6 listopada 2022

Usługa pozwalająca seniorom dostać dożywotnią „prywatną” rentę pójdzie do likwidacji? Rząd chce, żeby była dostępna tylko dla rodziny seniora. Dobry pomysł? Zły pomysł?

Usługa pozwalająca seniorom dostać dożywotnią „prywatną” rentę pójdzie do likwidacji? Rząd chce, żeby była dostępna tylko dla rodziny seniora. Dobry pomysł? Zły pomysł?

Renta dożywotnia w komercyjnej postaci do likwidacji? To usługa, która miała zapewnić emerytom – często mającym niską emeryturę i mieszkanie, którego nie chcą lub nie mogą nikomu przekazać w spadku – dożywotnią wypłatę „dodatkowej emerytury” w zamian za prawo do nieruchomości po ich śmierci. Istnieją dwie duże i kilka mniejszych firm, które namawiają emerytów do takich transakcji. Ale rząd zamierza powiedzieć temu „stop”. Czy koniec renty dożywotniej od prywatnego funduszu inwestycyjnego to dobry pomysł? I czym zostanie zastąpiona?

Renta dożywotnia to rozwiązanie dla seniorów, którzy posiadają na własność nieruchomość, ale ich miesięczne przychody nie wystarczają na pokrycie wszystkich potrzeb. Decydując się na skorzystanie z takiego rozwiązania, senior musi przenieść prawo własności na firmę, która w zamian wypłaca mu co miesiąc rentę aż do końca życia.

Zobacz również:

Pomimo przeniesienia prawa własności, senior przez cały ten czas może w swoim mieszkaniu zostać, a gwarantuje mu to służebność osobista mieszkania. Podczas trwania umowy firma opłaca podatek od nieruchomości oraz pokrywa podwyżki czynszu. Na rynku funkcjonują dwaj duzi inwestorzy – fundusze hipoteczne – które oferują takie rozwiązanie. I trochę mniejszych, o nieustalonej reputacji.

Wiadomo, że fundusz na całej operacji musi zarobić, więc nie obsłuży każdego chętnego. Woli klienta starszego niż młodszego oraz takiego, który ma mieszkanie w dużym mieście (taki lokal łatwiej będzie sprzedać na wolnym rynku po śmierci emeryta). W sumę rat wypłacanych seniorowi wliczone jest ryzyko, że pożyje dłużej niż wynika to z GUS-owskich tablic długości życia. I to że wartość mieszkania w tym okresie realnie nie urośnie.

Czytaj więcej o tym: Krótsza praca i niska emerytura? To woda na ich młyn. Znów kuszą rentą dożywotnią za prawo do mieszkania

Renta dożywotnia: potrzebna usługa czy igranie z ogniem?

Ile dokładnie dostaje senior? Na stronach firm oferujących taki produkt dowiemy się, że comiesięczna wypłata wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych, a dokładna kwota zależy od wartości nieruchomości, wieku i płci emeryta. Im senior młodszy, tym fundusz będzie musiał prawdopodobnie dłużej wypłacać środki, a więc miesięczna kwota będzie niższa. Jednak bardzo często seniorzy dowiadują się, że fundusz wypłaci nie więcej niż 30-40% wartości rynkowej nieruchomości.

„Skontaktowałam się kiedyś z Funduszem Hipotecznym „Familia” i byłam zaskoczona m.in. faktem, że firma oferuje 30% od wartości mieszkania, ale wyliczonej w bardzo zaniżony sposób. Moje mieszkanie w najdroższej, nadmorskiej dzielnicy Gdyni wycenili tak jak lokal gdzieś w małej miejscowości i to na peryferiach. Druga kwestia to kwestia ewentualnego bankructwa firmy w czasie realizacji umowy. Jeśli fundusz operuje pożyczonymi pieniędzmi, to faktycznie senior może mieć duże problemy”

– napisała mi niedawno czytelniczka, pani Marta. Z drugiej strony – lepsze 30% niż nic. Szczególnie dla osób, które nie mają komu w spadku przekazać nieruchomości i nikt się nimi nie zajmuje, ani nie troszczy. Po podpisaniu umowy z funduszem za życia niewiele dla takich osób się zmienia, bo pozostają w tym samym miejscu, za to zyskują dodatkowe pieniądze. Niestety całe rozwiązanie nie zawsze działa tak jak powinno.

