23 sierpnia 2022

Galopująca inflacja, wysokie stopy procentowe i presja płacowa to zmora przedsiębiorców. Oto produkty finansowe dla firm na ciężkie czasy

Galopująca inflacja, wysokie stopy procentowe i presja płacowa to zmora przedsiębiorców. Oto produkty finansowe dla firm na ciężkie czasy

Jak funkcjonować w czasach, kiedy dostęp do kredytu może być ograniczony z powodu przykręcenia śruby przez banki lub niechęci do kredytów samych przedsiębiorców? Na rynku są produkty, które mogą ułatwić prowadzenie biznesu w „normalnych” czasach, ale przydadzą się zwłaszcza wtedy, gdy nadciąga kryzys. Jak w prowadzeniu biznesu pomagają leasing i faktoring?

Polacy muszą się mierzyć z inflacją najwyższą od kilkudziesięciu lat. W czerwcu – według wstępnych danych – ceny wzrosły średnio o 15,6% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Z kolei wysokie stopy procentowe (po ostatniej podwyżce to już 6,5%) przygniatają kredytobiorców. Oprocentowanie wielu kredytów hipotecznych jest już (lub za chwilę będzie) dwucyfrowe.

Zobacz również:

Ale to zmartwienie nie tylko przeciętnego Kowalskiego. W Polsce działa ok. 2,25 mln małych i średnich przedsiębiorstw. One też muszą stawić czoła rosnącym kosztom produkcji czy presji płacowej. Bo jeśli ceny prawie wszystkiego rosną, pracownicy szukają ratunku w wywalczeniu podwyżki.

Firmy też korzystają z kredytów, których oprocentowanie również oparte jest na wskaźniku WIBOR, rośnie więc koszt ich obsługi. Z danych banku centralnego wynika, że w maju 2021 r. średnie oprocentowanie kredytów odnawialnych i w rachunku bieżącym wynosiło 2%. W ciągu roku wzrosło do 7%. Wszystkie kredyty dla firm zdrożały średnio w tym okresie z 3,4% do 7,4%. Za nowo udzielone kredyty też trzeba płacić średnio ok. 7% w skali roku.

Na koniec kwietnia 2022 r. wartość aktywnych kredytów udzielonych przedsiębiorcom wyniosła blisko 395 mld zł. To najwięcej w historii, ale widać już symptomy tego, że apetyt na kredyt spada. W maju „firmowy” portfel kredytowy skurczył się o ok. 0,5 mld zł.

W tak niepewnych czasach przedsiębiorcom nie tylko trudno planować inwestycje, ale również na bieżąco spinać biznes. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej „Prowadzenie biznesu w sektorze MŚP – przedsiębiorcy wobec współczesnych wyzwań”, aż 62% firm z sektora MŚP znacząco odczuło wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponad połowa (51%) ankietowanych przedsiębiorców ma problemy z nieuregulowanymi fakturami od swoich kontrahentów. Na ten wynik składa się 29% odpowiedzi przedsiębiorców wskazujących, że płatności za faktury spływają z dużym opóźnieniem, oraz 22% odpowiedzi przedsiębiorców deklarujących, że mają więcej faktur, których kontrahenci w ogóle nie uregulowali.

Jak funkcjonować w czasach, kiedy dostęp do kredytu może być ograniczony z powodu przykręcenia kredytowej śruby przez banki lub niechęci samych przedsiębiorców, dla których koszt kredytu staje się nie do zaakceptowania? Na rynku są produkty finansowe, które mogą ułatwić prowadzenie biznesu w „normalnych” okolicznościach, ale ich rola może być szczególna właśnie w kryzysowych czasach. Warto pomyśleć zwłaszcza o dwóch: leasingu i faktoringu.

Przeczytaj też: Inflacja w czerwcu: 15,6%. Jak można ją zdusić? Przeanalizowałem dane o wzrostach cen różnych rzeczy i… oto wniosek. Tego jednego musimy kupować mniej!

Leasing: tarcza podatkowa i elastyczność

Zacznę od leasingu. To alternatywny wobec kredytu sposób finansowania środków trwałych: maszyn, samochodów, sprzętu IT czy wyposażenia biura. Leasing różni się tym od kredytu bankowego, że finansowany środek trwały jest własnością firmy leasingowej, przedsiębiorca go tylko używa, w zamian wnosząc co miesiąc raty leasingowe. Taki mechanizm sprawia, że leasing może być ciekawą i opłacalną alternatywą.

