20 października 2021

Komisja Europejska robi bankom prezent. Wskazuje SARON jako zamiennik likwidowanego LIBOR CHF. Czy zmieni się oprocentowanie setek tysięcy kredytów? I czy tak wolno?

Komisja Europejska robi bankom prezent. Wskazuje SARON jako zamiennik likwidowanego LIBOR CHF. Czy zmieni się oprocentowanie setek tysięcy kredytów? I czy tak wolno?

Od przyszłego roku oprocentowanie kredytów frankowych ustalane będzie w oparciu o zmodyfikowany wskaźnik SARON. Automatycznie zastąpi on wskaźnik LIBOR CHF – taki plan ogłosiła Komisja Europejska. Jednak zdaniem niektórych prawników umowę z nowym wskaźnikiem będzie można zakwestionować, bo SARON „konstrukcyjnie” nijak się ma do LIBOR CHF, co Komisja Europejska poniekąd sama przyznała

Bankowcy mogą odetchnąć z ulgą? Do końca nie było pewne, czy Komisja Europejska wskaże zamiennik LIBOR CHF (czyli wskaźnika referencyjnego stopy procentowej dla franka szwajcarskiego), który przestanie być wyliczany i publikowany od 1 stycznia 2022 r. O tym, dlaczego znika LIBOR CHF, ale też LIBOR EURO, więcej pisałem w tym artykule.

Zobacz również:

Zgodnie z dyrektywą BMR regulującą funkcjonowanie tzw. wskaźników referencyjnych, w umowach podpisanych od 2018 r. banki powinny uwzględnić alternatywny wskaźnik służący do obliczania oprocentowania kredytu na wypadek, gdyby obecnie wykorzystywany wskaźnik przestał być publikowany lub gdyby istotnie zmienił się sposób jego liczenia.

W przypadku wcześniej podpisanych umów, dyrektywa zalecała bankom, by zabezpieczyły się na taką ewentualność, znalazły zamiennik i proponowały wpisanie go do umowy aneksem. Taka właśnie sytuacja dotyczy kredytów frankowych, ponieważ już od wielu lat banki nie mogą udzielać kredytów walutowych. Problem w tym, że umów zabezpieczonych alternatywnym wskaźnikiem może być garstka. W Polsce problem dotyczyć może blisko 410 000 frankowych kredytobiorców.

Przeczytaj też: Porównałem wskaźnik WIBOR z oprocentowaniem depozytów. Czy raty kredytów milionów kredytobiorców mogą być zawyżone? Ile wynosi „ukryta marża” banków?

Komisja wskazuje SARON, żeby zapobiec chaosowi

Banki były więc nieprzygotowane na wycofanie „z obiegu” wskaźnika LIBOR CHF, a więc fundamentu umowy kredytowej. Jedynym ratunkiem przed chaosem wydawała się być Komisja Europejska. Od jakiegoś czasu mówiło się, że ten problem da się rozwiązać unijnym rozporządzeniem, które automatycznie zastąpiłoby znikający LIBOR CHF innym wskaźnikiem. Z moich informacji wynikało, że Komisja raczej nie wyręczy banków, stało się jednak inaczej. Interwencja Komisji ma zapobiec prawnemu chaosowi.

„W licznych wymianach opinii między Komisją a zainteresowanymi organami publicznymi podkreślano skalę potencjalnych zakłóceń spowodowanych zaprzestaniem obliczania stopy CHF LIBOR oraz konieczność uniknięcia sytuacji braku ciągłości umów zawierających odniesienie do stopy CHF LIBOR w celu zapobieżenia urzeczywistnieniu się tych zakłóceń”

– czytamy w projekcie przygotowywanego rozporządzenia. Komisja szacuje, że wolumen umów o kredyt hipoteczny, których oprocentowanie opiera się na stopie LIBOR CHF, wynosi w Unii Europejskiej łącznie 35 mld euro. Najwięcej takich umów (spośród nadal obowiązujących) zostało zawartych w Polsce (22 mld euro), a w dalszej kolejności w Austrii, Słowenii, Holandii i Francji.

Przeczytaj też: Czy wartość wskaźnika, od którego zależy oprocentowanie milionów kredytów, bywa „wyssana z palca”? Co się dzieje z WIBOR-em? Czy klienci będą kwestionować odsetki?