„Senior co prawda ma zagwarantowany pobyt w mieszkaniu do śmierci, ale nikt nie zabroni funduszowi w razie kłopotów sprawić, aby sam nabrał ochoty na przeprowadzkę. W jaki sposób? Chociażby dokwaterowując mu do mieszkania kilku nieciekawych współlokatorów, do czego jako właściciel nieruchomości ma pełne prawo. Są jeszcze inne kruczki, dlatego uważam, że podpisywanie umów z funduszami to nie jest dobry pomysł”

– napisała pani Marta w e-mailu do „Subiektywnie o Finansach”. W 2013 r. umowom na renty dożywotnie przyjrzał się UOKiK. W wyniku kontroli okazało się, że ponad połowa umów zawierała niedozwolone postanowienia lub praktyki naruszające prawa konsumentów. Nieprawidłowości stwierdzono też w reklamach, które zdaniem UOKiK wprowadzały klientów w błąd.

Potencjalni klienci to osoby w podeszłym wieku, które mają często ograniczoną wiedzę finansową i mogą być łatwo zmanipulowani. W 2018 r. uwagę na ten problem zwrócił Rzecznik Praw Obywatelskich. Zaznaczył, że wyceny nieruchomości często nie są rynkowe, a uznaniowe.

Ostatnio Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że planuje zmiany prawne w zakresie umów dożywocia. Główny powód: niewystarczający poziom ochrony, jaki gwarantują podpisywane z funduszami umowy. Największe ryzyko wynika – zdaniem resortu sprawiedliwości – z braku ustawowych regulacji, nadzoru i gwarancji państwa. Jak to wszystko naprawić? Otóż ministerstwo planuje usługę bardzo mocno ograniczyć. Wiadomo, najłatwiej jest zabronić.

Nie da się ukryć, że renta hipoteczna jest trudną do uregulowania usługą. Najbardziej niebezpieczna dla seniora sytuacja pojawia się, gdy wobec funduszu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Może wtedy dojść do ponownej zmiany właściciela nieruchomości, co doprowadzi do wstrzymania wypłat świadczenia. To samo nastąpi w przypadku ogłoszenia upadłości. Senior może stracić i mieszkanie, i pieniądze.

Dlatego ministerstwo chce wykluczyć prywatne firmy z możliwości zawierania umów dożywocia. Projekt nowelizacji jest już wpisany do prac legislacyjnych. a planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to końcówka tego roku. Po wprowadzonych zmianach takie umowy będą możliwe tylko między członkami rodziny.

Renta dożywotnia do likwidacji. Co zamiast?

Umowa o dożywocie może już teraz być podpisana z rodziną. Dotychczasowy właściciel nieruchomości może przepisać ją np. na swoje dzieci. W zamian za to one muszą mu zapewnić dożywotnie utrzymanie, czyli przyjąć go jako domownika, zapewnić mu wyżywienie, ubranie, opał itp. Dodatkowo dzieci zobowiązane są do zapewnienia opieki podczas choroby i zorganizowania pogrzebu na własny koszt.

Jest to pewna alternatywa do renty dożywotniej, choć rozwiązanie też nie jest idealne. Przysłowie mówi, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Sytuacja materialna dzieci również może się pogorszyć, więc nie ma pewności, że będą one w stanie zapewnić członkowi rodziny dobre warunki. Co więcej, senior – już pozbawiony prawa do mieszkania – może mieć skrupuły w egzekwowaniu swoich praw od dzieci.

