystko robimy od d… strony. Najpierw trzeba ustalić ile musi wynosić minimalna emerytura i powiedzieć to ludziom (to macie w „podstawie”, a na więcej musicie sobie sami kasę zorganizować), a potem ustalić ile to będzie kosztowało, jak ta kwota będzie się zmieniała i skąd te pieniądze brać.

Marcin
1 rok temu
Reply to  Cassandra

Z KIM Ty chcesz „poważnej dyskusji”? Z suwerenem?

Admin
1 rok temu
Reply to  Marcin

Ufff… Przeczytałem „z sutenerem” i już chciałem wyrzucić komentarz. Chyba za dużo pracuję.

Hieronim
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Chyba za dużo pracuję.

Ale chyba nie w tej branży, z którą się panu skojarzyło? 😉

Zenek
1 rok temu
Reply to  Cassandra

na czym miała by polegać ta dyskusja? z punktu widzenia państwa jedyne rozwiązanie do podniesienie teraz wieku do 65lat, a za 5-10-15lat pewnie do do 70 czy 75lat. W tym wieku ludzie już mają problemy ze zdrowiem, sprawność nie ta, produktywność nie ta, bieganie o 8 rano do autobusu i spędzenie kolejnej godziny w korku to też nie jest to co bym chciał robić w tym wieku

Cello Gelatti
1 rok temu
Reply to  Cassandra

Dzięki za odnośnik do wywiadu. Zwróciłem uwagę na znamienną rzecz w kontekście rozmowy o tym jak emerytury mają wyglądać. Pani profesor wspomina, że od dłuższego czasu nie spotyka się z politykami i nie ma dyskusji na temat emerytur, a jednocześnie w momencie kiedy redaktor (kilkaukrotnie) pyta o to jakie są alternatywy, profesorka unika odpowiedzi, bo model, bo to zależy, bo tamto i owamto. Ja rozumiem, że nie wszystko da się wytłumaczyć suwerenowi, ale na litość boską, jeśli naukowczyni nie jest w stanie przedstawić żadnego scenariusza z rozwiązaniem problemu, to nie dziwie się, że żaden polityk (abstrahując od „toksyczności” tematu) nie… Czytaj więcej »

Marcjanna
1 rok temu

Jeśli głównym problemem jest to, iż coraz mniej młodych składa się na emerytów i dodatkowo społeczeństwo się starzeje, to podwyższanie wieku emerytalnego nie jest rozwiązaniem. Za 10 lat znów będą go musieli ponieść, bo będzie jeszcze mniej pracujących… To jest błędne koło.

Admin
1 rok temu
Reply to  Marcjanna

To generalnie może oznaczać koniec repartycyjnych systemów, opartych na solidarności międzypokoleniowej. Będziemy jeszcze żałowali, że spieprzyliśmy reformę OFE. Ale ja się nad czym innym zastanawiam. Liczba ludzi zdolnych do pracy może być mniejszym problemem, niż liczba miejsc pracy. Bo jak się rozpędzi sztuczna inteligencja i robotyzacja, co większość prostych i powtarzalnych zajęć przestanie istnieć. Może być tak, że składki emerytalne będą płaciły roboty od wartości, którą wypracują. W jednym z newsletterów Maćka Danielewicza, nota bene polecam się zapisać… https://mailchi.mp/35256bae2997/newsletter-subiektywnie-o-wiecie …była ciekawa informacja, że z jakichś badań wynika, iż najmniej podatne na „zabicie” są zawody wymagające empatii, bo tego robotom i… Czytaj więcej »

Jacek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Wiek emerytalny przecież w swoich założeniach był taki, aby okraść ludzi, z których tylko nieliczni do niego dożywali. Niestety początki OFE to także intensywne krojenie przyszłych emerytów – towarzystw zainteresowanych inkasowaniem sutych prowizji od składek było od razu co najmniej ze 20. Finalnie pieniążki poszły do kieszeni odpowiednio podłączonych osób, a przyszli emeryci odchudzeni o nie trafią do piramidy finansowej ZUS.