SARON to składka jednodniowa, więc się ją poskłada

Jakim wskaźnikiem zostanie zastąpiony LIBOR CHF? W grze właściwie jest jeden – SARON (Swiss Average Rate Overnight) publikowany przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG. Problem w tym, że SARON jest wskaźnikiem jednodniowym (czyli obliczanym na jeden dzień, a nie – jak np. LIBOR CHF 3M – na trzy miesiące). Jak Komisja postanowiła obejść ten problem?

„Zgodnie z zaleceniem szwajcarskiej krajowej grupy roboczej z dnia 1 lutego 2021 r. jako zamiennik dla 1-miesięcznej stopy CHF LIBOR użytkownicy powinni przyjąć 1-miesięczną stopę składaną SARON, a jako zamiennik dla 3-miesięcznej stopy CHF LIBOR powinni przyjąć 3-miesięczną stopę składaną SARON, ustalone zgodnie z metodą last reset, tj. stopę składaną SARON obliczoną na podstawie odpowiednio 1-miesięcznego i 3-miesięcznego okresu bezpośrednio poprzedzającego okres odsetkowy”

– czytamy w projekcie rozporządzenia. To oznacza, że do wyliczenia wskaźnika posłużą dane o transakcjach historycznych. Poza tym LIBOR CHF dla okresów sześciomiesięcznych i rocznych (rzadziej stosowane stawki) ma zostać zastąpiony składaną stopą SARON 3M.

Komisja zauważa też, że między stopą CHF LIBOR a stopą składaną SARON istnieje różnica w wartości. Przykładowo, obecnie LIBOR CHF 3M wynosi minus 0,7634%, a 3-miesięczny składany SARON 3M to minus 0,7195%.

„Aby uwzględnić tę różnicę i ograniczyć do minimum ekonomiczne skutki wprowadzenia zamiennika, do stopy składanej SARON należy dodać stały spread korygujący w odniesieniu do każdego z zastępowanych przez nią terminów zapadalności stopy CHF LIBOR”.

Spread korygujący został obliczony 5 marca 2021 r. jako historyczna mediana spreadu między daną stopą LIBOR CHF a odpowiednią stopą składaną SARON w pięcioletnim okresie retrospektywnym dla każdego danego terminu zapadalności. Wartość spreadu korygującego sprawdzicie w poniższej tabeli:

Bez aneksu umowa będzie nieważna?

Z pozoru ten ruch Komisji Europejskiej rozwiązuje problem. Od 1 stycznia 2022 r. LIBOR CHF zastąpiony zostanie składanym wskaźnikiem SARON. Zmiana wejdzie w życie z mocy prawa, a więc np. polskie banki nie będą musiały aneksować blisko 410 000 umów o kredyt frankowy.

Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu uważa, że bez aneksu do umowy, a więc zgody klienta na nowy wskaźnik referencyjny, pojawią się poważne wątpliwości, czy umowa może być dalej wykonywana. I radzi kredytobiorcom skorzystać z porady prawnej. Wątpliwości ma też Sebastian Frejowski, radca prawny w kancelarii prawnej Frejowski i Wspólnicy.

Jego zdaniem kredytobiorcy mogą zasadnie podważać w sądach ów zamiennik, co zresztą już zapowiadają środowiska „frankowiczów”. Głównie z powodu jego charakteru, funkcji oraz sposobu, w jaki ma zostać zaadaptowany (chodzi o to, że ma być „składany”). To wszystko może sprawić, że nowy wskaźnik nie będzie spełniać wymogów nakładanych przez unijną dyrektywę BMR dotyczącą wskaźników referencyjnych.

Największym mankamentem SARON-u jest to, że jest to wskaźnik jednodniowy i odzwierciedlający zupełnie inny rynek – tzw. rynek REPO (pożyczki pod zastaw papierów wartościowych), natomiast LIBOR CHF to wskaźnik terminowy, a najczęściej stosowana jest stawka trzymiesięczna.