Rata leasingowa – podobnie jak w kredycie – jest pochodną wskaźnika WIBOR i marży firmy leasingowej. Finansową przewagą leasingu jest  tzw. tarcza podatkowa, a więc możliwość zaliczenia pełnych rat leasingowych do kosztu uzyskania przychodów (w opcji leasingu operacyjnego), a więc – w konsekwencji – zapłacenia niższego podatku. W przypadku kredytu na zakup przedmiotu na własność firmy, do kosztów można zaliczyć wyłącznie odsetki, dodatkowo podstawa opodatkowania jest pomniejszona o amortyzację, ale z reguły jest ona niższa niż wysokość raty kapitałowej.

Poza tym finansowanie w formie leasingu jest z reguły łatwiej dostępne niż kredyt, ponieważ – jak już wspomniałem – firma leasingowa udostępnia przedmiot leasingu. W scenariuszu, w którym banki przykręcają firmom kurek z kredytami, leasing może być sposobem na korzystanie z przedmiotu leasingu, a docelowo sfinansowanie inwestycji poprzez jego wykup. Potwierdzenie tej tezy znajdujemy także w danych Związku Polskiego Leasingu, z których wynika, że portfel aktywnych umów leasingowych w obszarze finansowana ruchomości na koniec czerwca bieżącego roku był wyższy od salda kredytów udzielonych firmom przez banki (167,6 mld zł to portfel branży leasingowej w obszarze finansowania ruchomości, a 166 mld zł wyniosła wartość aktywnych kredytów). Różnica, na korzyść leasingu, stale się pogłębia.

——————-

ZAPROSZENIE

Ofertę leasingu dla firm udostępnia partner niniejszego cyklu edukacyjnego – Alior Bank. Dzięki współpracy z Alior Leasing klienci banku mogą skorzystać z najbardziej popularnych form finansowania środków trwałych, w tym przede wszystkim samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Dzięki produktom, takim jak leasing operacyjny, finansowy i pożyczka leasingowa, przedsiębiorcy uzyskują łatwy i szybki dostęp do finansowania także wielu maszyn i urządzeń, w tym m.in. technologii fotowoltaicznej. W tym przypadku, obok możliwości obniżenia kosztów prowadzenia działalności, przedsiębiorcy mogą w dłuższej perspektywie osiągnąć niezależność energetyczną.

Na atrakcyjność leasingu wpływają trzy elementy: elastyczność, kompleksowość i komfort. Niejednokrotnie leasingodawca zapewnia całość usług, w tym ubezpieczenie i ułatwiające prowadzenie biznesu produkty dodatkowe – jedną z takich firm jest Alior Leasing. Tak kompleksowa oferta wpływa z pewnością na zadowolenie i wygodę klientów. Dodatkowo każdy przedsiębiorca ma możliwość zaplanowania sposobu użytkowania, np. samochodu, oraz jego finansowanie pod przewidywane przychody. Może np. użytkować auto przez kilka lat, a następnie wykupić je na własność. W tym przypadku może zdecydować, czy płacić wyższe miesięczne raty leasingowe, a następnie samochód wykupić za niewielką część jego wartości.

Albo na odwrót. Przedsiębiorca może płacić stosunkowo niskie raty miesięczne, jeśli w najbliższych latach chce zmniejszyć koszty obsługi leasingu. Ale w takim przypadku wysoka będzie wartość wykupu.

Ofertę Alior Leasing wyróżniają: uproszczone procedury, minimum formalności, elastyczność, szybka decyzja o przyznaniu finansowania oraz możliwość negocjowania indywidualnych warunków spłaty. Taka elastyczność pozwala przedsiębiorcom planować inwestycje i zarządzać budżetem firmy. Na stałych, wiarygodnych klientów czekają istotne ułatwienia przy finalizowaniu kolejnych transakcji, np. możliwość uzyskania kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej finansowanych przedmiotów oraz pomoc w obsłudze posiadanej umowy i polisy. W odpowiednim skalibrowaniu oferty, dostosowanej do rynkowych i osobistych zmiennych, pomogą doświadczeni eksperci Alior Leasing w całej Polsce. Rozpoznanie potrzeb klienta, zbadanie jego oczekiwań oraz możliwości finansowych ułatwia przygotowanie się do potencjalnych zmian gospodarczych. Tego typu wsparcie daje z pewnością duże poczucie bezpieczeństwa oraz komfort prowadzenia biznesu w aktualnych czasach.