Radek
1 rok temu

„Ponieważ ma być coraz mniej pracowników, a coraz więcej emerytów,”

Tylko, że te „coraz więcej emerytów” to chwilę wcześniej było „coraz więcej pracowników” płacących składki. Wystarczy nie kraść, oddać im to co wpłacili. Nie ma potrzeby na więcej składek.

Radek
1 rok temu

Kurde blaszka, rozmowa jak z politykiem….jak się zajumało pieniądze z pierwszych składek zamiast zainwestować a po 40 latach oddać ludziom przechodzącym wtedy na emeryturę, to trzeba oddać teraz. Przecież na tych składkach pasło się państwo i politycy a nie obywatele. Z której kieszeni państwo te pieniądze weźmie to mnie nie interesuje: z ZUS, KRUS czy ministerstwa kultury? Wszystko jedno.

Jacek
1 rok temu

Wszystko pięknie, tylko wiek emerytalny to nie gwarancja utrzymania zatrudnienia. Są zawody, w których pracodawcy będą woleli młodszego i zdolnego do większego wysiłku niż osobę, która nie wytrzyma takiego tempa. Chyba że zwyczajnie braknie rąk do pracy, ale z drugiej strony straszą nas maszynami, które zabiorą ludziom pracę.

Jacek
1 rok temu
Reply to  Marcjanna

Najlepiej podnieść wiek emerytalny od razu do 100 lat. Nieliczni wygrani dopiero będą sobie mogli poużywać 😉

Jacek
1 rok temu

Niejeden emeryt by Pana ofuknął za posądzenie o bezczynność. Osoby 65+ nie są dziadkami czekającymi na swój kres, lecz jeśli zachowują aktywność fizyczną i umysłową, wolni już od trosk związanych z codziennością w miejscu pracy, mogą realizować swe pasje, czy dzielić czas z wnukami.

Jacek
1 rok temu

Uściślijmy kim są młodzi emeryci – mi kojarzą się np. z byłymi wojskowymi.

RAFAL
1 rok temu

Nudzić się ???.Elit tam nikt nie pyta co robią bez pracy i mając jeszcze służących w domu.Widzę następne zatroskanie o plebs ,żeby się przypadkiem nie nudził.Zakłamanie .A plan jest prosty plebs ma robić na jelity .Poza tym jeszcze trzeba mieć pracę .A jak ktoś jest zwolniony ok 55- 60 lat to ma być mobilny i się przebranżowić.Kpina i skurczysynstwo .

Radek
1 rok temu

W pierwszej kolejności, w Polsce, należałoby doprowadzić by wszyscy jednakowo chociaż do tego 65 roku życia pracowali. Wydłużanie wieku emerytalnego jednej grupie do prawie 70 lat a obok wypuszczanie na emerytury 55 latków musi skończyć się buntem i wywiezieniem takich polityków na taczkach. Poza tym dziwne jest to urabianie ludzi, że wiek emerytalny musi być podniesiony. Dlaczego musi? Jeśli zostanie tak jak jest, to X zł moich składek zostanie podzielone na np. 15 lat życia, a jak popracuję do 70tki, to Y zł moich składek (których będzie więcej) zostanie podzielone na 10 lat życia i emerytura będzie większa. Kogo boli,… Czytaj więcej »

Niepewny
1 rok temu

System emerytalny powinien być jednakowy dla wszystkich.Nie rozumiem dlaczego mundurówki,śędziowie,prokuratorzy przechodzą na emeryturę po kilkunastu latach pracy z uposażeniem 75%ostatniej pensji.My musimy zapier… do 70 -tki z emeryturą 30%ostatnich zarobków.Czym się różni praca budowlańca,magazyniera od górnika,hutnika,rolnika,energetyka i Trzeba skończyć z przywilejami i pieniądze się znajdą.Najłtwiej wydłużać szarym obywatelom a pewne grupy zostawić w spokoju.