Poza tym nie każdy ma rodzinę, a nawet jeśli ją ma, to trudno jest zawrzeć taki układ z własnymi dziećmi i prowadzić z nimi twarde negocjacje biznesowe dotyczące np. wyceny mieszkania. W takiej sytuacji senior często woli zdecydować się na sprzedaż mieszkania i zakup nowego, mniejszego lub na wynajem. Nie jest to jednak taka prosta sprawa. Osoby w podeszłym wieku są często schorowane i nie są w stanie zająć się formalnościami. Poza tym starych drzew się nie przesadza.

Słabo działająca w Polsce renta dożywotnia – i brak zainteresowania państwa, by ją uregulować – sprawia, że wielu seniorów mieszka w drogich, zbyt dużych jak na swoje potrzeby mieszkaniach, a jednocześnie ma zbyt małe emerytury, żeby godnie żyć. I stają się ofiarami lichwiarskich warunków w firmach pożyczkowych. Nie pomaga w tym (często) niski poziom wiedzy finansowej, przez który seniorzy bywają wplątani w produkty, których nie rozumieją.

Dlatego mam mieszane uczucia odnośnie likwidacji systemu rent dożywotnich. Faktycznie, nieuczciwe praktyki (trudne do wyeliminowania i do wyśledzenia przez organy nadzoru) i potencjalne ryzyko upadłości funduszy przemawiają na jego niekorzyść. Ale być może zamiast całkowicie likwidować taką opcję, można by ją było poddać dodatkowym regulacjom?

Nieruchomość jest dla wielu z nas najcenniejszym składnikiem majątku. Formalnie mieszkanie, w którym mieszkamy, nie powinno być traktowane jako inwestycja, ale jeśli już jesteśmy w pobliżu wieku emerytalnego (a mieszkanie jest już dawno spłacone, o ile było kupowane na kredyt), może nabrać waloru inwestycyjnego.

Odwrócony kredyt hipoteczny zamiast renty dożywotniej?

Jest jeszcze jedno rozwiązanie, w ramach którego osoba w podeszłym wieku może otrzymać dodatkowe pieniądze za swoją nieruchomość. To odwrócony kredyt hipoteczny. Działa na podobnych zasadach co renta dożywotnia, choć jest kilka różnic. Przede wszystkim stroną umowy zamiast funduszu jest bank, a więc instytucja podlegająca większemu nadzorowi. Banki muszą też spełniać surowe wymogi kapitałowe, a więc są z założenia bardziej stabilne i bezpieczniejsze.

Kolejna kluczowa różnica to to, co dzieje się z nieruchomością. W przypadku renty dożywotniej po podpisaniu umowy nieruchomość staje się własnością funduszu. Decydując się na odwrócony kredyt, senior pozostaje właścicielem aż do śmierci. Dopiero wtedy bank stanie się jego właścicielem. Znika więc ryzyko utraty nieruchomości w wyniku upadłości banku.

Jednak pieniądze, jakie otrzyma od banku senior, nie będą wypłacane do końca życia. Dokładna kwota jest ustalana przed podpisaniem umowy i może być wypłacona jednorazowo lub w transzach przez z góry określony czas. Teoretycznie to wada tego rozwiązania, bo jeśli senior będzie żył dłużej, niż zakładała umowa, to przez ostatnie lata nie będzie miał tego dodatkowego źródła dochodu.

Z drugiej strony: jeśli beneficjent umowy umrze szybciej, to pozostała kwota zostanie wypłacona spadkobiercom. Alternatywnie nasi spadkobiercy mogą spłacić bank i odzyskać nieruchomość. W przypadku renty dożywotniej rodzina traci jakiekolwiek prawa, nawet jeśli klient umierał miesiąc po zawarciu umowy.

Wygląda więc na to, że odwrócony kredyt hipoteczny to całkiem sensowna alternatywa dla renty dożywotniej. Jest jednak jeden problem – żaden działający w Polsce bank (nawet państwowy!) nie ma w swojej ofercie odwróconej hipoteki, pomimo że od kilku lat istnieją odpowiednie regulacje prawne do jego wprowadzania.