——————-

Przeczytaj też: Kłopoty z kredytem? Oto osiem sposobów, jak sobie z nimi radzić. Skorzystaj z nich, zanim zaczną dzwonić windykatorzy i trafisz na czarną listę

Faktoring receptą na zatory płatnicze?

Wspomniałem już o problemie z zatorami płatniczymi. Boryka się z nim blisko połowa firm, a co piąta sygnalizuje, że zapłatę za dostarczone towary lub wykonane usługi dostaje nie tylko z opóźnieniem, ale że nie dostaje jej w ogóle.

Reperowaniu bieżącej płynności finansowej służą środki własne firmy czy podstawowe kredyty bankowe: w rachunku bieżącym i obrotowe. Problem w tym, że coraz wyższy koszt kredytów zniechęca do nich przedsiębiorców. Z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w maju 2022 r. (w porównaniu z majem 2021 r.) aż o jedną trzecią spadła liczba udzielonych kredytów inwestycyjnych oraz o 27,2% kredytów obrotowych.

Jeśli chodzi o wartość, banki udzieliły w maju ponad 38% mniej kredytów inwestycyjnych, a obrotowych o 15,6%. Dodatnią dynamikę sprzedaży (w ujęciu liczbowym i wartościowym) widać tylko w przypadku kredytów w rachunku bieżącym.

Jak inaczej niż kredytem zapewnić firmie płynność? Już dawno temu stworzono alternatywę dla finansowania kredytowego to faktoring   Forma krótkoterminowego finansowania, dostępna w banku lub firmie faktoringowej. Jak to działa? Wyobraźmy sobie firmę A, która sprzedała towar firmie B, jednocześnie udzielając jej 30-dniowego kredytu kupieckiego. Firma B ma więc 30 dni na opłacenie faktury.

Ale w tym czasie płynność firmy A została zachwiana. Za coś trzeba opłacić zobowiązania przedsiębiorstwa m.in. podatki, rachunki, opłacić pracowników itd. Dodatkowo zawsze istnieje ryzyko, że kontrahent nie zapłaci za wystawioną fakturę z tytułu dostawy towarów bądź wykonania usługi albo zrobi to z opóźnieniem.

Usługa faktoringu działa w ten sposób, iż na podstawie wystawionej faktury firma finansująca (bank lub firma faktoringowa) przelewają środki na konto firmy A niemalże od razu po przekazaniu jej do sfinansowania. Gdy zbliża się termin płatności faktury, firma B przelewa pieniądze na konto banku lub firmy faktoringowej. Tak wygląda faktoring „z grubsza”, gdyż istnieje kilka jego rodzajów.

Firmy mogą otrzymać finansowanie pod konkretne faktury albo linię faktoringową, w ramach której mogą wcześniej otrzymać pieniądze z wystawionych faktur (do wysokości przyznanego limitu). Poza tym wyróżnia się kilka wariantów faktoringu należnościowego, np. bez regresu (pełny) i z regresem (niepełny). Wybór opcji jest kluczowy. W sytuacji, kiedy kontrahent nie opłaci faktury, bank lub firma faktoringowa zwrócą się o uregulowanie należności do swojego klienta, czyli firmy A. Tym charakteryzuje się faktoring z regresem. W tym przypadku ryzyko niewypłacalności kontrahenta spoczywa na firmie A.W wariancie faktoringu pełnego (bez regresu), bank lub firma faktoringowa biorą na siebie to ryzyko. Jeśli firma B nie zapłaci, firma A skorzysta podwójnie: ma środki na koncie niemal natychmiast po wystawieniu faktury, a gdy kontrahent nie zapłaci, może spać spokojnie. Przejęcie ryzyka oparte jest na polisie ubezpieczeniowej banku (istnieje również możliwość reasekuracji należności polisą ubezpieczeniową przedsiębiorcy bądź w ryzyko Banku).