Adzik
1 rok temu

No to cywile też mieli obietnicę przejścia ? To dlaczego im sie podwyższa a mundurówkom nie, bo wystarczyło, że 1 dzień służył przed wejsciem przepisów? Panie Macieju, wspomiał Pan o tym, że tak niesprawiedliwie to było wcześniej. Mam duże wątpliwości. Mamy całą masę emerytów 35.letnich z emką w wysokości 40% ostatniego uposażenia. Czy gdzieś w Europie tak jest? Mamy równouprawnienie płci a 65 vs.60, Też na palcach można policzyć kraje które tak dyskryminują. Mamy KRUS, górnictwo. Mamy mieć emerytury za 4 dzieci, podatki za OCHOTNICZĄ straż pożarną, są plany o dodatkach za HDK itd. nie mówiąć o olimpijczykach, czy extra… Czytaj więcej »

Racjonalny
1 rok temu
Reply to  Niepewny

I dlatego munudrowka przechodzi na emeryturę w wieku ok. 50 lat…szczególnie gdy trafi się okazja zajęcia wyższego stołka np.Komendanta Miejskiego Policji – Ba patologia jest to,że ludzie po ulicach leczą się psychiatrycznie (żeby odejść z pracy na 100% emerytury ze wzgl.na stan zdrowia).
Inne preferencyjne zawody pod względem emerytury – maja niska efektywność,gdyż gros pracowników to kobiety,chodzące na opieke/macierzynski z wiekiem emerytalnym 60 lat ,za to duża kwotę emerytalna (bo mają 100% płatności chorobowego) np.sedziowie czy prokuratorzy.

Admin
1 rok temu
Reply to  Racjonalny

To jest jeden z głównych błędów systemu – niskie płace w zamian za wczesne emerytury

Adzik
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

a kto ma te niskie płace ? Z pewnością nie ci którzy mogą korzystać z wcześniejszych emerytur!

RAFAL
1 rok temu

Panie Macieju.Po-psl wprowadził reformę nie w 2015 ale w 2012.To sprawa czysto polityczna.Jak się chce to wszystko się da a jak nie to nic.A to są lata życia każdego z osobna człowieka .A życie jest jedno.Poza tym jak nas nie stać ,to chyba najpierw trzeba zlikwidować trzynastki i czternastki a nie podnosić wiek dla obecnych umęczonych kapitalizmem ludzi.Poprzednie pokolenie w większości ,czy się śpi czy się leży .Emeryturki 55 lat i ciągle podwyżki a nast pokolenie ma na to zap.

Racjonalny
1 rok temu
Reply to  RAFAL

Przepraszam bardzo,ale główna reforma emerytalna to był rząd AWS i słynne OFE.
System pod wieloma względami rozsądny,bo wrzucał wszystkie zawody oprócz rolnikow w system kapitałowy-co prawda start że zbyt duża prowizja i opłata za zarządzanie i stopniowe przenoszenie z systemu OFE do systemu preferencyjnego -> SLD w 2001r.przenioslo mundurowych z OFE na system min. 15 lat pracy do emerytury

Adzik
1 rok temu
Reply to  Racjonalny

Tak dokładnie było, reforma niestety nie dokończona. A za to SLD wielu będzie pamiętać bardzo długo.

Zbigniew
1 rok temu

Przede wszystkim należałoby zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Dlaczego nie domagają się tego te wszystkie „postępowe” ruchy genderowe?

No Name
1 rok temu

Ciekawe czy dotyczy to też służb i czy u nas by dotyczyło… Myślę, że powinna być emerytura obywatelska – jak zwał, tak zwał. W sensie, że mamy tyle złóż, spółek etc. narodowych – czyli wszystkich, a dostęp do służby zdrowia czy emerytury w/w obwarowany ustawami – pomijam Konstytucję, która w sumie jako najwyższy akt coś tam zapewnia. Co, tylko garstki co się gdzieś dostaną/zostaną wsadzone mają korzystać? Nie mam na myśli tu rehabilitacji w Ciechocinku czy emeryturki 5 tysięcy. Nawet papież ost. to zauważył. Kiedyś gdzieś czytałem, że w jakimś kraju co mają ropę, to ludzie nie płacą podatków. Inna… Czytaj więcej »

No Name
1 rok temu

No i dodam, że więcej? – to jak ktoś właśnie zaoszczędzi, poinwestuje w życiu itp.