Dlaczego więc banki nie oferują swoim klientom takich rozwiązań? Być może wyliczyły sobie, że jest to średnio opłacalny biznes, a potencjalnych klientów jest za mało? W swoich analizach Ministerstwo Sprawiedliwości zauważa, że w ostatnich latach zainteresowanie rentą dożywotnią znacząco rosło. Ten trend z pewnością się utrzyma, bo osób w podeszłym wieku będzie coraz więcej i będą one szukały dodatkowych pieniędzy.

Banki muszą zaś szukać źródeł dodatkowego zarobku. Być może dotychczas odwrócony kredyt hipoteczny nie wydawał się aż tak dochodowym produktem w porównaniu ze standardowymi kredytami czy pożyczkami. Jednak wraz ze wzrostem stóp procentowych i nowymi wymogami KNF, które zmniejszyły wielu osobom zdolność kredytową, odwrócone kredyty hipoteczne mogą zyskać na atrakcyjności w oczach bankowców.

Emeryt musi być biedny, lecz bezpieczny?

Na razie jednak to nie następuje, zaś ani trzynasta, ani czternasta emerytura, ani nawet waloryzacja tej „standardowej” – planowana na rekordowo wysokim poziomie – nie spowoduje, że polskich emerytów będzie stać na weekend w spa czy spędzenie np. miesiąca w hotelu nad morzem. Takie możliwości daje tylko możliwość oddania prawa do nieruchomości po śmierci – o ile odbywa się to po rzetelnej cenie, a nie za niewielki ułamek wartości.

Jeśli mam mieszkanie warte np. 400 000 zł i mam 65 lat, to przede mną jeszcze 20 lat życia (co najmniej). Gdybym sprzedał mieszkanie za gotówkę, to przez tych 20 lat mógłbym sobie wypłacać po 1670 zł miesięcznie (ewentualnie przechowując te pieniądze w obligacjach antyinflacyjnych, by utrzymać ich realną wartość). Ale nie miałbym gdzie mieszkać. Oddając mieszkanie funduszowi hipotecznemu dostanę najwyżej 700-800 zł miesięcznie (albo i mniej), ale mogę mieszkać w tym samym miejscu. To paskarstwo czy uczciwy układ?

zdjęcie tytułowe: pasja1000/pixabay

Subscribe
Powiadom o
35 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
McGregor
1 rok temu

Niektórym przeszkadza odwrócona hipoteka.. chcą wszystko kontrolować. Nie idzie to w dobrym kierunku. No bo czemu samotny emeryt miałby sprzedać mieszkanie jeszcze za życia, mieć więcej pieniędzy i godnie dożyć starości? Może gdy będzie miał więcej pieniędzy, to nie będzie na łasce i nie zagłosuje jak trzeba? Dodatkowo czemu jakiś prywatny fundusz ma okradać bezbronnych staruszków z ich majątku… w końcu Państwo może po jego śmierci przejąć to wszystko za free.

Admin
1 rok temu
Reply to  McGregor

No właśnie…

WujekWładekPartyMix
1 rok temu
Reply to  McGregor

W artykule są jasno wypisane zagrożenia. Jak coś się spieprzy to potem i tak winne będzie państwo (bo pozwoliło, bo ja nie wiedział gdzie Uokik, gdzie KNF etc, casus kredytów frankowych). W tv pokazywali zdjęcia starszych ludzi bezradnie waląc w drzwi punktów amber gold. To jest pokolenie PRLu, ludzi wyrzucających reklamówki z kasą przez okna bo ktoś zadzwonił i tego zażądał. To lepiej zapobiegać niż potem i tak płacić za dpsy albo przytułki.

