26 kwietnia 2023

Ruszył nabór wniosków do programu Mój Prąd 5.0. Ale to niejedyny sposób na dofinansowanie paneli słonecznych i pomp ciepła. Gdzie jeszcze można szukać pieniędzy?

Ruszył nabór wniosków do programu Mój Prąd 5.0. Ale to niejedyny sposób na dofinansowanie paneli słonecznych i pomp ciepła. Gdzie jeszcze można szukać pieniędzy?

Ruszył nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd 5.0. Tym razem dofinansowanie można dostać nie tylko na fotowoltaikę, ale także na pompę ciepła i kolektory słoneczne. Ale to niejedyne źródło pieniędzy na dofinansowanie paneli słonecznych. Gdzie jeszcze można szukać dopłat i dotacji?

Program Mój Prąd działa od 2019 r. i od tej pory mieliśmy już łącznie cztery jego edycje. Budżet tej ostatniej wyniósł 855 mln zł, a dofinansowanie można było otrzymać nie tylko na fotowoltaikę, ale także na magazyn energii oraz system zarządzania energią. Najnowsza, piąta edycja – nabór wniosków ruszył 22 kwietnia – jest wzbogacona o kolejne możliwości. Za pieniądze z programu Mój Prąd 5.0 będziemy mogli sfinansować również pompę ciepła oraz kolektory słoneczne.

Zobacz również:

Kolektory słoneczne z wyglądu trochę przypominają panele fotowoltaiczne i również można je montować na dachu. Energia słoneczna nie jest jednak zamieniana na prąd, ale na ciepło, które można wykorzystywać m.in. do podgrzewania wody. Możliwość finansowania pomp ciepła to kolejny ciekawy zwrot. Mój Prąd to już czwarty program, w ramach którego otrzymamy dofinansowanie na to źródło ogrzewania.

Dotychczas na dodatkowe pieniądze mogliśmy liczyć w ramach programów Czyste Powietrze (dla istniejących już budynków), Moje Ciepło (dla nowych budynków o podwyższonej klasie energetycznej) oraz Ciepłe Mieszkanie (dla budynków wielorodzinnych). Więcej o tych programach pisałam tutaj.

Dla kogo Mój Prąd 5.0?

W ramach nowego rozdania można maksymalnie otrzymać 58 000 zł (jeśli w ramach programu skorzystamy z dofinansowania na każde przewidziane w ramach programu urządzenie). Na same panele fotowoltaiczne przewidziano do 6000 zł i dodatkowy 1000 zł na komponenty. Na magazyn energii można dostać 16 000 zł, a na magazyn ciepła 5000 zł. Dofinansowanie na system zarządzania energią HEMS/EMS może wynieść 3000 zł.

Kwota dofinansowania na pompę ciepła zależy od tego, na jaki rodzaj pompy się zdecydujemy. Na pompę powietrze-powietrze można maksymalnie dostać 4400 zł dofinansowania, pompa powietrze-woda bez podwyższonej efektywności to nie więcej niż 12 600 zł dofinansowania, a pompa powietrze-woda o podwyższonej efektywności – 19 400 zł. Na najdroższą gruntową pompę można otrzymać maksymalnie 28 500 zł. Jeśli w ramach programu zdecydujesz się na kolektory słoneczne, to otrzymasz do 3500 zł.

Co ważne, dofinansowanie na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd 5.0 mogą uzyskać osoby, które rozliczają się w ramach systemu net-billing, lub osoby, które przejdą ze starego systemu net-metering na net-billing. Tak było już w ostatniej czwartej edycji.

Nowy system rozliczeń mocno różni się od poprzedniego. Stary system – net-metering – polegał na ilościowym rozliczeniu energii. Prosument w ciągu roku mógł odebrać 80% lub 70% energii, którą wcześniej przesłał do sieci. Nowy net-billig stawia na rozliczenie wartościowe. Bardziej niż na ilości skupiamy się na tym, ile wyprodukowany przez nas prąd jest wart.

Wyprodukowana energia przeliczana jest na wartość wyrażoną w złotych, a do jej określenia przyjmowana jest średnia stawka rynkowa z poprzedniego miesiąca. Ta kwota trafia na depozyt konsumencki, czyli taki wirtualny portfel. Następnie z tego depozytu można dokonywać zakupów zimą po cenie, jaką aktualnie oferuje nam nasz dostawca.

Dofinansowanie jest przewidziane dla inwestycji już zakończonych, okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 1 lutego 2020 r. i kończy się 31 grudnia 2023 r.

Gdzie jeszcze szukać dofinansowania na fotowoltaikę?