Faktoring ma też inną, niematerialną zaletę. Już sam fakt, że w transakcje między firmami wmieszana jest duża instytucja, np. bank, może dyscyplinować dłużników do terminowego regulowania należności. Ponadto produkty te dają możliwość zweryfikowania wiarygodności własnych kontrahentów przez niezależny podmiot jakim jest bank.

Dodatkowo na rynku funkcjonuje faktoring odwrotny. W tym wypadku instytucja finansowa, z którą dane przedsiębiorstwo podpisało umowę płaci za faktury kosztowe tj. zobowiązania klienta.

Dla firm kluczowy jest czas i przewidywalność, zwłaszcza w tak niepewnych czasach, dlatego zanim pojawią się kłopoty, warto sprawdzić dostępne możliwości i warunki zabezpieczenia płynności finansowej przedsiębiorstwa.

——————-

ZAPROSZENIE

Alior Bank oferuje szeroki zakres produktów finansowych oraz wsparcia przedsiębiorcom niezależnie od branży i wielkości firmy. Jeśli Twoja firma poszukuje elastycznego finansowania inwestycji w środki trwałe do 100 proc. wartości – sprawdź ofertę leasingu w Alior Banku, gdzie oferowana jest uproszczona ocena wniosku do wartości 800 tys. zł, atrakcyjne oprocentowanie, brak opłaty przygotowawczej oraz okres finansowania aż do 8 lat.

Jeśli chciałbyś poprawić płynność finansową i mieć gwarancję zapłaty faktur, zapoznaj się z szeroką ofertą faktoringu w Alior Banku – pełnego (bez regresu), niepełnego (z regresem) oraz odwrotnego. Wśród wielu korzyści warto zaznaczyć: możliwość finansowania faktur w różnych walutach, szybki dostęp do gotówki przez system bankowości internetowej, czy znacznie ograniczone ryzyko prowadzenia działalności.

Artykuł powstał w ramach cyklu edukacyjnego
„Bank nowości”
którego Partnerem jest Alior Bank

Źródło zdjęcia: Pixabay

Subscribe
Powiadom o
8 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Krzysztof
1 rok temu

Faktoring i leasing – dobicie przedsiębiorcy

Admin
1 rok temu
Reply to  Krzysztof

Zależy czy drogi czy tani. Ogólnie to to nie jest zły pomysł, tylko – jak wszędzie – są propozycje dobre i kiepskie

Admin
1 rok temu
Reply to  Krzysztof

Są dobre i złe oferty. Leasing na dobrych warunkach to płynność dla firmy i elastyczność jeśli chodzi o wykup przedmiotu, który leasingujemy.
Faktoring rzeczywiście bardzo często jest produktem „na niby” (bo poprawia płynność tylko wtedy, gdy ktoś zapłaci fakturę), ale jeśli jest uczciwy – też krzywdy nie ma

Jutta
1 rok temu

korzystam z faktoringu i cenię sobie to rozwiązanie, bo można szybko uzyskać środki, jest to dosyć proste, ja akurat mam faktoring w finea, mają jasne zasady i jak na razie się to sprawdza

Kacper
1 rok temu
Reply to  Jutta

Szybko się u nich załatwia formalności? Bo sam się zastanawiam

Korfanty
1 rok temu
Reply to  Kacper

ja u nich działam od paru miesiecy, robia dobra robote.Dokumentacja, umowa itd załatwiają bardzo sprawnie, ograniczone do minimum.

Jutta
1 rok temu
Reply to  Kacper

bardzo szybko, tego samego dnia mam pieniądze na koncie, więc w sytuacjach jak potrzebuję szybko dodatkowych pieniędzy to w finea mogę to szybko załawić

Majkel
1 rok temu

Ja korzystam z faktoringu, przekonała mnie oferta NFG, mam wrażenie, że to nadal mało znana usługa, a szkoda, bo mocno pomaga firmom.

Subiektywny newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślę ci powiadomienie o najważniejszych tematach dla twojego portfela. Otrzymasz też zestaw pożytecznych e-booków. Dla subskrybentów newslettera przygotowuję też specjalne wydarzenia (np. webinaria) oraz rankingi. Nie pożałujesz!

Kontrast

Rozmiar tekstu