Laszlo Kret
1 rok temu

Jak ktoś musi umowę o dożycie z własnymi dziećmi podpisywać to chyba coś nie tak poszło z relacjami rodzinnymi…

Jacek
1 rok temu
Reply to  Laszlo Kret

mimo wszystko lepiej podpisywać taką umowę bo nie wiadomo jak życie sie potoczy. Przykład: starsza kobieta po wahaniach ale jendnak pomogła swojemu jedynemu synowi i jego żonie i dziecku. Sprzedała swoje mieszkanie aby syn z rodziną mogli kupić wymarzony dom i zamieszkała razem z nimi. Po dwóch latach syn zginął w wypadku samochodowym – tragedia dla wszystkich. W ciagu następnych wóch lat, synowa coraz bardziej oddalała się od teściowej i zaangażowała się uczuciowo w nowy związek. Narastał ostracyzm i starsza Pani została poproszona o opuszczenie domu bo synowa zakłąda nową rodzine. Synowa i jej nowy partner nie chcą albo nie… Czytaj więcej »

Adam
1 rok temu

To fundusze będą kupować lokum i podpisywać umowę najmu na 30lat płatne z góry za 2/3 kwoty mieszkania.
Pozostałą kwotę będą wypłacać w ratach.

Admin
1 rok temu
Reply to  Adam

No tak, tego się nie da zabronić

Ppp
1 rok temu

W tym na szczęście nie siedzę, ale nawet w tego artykułu wyraźnie wynika, że jest to oszustwo.
Myślę jednak, że tego typu problemy można bardzo łatwo rozwiązać, jeśli sobie uprzytomnimy, że od wprowadzenia w PL „wolnego rynku” minęło już ponad 30 lat!
Jeśli ktoś (firma lub branża) przez tak długi czas nie doprowadził się do porządku i nie nauczył się uczciwości – sam sobie jest winien, jeśli zostanie zlikwidowany.
Pozdrawiam.

Katarzyna
1 rok temu

Niech se likwidują, ale musza wymyśleć coś innego,. bo o ile obecni emeryci to jeszcze dostają jako taką emeryturę i na ogół jednak mają rodzinę, która się nim zajmie na starość za przepisanie mieszkania, to w przyszłości tak różowo nie będzie. W przyszłości emerytura to ma być ze 30% średniej krajowej i za to nie da się wyżyć, a i z rodziną z niżu demograficznego może być kiepsko. Szczerze, jak raczej na rodzinę nie będę mogła liczyć, z ZUS emerytura raczej niska (ZUS z JDG), ale mam swoje oszczędności zbierane od dekad. Jednak jak sobie policzyłam wystarczą mi może do… Czytaj więcej »

Admin
1 rok temu
Reply to  Katarzyna

Alternatywą jest rynek zamiany mieszkań albo jakieś „państwowe” rozwiązanie, oparte na jakichś luksusowych, dostosowanych do potrzeb osób starszych, „hotelach”, w których prawo mieszkania przysługiwałoby za scedowanie na państwo własnej nieruchomości. A państwo musiałoby potem te zasoby „upłynniać” albo oferować na wynajem. Tylko nie jestem przekonany czy to jest do zrobienia w Polsce…

Rafał
11 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

Jeśli Pańsstwo się tym zajmie, to będą to najdroższe hotele w europie.

Łucja
10 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

a jak jest dzisiaj? Staruszka w DPSopłacanym przez samorzad plus 70 % emerytury z ZUS, a rodzina sprzedaje mieszkanie.
Warunki w DPS? Lepiej nie sprawdzac.

Admin
10 miesięcy temu
Reply to  Łucja

Ja też chyba wolę, jeśli takie sprawy załatwiane są komercyjnie, a nie „w rodzinie”

Łucja
1 miesiąc temu
Reply to  Maciej Samcik

dlaczego Mops wydajac decyzje o umieszczeniu w DPS nie sprawdza kondycji finansowej osoby umieszczanej?