Mój Prąd 5.0 zapewne będzie cieszył się dużym zainteresowaniem (choć obecny system rozliczeń produkcji prądu z fotowoltaiki ma opinię mniej korzystnego niż poprzedni), ale dofinansowania – nie tylko na fotowoltaikę – możemy szukać jeszcze w kilku innych źródłach. Których? Oto ich krótki przegląd.

>>>> Czyste Powietrze to program o najszerszym zastosowaniu i największym budżecie – 103 mld zł. Skierowany jest do osób, które dokonują modernizacji w istniejących już budynkach. Program ruszył w 2018 r., a jego zakończenie ma nastąpić pod koniec 2029 r. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wymianę źródeł ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Program skierowany jest do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w domach jednorodzinnych z osobną księgą wieczystą. Kwota, jaką można otrzymać z programu, jest pokaźna. Przy najwyższym poziomie dofinansowania jest to łącznie aż 135 000 zł. Dla podstawowego poziomu dofinansowania wynosi ona maksymalnie 66 000 zł, a dla podwyższonego – 99 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od poziomu dochodu w gospodarstwie domowym.

Tak wysokie kwoty wynikają z szerokiego zakresu programu, a łączna pula dodatkowych pieniędzy zależy m.in. od tego, jak szeroki będzie zakres modernizacji budynku. Dofinansowanie można dostać na wymianę źródła ciepła (pompa ciepła lub kocioł gazowany/na pellet/olejowy), wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperacja), ale też na termomodernizację, czyli docieplenie budynku oraz wymianę okien czy drzwi. Program umożliwia też uzyskanie dofinansowania na instalację fotowoltaiczną, pod warunkiem że jednocześnie wymieniamy w domu źródło ciepła.

W przypadku fotowoltaiki występują trzy możliwe progi dofinansowania. W ramach podstawowego poziomu dofinansowania można otrzymać nie więcej niż 6000 zł. Podwyższony poziom daje możliwość odzyskania zwrotu w kwocie 9000 zł, a najwyższy poziom nie więcej niż 15 000 zł. Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie, nie może zarabiać więcej niż 135 000 zł rocznie.

Na podwyższony poziom dofinansowania mogą liczyć osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 2651 zł w przypadku osób samotnych oraz 1894 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem do 1526 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1090 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Program Czyste Powietrze ma jeszcze dwie odnogi:

>>>> Czyste Powietrze Plus, w ramach którego można otrzymać prefinansowanie, a więc część środków zostanie wypłacona przed rozpoczęciem prac. Pieniądze są wypłacane na rachunek wykonawcy w formie zaliczki. Pozostała do wypłaty kwota może trafić już na rachunek beneficjenta programu, jeśli opłaci on wcześniej fakturę. Zaliczka może stanowić maksymalnie 50% przyznanej kwoty dofinansowania.

>>>> Kredyt Czyste Powietrze, który realizowany jest we współpracy z wybranymi bankami. Aktualnie są to: Alior Bank, Credit Agricole, BNP Paribas, BOŚ Bank oraz banki spółdzielcze. Program skierowany jest do osób, które spełniają wymogi podstawowego lub podwyższonego poziomu dofinansowania. Dotacja docelowo stanowi część spłacanego kredytu. Kredyt w ramach programu Czyste Powietrze jest wspierany gwarancją BGK i jest tańszy niż standardowy kredyt gotówkowy. Szczegółowo to rozwiązanie opisywał niedawno Maciek Samcik.

Obok dofinansowania nasze wysiłki klimatyczne są wspierane także przez ulgę podatkową. To kolejna forma zachęty do inwestycji ekologicznych.

>>>> Ulga termomodernizacyjna stanowi źródło dodatkowych pieniędzy na fotowoltaikę, tym razem w ramach ulgi podatkowej. W ramach ulgi od dochodu można odliczyć wydatki poniesione na realizację zadań, które poprawiają efektywność energetyczną budynku m.in. remont elewacji, zakup pompy ciepła czy właśnie instalację fotowoltaiczną. Wszelkie wydatki z tym związane pomniejszają podstawę opodatkowania, a więc obniżają kwotę podatku dochodowego, jaki przesyłany jest do urzędu skarbowego. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł dla jednej osoby. Jeśli nieruchomość ma dwóch właścicieli, to każdy może rozliczyć wydatki osobno.

>>>> W poszukiwaniu dodatkowych pieniędzy warto również rozejrzeć się za programami regionalnymi. Takie programy cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego jeśli planujesz w najbliższym czasie inwestycję w fotowoltaikę, to już teraz poszukaj informacji na stronach urzędu Twojego miasta. Na przykład w ramach dotacji warszawskiej można było otrzymać do 15 000 zł dofinansowania na fotowoltaikę. Środki z programu wyczerpały się jednak przed terminem, ale miasto już zachęca do składania wniosków w ramach nowego naboru, który ma ruszyć we wrześniu tego roku.