No Name
1 rok temu

Tak siedzę i myślę – tak, zdarza się po kiepskich nocach i całym dniu 🙂 –
Zaznaczę, że poniższy wpis nie ma na celu obrazy/urazy kogokolwiek, zresztą jak poprzednie.
1 ma znajomości robi miliony
2-gi jest np. policjant
3 na śmieciówce np. zlecenie
4 dyrektor np sp. skarbu
5 polityk
6 na minimalnej reszta pod stołem
Gdzie tu jest sprawiedliwość?

Admin
1 rok temu
Reply to  No Name

Nie ma jej 🙂

No Name
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

To wychodzi, że najlepsza inwestycja własna Rodzina – ale jej trzeba non stop doglądać 🙂
Tzn. żeby nas na starość do przytułku nie oddali, jak na wakacje jadą do szpitala, no i na organy żeby nie sprzedali…
Czyli wychowywać, nie hodować.

Henryk
1 rok temu

Na emerytury Polaków brak forsy 🙁
Ale na 600+ dla Ukraińców ( dzieci) pieniądze są , skąd?
A co z KRUS i innymi przywilejami?

Admin
1 rok temu
Reply to  Henryk

Wydaje mi się, że dzięki Ukraińcom w Polsce zalepiliśmy chwilowo dziurę w kasie ZUS, więc powinien Pan ich codziennie po rękach całować za to, że są ;-).
KRUS do likwidacji

Paweł
1 rok temu

Nas rewolucja? Przecież u nas jest 65 lat, czyli nadal więcej nawet po tej reformie. Jeśli spojrzy się na lata uprawniające do emerytury w UE, to Polska jest z 65 latami powyżej średniej! Natomiast wiek kobiet już… Propaganda wmawiała nam 10 lat temu, że 65 lat to za mało, ale jednak niewiele krajów ma więcej niż 65. Obecnie nie ma co zwiększać, każdy niech decyduje czy pracować dłużej…

Stef
1 rok temu

Będzie jak w USA? Przechodzisz na emeryturę rzucasz pracę, i po pół roku wracasz do (innej) pracy bo nie masz na rachunki. Tylko tam nikogo nie dziwi 70 latek pakujący zakupy czy pracujacy w knajpie.

mario
1 rok temu

Osiągnąłem wiek emerytalny (mam 65 lat) ale mam dobre zdrowie, chcę i ciągle pracuję. Wyliczono mi emeryturę z ZUS ale mam dwie możliwości: – pierwsza, pracuję dalej i nie przechodzę na emeryturę a otrzymuję wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę (ekipa rządowa zachwala to rozwiązanie i zachęca w tym wariancie dalszą pracę) – druga, przechodzę na emeryturę i pobieram ją a po jednym dniu bycia emerytem (ciągle jestem emerytem) mam możliwość podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę i otrzymuję kolejne wynagrodzenie. Po roku pracy mam możliwość wystąpić do ZUS o przeliczenie (zwiększenie) wysokości pobieranej emerytury. Która z możliwości jest… Czytaj więcej »

Pawel
1 rok temu

1/ Obecny system emerytalny, w tym wiek jest możliwy do utrzymania o ile wprowadzimy maksymalny limit wydatków z budżetu na emerytury. Tak aby same emerytury i wszystkie waloryzację i 13/14 były możliwe tylko w ramach limitu. Kraj się słabo rozwija to bieda emerytury a dobrze to dobre. Mówiąc bardziej dosadnie wszystkie waloryzacje powinny być liczone od wzrostu PKB a nie inflacji A w przypadku recesji emerytury powinny być redukowane. Wtedy koszty będą się zgadzać, inaczej trzeba podnosić wiek do 100 aby ograniczać liczbę ludzi którzy mogą dostać emerytury. Prosta matematyka. 2/ Ludzie 30-40 letni muszą pamiętać że w 14% waloryzacje… Czytaj więcej »

[…] Tu pisałem o planach reformy emerytalnej we Francji, a tu o tym, w jakim wieku na emerytore przechodzą najbogatsze społeczeństwa. […]

Subiektywny newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślę ci powiadomienie o najważniejszych tematach dla twojego portfela. Otrzymasz też zestaw pożytecznych e-booków. Dla subskrybentów newslettera przygotowuję też specjalne wydarzenia (np. webinaria) oraz rankingi. Nie pożałujesz!

Kontrast

Rozmiar tekstu