Admin
1 miesiąc temu
Reply to  Łucja

Pani Łucjo, niestety nie wiem…

Waldek
1 rok temu
Reply to  Katarzyna

„z ZUS emerytura raczej niska (ZUS z JDG)”
Ja to bym raczej nazwał adekwatna do wielkości wpłaconej składki. Która jak wiemy oprócz minimalnej może być płacona i w większej wartości…

Katarzyna
1 rok temu
Reply to  Waldek

Tylko po co jej płacić więcej? Za te kilknaście lat w moim przypadku to pewnie już będzie emerytura „solidarnościowa” w wysokości mniej więcej…tego co bym dostała z ZUS po płaceniu moich obecnych składek. No i jak zejdę z tego świata przed 60-tką, to wszystko ginie w niebycie, a tak może pieniądze trafią do rodziny (mam trochę takiej biedniejszej).
Może jak się idzie na emeryturę za rok czy dwa, to OK, ale w dłuższej perspektywie, no nie wiem…

Jacek
1 rok temu

Wyobraźmy sobie taką sytuację: pracujemy, składki emerytalne są opłacane, a któryś rząd mówi „Nie ma kasy, bo wszystko, co wpłaciliście od razu poszło na ówczesnych emerytów. Nie będzie żadnych trzynastek itd., bo walczymy z inflacją. Musicie radzić sobie sami, bo nie mamy jak wam pomóc.”.
Ile osób bez żadnej formy zabezpieczenia na jesień życia zostałoby ofiarami firm oferujących dożywotnią dokładkę do nędznej emerytury? Takie twory nie miałyby w ogóle prawa istnienia, gdyby nie oszukańcza piramida finansowa, którą jest ZUS.

Admin
1 rok temu
Reply to  Jacek

No tak, gdyby emerytury wynosiły po 7.000 zł miesięcznie, to wiele rzeczy nie byłoby potrzebnych 😉

Radek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Już niedługo będzie po 7 000 zł. Szkoda tylko że wtedy chleb będzie po 30 zeta…

Jacek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Wielu pracujących chciałoby mieć pensję w takiej kwocie…
Przyjdzie kiedyś taka sytuacja, o jakiej pisałem. Pytanie tylko, czy doświadczę tego osobiście, jeśli do emerytury dożyję – wszak politycy mogą w każdej chwili podnieść wiek emerytalny. W końcu nie po to Bismarck wprowadził państwowe emerytury, aby zapewnić społeczeństwu dostatnią jesień życia…

Admin
1 rok temu
Reply to  Jacek

Otto von Bicmarck miał dobre intencje, tylko rzeczywistość wszystko wykrzaczyła 😉

chennault
1 rok temu
Reply to  Jacek

Ta „oszukańcza piramida finansowa” działa już prawie 90 lat i cały czas jakoś daje radę wypłacać świadczenia ubezpieczonym, więc niech Pan nie robi czarnego PR-u jednej z najbardziej stabilnych i pożytecznych społecznie instytucji w tym kraju.

Katarzyna
1 rok temu
Reply to  chennault

Była jako taka zastępowalność pokoleń, a teraz co?

Jacek
1 rok temu
Reply to  chennault

Gdyby nie dotacje z budżetu i skoki na kasę z OFE, ZUS już dawno by implodował.

Hieronim
1 rok temu

Panie Redaktorze, przecież w miarę postępów komunizmu walka klas zaostrza się. Władza ludowa nie może pozostawić seniorom wyboru….