Co czeka branżę fotowoltaiki w kolejnych latach?

Według Urzędu Regulacji Energetyki poprzedni rok był rekordowy pod względem nowych instalacji oraz zainstalowanej mocy. Na koniec 2022 roku łącznie do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było 1,2 mln mikroinstalacji. Wprowadziły one do sieci 5,8 TWh energii. To aż o 109% więcej niż rok wcześniej.

mój prąd 5.0
Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Od kilku miesięcy w wyniku wprowadzenia nowego systemu rozliczeń net-billing obserwujemy spowolnienie, choć wysokie ceny energii przekonały wielu niezdecydowanych do inwestycji. Na rynek fotowoltaiki wpływ miała także sytuacja w branży budowlanej – budujemy mniej domów, a wysokie stopy procentowe ograniczyły nasze możliwości zaciągania kredytów.

Jednak niedawno Komisja Nadzoru Finansowego pozwoliła bankom na obniżenie bufora bezpieczeństwa, co podwyższyło zdolność kredytową Polaków. Zdolność kredytowa w bankach, które zmniejszyły bufor bezpieczeństwa, wzrosła średnio o 16%. Być może osoby, które wstrzymywały się do tej pory z budową na kredyt, na nowo ruszą do banków po kredyty w najbliższym czasie.

Może też pomóc rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%. Wiceminister Waldemar Buda szacuje, że skorzysta z niego ok. 200 000 (30 000 – 40 000 rocznie) Polaków. Z dofinansowania można również skorzystać przy budowie domu. Maksymalna kwota kredytu w ramach programu to w przypadku pary z dzieckiem 600 000 zł, uwzględniając 20% wkładu własnego, kwota łącznej inwestycji wynosi 750 000 zł.

Kluczowe dla dalszego rozwoju fotowoltaiki w kolejnych latach będzie jednak dążenie do neutralności klimatycznej. Wszystkie nowe budynki do 2030 r. mają być zeroemisyjne. Chcąc osiągnąć ten cel, niezbędne jest posiadanie w domu nieemisyjnego źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła. Ale pompa ciepła potrzebuje dużo energii i żeby rzeczywiście nowy budynek miał niskie zapotrzebowanie na energię, to wraz z pompą należy od razu montować instalację fotowoltaiczną.

Już od końca kwietnia tego roku obowiązkowe staną się świadectwa energetyczne, a za kilka lat wykazywanie śladu węglowego przez budynki. Te nieefektywne energetycznie być może będą mocno traciły na wartości. We Francji już wprowadzono zakaz wynajmowania nieruchomości o klasie energetycznej gorszej niż G+ i prawdopodobnie to dopiero pierwszy krok. Fotowoltaika może być sposobem na jej poprawienie.

Na niedawnej konferencji poświęconej Polityce Energetycznej Polski 2040 Minister Moskwa zapowiedziała, że do 2040 r. 73% energii elektrycznej w Polsce ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii i atomu. W Polsce trwają już rozmowy o atomie, ale elektrownia nie powstanie szybciej niż za kilka-kilkanaście lat. Niedawno została zliberalizowana ustawa wiatrakowa, ale maksymalna odległość wiatraków od zabudowań wciąż jest na tyle duża, że nie ma co liczyć na wysyp nowych wiatraków.

Oznacza to, że przez kolejne lata energia słoneczna będzie odgrywać ważną rolę w transformacji energetycznej, a kolejne dofinansowania m.in. w ramach programu Mój Prąd 5.0 potwierdzają ten trend.

——————————

ZAPROSZENIE: Fotowoltaikę weź od firmy Polenergia Fotowoltaika (jej klientem jest Maciek Samcik). To wiarygodny partner dostarczający instalacje fotowoltaiczne z montażem, serwisem, audytem i wsparciem na lata, a także innowacyjne rozwiązania z zakresu ciepła i optymalizacji zużycia energii. Spółka oferuje również w 100% zieloną energię wytworzoną w farmach wiatrowych i farmach fotowoltaicznych, z gwarancją ceny prądu na okres nawet 8 lat. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

——————————

ZOBACZ OKAZJOMAT SAMCIKOWY: 

Obawiasz się inflacji? Zastanawiasz się, co zrobić z pieniędzmi? Sprawdź „Okazjomat Samcikowy” – to aktualizowane na bieżąco rankingi lokat, kont oszczędnościowych, a także zestawienie dostępnych dziś okazji bankowych (czyli 200 zł za konto, 300 zł za kartę…). I zacznij zarabiać na bankach:

>>> Ranking najwyżej oprocentowanych depozytów

>>> Ranking najlepszych kont oszczędnościowych. Gdzie zanieść pieniądze?

>>> Przegląd aktualnych promocji w bankach. Kto zapłaci ci kilka stówek? I co trzeba zrobić w zamian?

————

POSŁUCHAJ NAJNOWSZEGO PODCASTU „FINANSOWE SENSACJE TYGODNIA”

Czy możliwość zaparkowania samochodu przed supermarketem powinno być prawem klientów czy towarem, za który trzeba płacić? To główny temat 154. odcinka podcastu „Finansowe Sensacje Tygodnia”. W podcaście wyliczamy też wpadki i kłopoty, jakie w minionym tygodniu spadły na Elona Muska. Zastanawiamy się też, ile może wynieść inflacja w kwietniu. Odczyt prywatnej inflacji już znamy, a co za chwilę ogłosi GUS? Zapraszają Maciek Samcik, Maciek Danielewicz, Maciek Jaszczuk i Maciek Bednarek.

Bieżącego odcinka podcastu możecie wysłuchać pod tym linkiem, a pozostałych – na wszystkich popularnych platformach podcastowych w tym Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Amazon Music, Castbox, Stitcher). Poza cotygodniowym podcastem możesz też posłuchać tekstów z „Subiektywnie o Finansach” czytanych przez ich autorów. Ten cykl podcastowy nazywa się „Subiektywnie o Finansach do słuchania” (w skrócie: SDS) i również jest dostępny pod tym linkiem.

————

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jesteśmy także w mediach społecznościowych, będzie nam bardzo miło, jeśli zaczniesz nas subskrybować i śledzić: na Facebooku (tu profil „Subiektywnie o Finansach”), na YouTube (tutaj kanał „Subiektywnie o Finansach”) oraz na Instagramie (tu profil „Subiektywnie o Finansach”).

————

ZOBACZ TEŻ:  wideokomentarze „Subiektywnie o Finansach”

zdjęcie tytułowe do tekstu: Pixabay.com

Subscribe
Powiadom o
11 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
papcio
1 rok temu

czy ktoś korzystający z systemu rozliczeń net-billing mógłby podzielić się zdjęciem faktury z rozliczeniem za ubiegły rok?

Paweł
1 rok temu

Parę dni temu cena energii w UE była ujemna „dzięki” fotowoltaice – czyli wytwarzałeś prąd i musiałeś dodatkowo zapłacić z sprzedaż. To nas czeka w 2024 roku, gdy net-billing będzie rozliczany co godzine. Wystarczy ze zaświeci słońce i cena za energię będzie ujemna, oczywiście tylko dla produkujących prąd „ze słońca” i „wiatru”. A zwykły Nowak i tak zapłaci 2zł / kWh… Kto się chce na to nabrać?

Admin
1 rok temu
Reply to  Paweł

A jak sam będzie zużywał swoją energię to chyba nie będzie płacił

Jacek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Owszem, część zużyje, ale nadwyżka też powstanie, zwłaszcza w momencie, gdy aktualne zapotrzebowanie będzie niskie.

Stef
1 rok temu
Reply to  Jacek

Czy nie da się wtedy odłączyć paneli od sieci? Może powstaną panele z roletą?

Paweł
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Pewnie magazyny energii pomogą, wtedy teoretycznie będzie można oddawać energię całą dobę. Ale obecna technologia nie przekonuje mnie – bardzo szkodliwe materiały, niska żywotność, ceny z kosmosu. Może wodór i domowa elektroliza za xx lat?
Martwi to, że przy tak małej ilości instalacji już mamy przesycenie…

Obserwator
1 rok temu

Mozna dostac nie majac domu? ????

Jarek
1 rok temu

Już teraz sieć energetyczna ledwo daje radę. Obyśmy nie skończyli z mnóstwem instalacji, które trzeba będzie odłączyć dla ratowania sieci

Adzik
1 rok temu
Reply to  Jarek

mnóstwo instalacji to mikroinstalacje które same się wyłączają gdy napięcie wzrosnie >253V

jsc
1 rok temu
Reply to  Jarek

(…)Już teraz sieć energetyczna ledwo daje radę.(…)
Ta sieć była tak dawno modernizowana, że atomowi też nie da rady…

Nie Nowy
1 rok temu

To wszystko, to – jak zawsze – po prostu biznes… Potwierdzenie – prisonplanet.pl, 1540 ekspertów zgadza się, że nie ma żadnego zagrożenia klimatycznego. No i dosyć szeroko omawiany/opisywany tzw. zielony komunizm.

Subiektywny newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślę ci powiadomienie o najważniejszych tematach dla twojego portfela. Otrzymasz też zestaw pożytecznych e-booków. Dla subskrybentów newslettera przygotowuję też specjalne wydarzenia (np. webinaria) oraz rankingi. Nie pożałujesz!

Kontrast

Rozmiar tekstu