Admin
1 rok temu
Reply to  Hieronim

No racja. Dawno nie czytałem Marksa…

Pibloq
1 rok temu

60% rynku bankowego w Polsce kontrolowane jest przez państwowe banki. Niech więc rządzący przycisną swoje banki, by zaczęły oferować odwrócony kredyt (tak, jak docisnęły w kwestii oprocentowania lokat). Dla dobra emerytów. Zamiast wypłacać socjal typu 13-14’ emerytura. Taka odwrócona hipoteka to nie jest rozwiązanie tylko dla bezdzietnych emerytów. Jest mnóstwo rodziców, o których dzieci nie pamiętają latami. Za to dzieciaki pierwsze odnajdują się, kiedy trzeba postępowanie spadkowe przeprowadzić. Zdziwi się jeden z drugim, że trzeba spłacić odwrócony kredyt hipoteczny, by przejąć nieruchomość po niedawno zmarłych rodzicach. W pewnym sensie to w Polsce temat tabu, ale w odwróconym kredycie hipotecznym jest… Czytaj więcej »

Admin
1 rok temu
Reply to  Pibloq

Nie ma i to jest ogromny problem. A będzie jeszcze większy. Wiele osób z tego powodu spędza najdłuższe wakacje życia na dużo niższym poziomie komfortu, niż by mogła, patrząc na wartość zgromadzonych aktywów

bbt
1 rok temu

Zamiast łapać oszustów lub regulować jaka taka umowa powinna wyglądać (ewentualnie jak nie powinna wyglądać) – to lepiej zabronić…
Zabrońmy jeszcze pieniędzy bo to przez nie te wszystkie oszustwa…

Agret
1 rok temu

ja mam taki plan żeby mieszkać tu gdzie mieszkam ale opłaty za dom będą ponosić moje dzieci solidarnie…po mojej śmierci podzielą się spadkiem – domem. Ostatecznie mogę go sprzedać i kupić coś mniejszego a kasę. z nadwyżki przetrawić albo oddać dzieciakom gotówkę po ,śmierci.

Admin
1 rok temu
Reply to  Agret

Nie wiem czy to jest dobry interes dla dzieci, bo może się okazać, że będą już seniorami w momencie, w którym będą mogły skorzystać z tego mieszkania. To ma sens pod kątem „przeskoczenia” na kolejne pokolenie, czyli na wnuki. To one korzystałyby z tego spadku.

Patrycja
1 rok temu

Jakoś w holandii wystarczy, że masz meldunek kilkadziesiąt lat w kraju (nie będę kłamać ile dokładnie sprawdzcie w necie) i za to masz emeryturę państwowa, nie musisz się wcale tam urodzić. Wystarczy spełnić określone lata meldunku na terenie Holandii I tyle, oczywiscie + ta wypracowana, dlatego tylko u nas staruszków nie stać pić kawki i jeść ciasteczka w kawiarni tak jak to widzę tu na ulicach a w Polsce już nie. I Holandia też nie należy do panstw ultra dzietnych, więc tak jak i u nas nie ma komu płacić podatkow. Ciekawe jak to zrobiły rządy tego kraju?

Jarl Bischek
1 rok temu

Ingerencja państwa w dysponowanie własnością prywatną jest niedopuszczalna. Byłem w sytuacji takiej, że nikt nie chciał dać mi pracy w Polsce. Ale miałem szansę na pracę za granicą. Potrzebowałem gotówki tak z 10 000 PLN. Proponowałem bankowi złoty interes czyli pożyczkę pod hipotekę. Ale żaden bank nie chciał bo musiałem mieć stałe źródło dochodu. I już prawie sprzedałem mieszkanie. Dosłownie w ostatnim momencie pojechałem za granicę za pożyczone parę groszy. A teraz np. chciałbym mieć hipotekę odwróconą, ale na 10 lat do emerytury. Wówczas nie musiałbym pracować do emerytury. Idealnie. Tyle, że … żaden bank nie chce, a mógłby zarobić… Czytaj więcej »

Admin
1 rok temu
Reply to  Jarl Bischek

Myślę, że odwrócona hipoteka najdalej za kilka lat zacznie w Polsce dobrze działać

Subiektywny newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślę ci powiadomienie o najważniejszych tematach dla twojego portfela. Otrzymasz też zestaw pożytecznych e-booków. Dla subskrybentów newslettera przygotowuję też specjalne wydarzenia (np. webinaria) oraz rankingi. Nie pożałujesz!

Kontrast

Rozmiar tekstu