„LIBOR CHF odzwierciedla koszt, po jakim banki pożyczają sobie pieniądze na okres np. trzech miesięcy. Na taką konstrukcję oprocentowania kredytu godzili się klienci. Tymczasem – mówiąc kolokwialnie – żeby przerobić jednodniową stawkę SARON na wskaźnik trzymiesięczny, Komisja Europejska proponuje, by sięgnąć po dane historyczne, a więc dotyczące tego, po jakim koszcie banki pożyczały sobie pieniądze w ostatnich miesiącach. Wartość wskaźnika obliczana będzie więc z dołu, co nie wydaje się być zgodne z dyrektywą BMR”

– mówi mecenas Sebastian Frejowski, który zwraca uwagę na kilka innych aspektów tego problemu. Chodzi np. o to, że tzw. grupa robocza powołana do zastąpienia wskaźnika LIBOR CHF pracowała nad rozwiązaniem dla profesjonalnych użytkowników, dlaczego więc ich rekomendacja ma mieć zastosowanie do konsumentów?

„To wszystko coraz bardziej upewnia mnie, że uprawnionym jest podjęcie tematu w ramach skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czy wprowadzając jednostronny zapis w umowach o zamianie LIBOR na SARON, Komisja Europejska działa na korzyść konsumenta? Mam szczere wątpliwości”

– dodaje Sebastian Frejowski. Czy rzeczywiście pojawią się chętni, by spróbować zakwestionować nowy wskaźnik, którym bankowcy prawdopodobnie zaczną się posługiwać od stycznia? I czy uda się przekonać sąd, że „upadek” LIBOR-u jest w kontekście umowy „nienaprawialny”?

Źródło zdjęcia: Pixabay

Subscribe
Powiadom o
67 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Robert
1 rok temu

klienci dostają już aneksy do podpisania, podpisać i się zgodzić na SARON czy czekać?

Zbyszek
1 rok temu
Reply to  Robert

Czekać

Piotr
1 rok temu

No to będzie jazda z tym SARONEM! Banki bójcie się!!!

Irek
1 rok temu

Przydałaby się opinia prawnika na temat 2016/1011/UE (2018), ze zmianami wprowadzonymi 2021/168/UE (luty 2021) i skutków prawnych na umowy o kredyt hipoteczny sprzed 2018. To na początek. Przypomnę tylko: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_w_sprawie_planow_awaryjnych_73482.pdf ” 7.2. W odniesieniu do treści zawartych umów finansowych przed datą, od której stosuje się rozporządzenie BMR, w których zastosowany został wskaźnik referencyjny, należy zastrzec, że nie można wykluczyć ryzyka uznania, że przekazanie stosownych informacji wynikających z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR bez odpowiedniego odzwierciedlenia tego w umowach finansowych może zostać uznane za działanie naruszające prawo. Próba wprowadzenia skutków zaprzestania opracowywania stosowanego wskaźnika referencyjnego do umowy finansowej jedynie na… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Irek
Zachary
1 rok temu

Ostatni nagłówek dość pobieżnie potraktowany, choć to w sumie kredytobiorców interesuje najbardziej – czy to będzie zgodne z prawem. Onegdaj banki piały, że ustawa wskazująca „kurs sprawiedliwy” byłaby nieuprawnioną ingerencją w indywidualne umowy. A teraz nagle wszystko jest OK, bo Komisja Europejska tak sobie wymyśliła?

Zbyszek
1 rok temu

Wszyscy machają argumentem jakoby „z mocy prawa” miała nastąpić zmiana LIBOR na SARON – tylko nikt nie precyzuje z mocy jakiego dokładnie prawa. Zrobić tego jednostronnie nie można, ponieważ umowy (Millennium) wyglądają tak: par 6. Oprocentowanie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. 2. W przypadku kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej Kredytobiorca ponosi ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, iż w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu i wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. 3. Oprocentowania kredytu wynosi xxx % w stosunku rocznym, co stanowi sumę stopy referencyjnej LIBOR 3M (CHF) obowiązującej w dniu sporządzenia… Czytaj więcej »

jsc
1 rok temu
Reply to  Zbyszek

Umowa ma niższą rangę niż ustawa… a odpowiednia dyrektwa UE ma moc ustawy.

Zbyszek
1 rok temu
Reply to  jsc

Trzy rzeczy mi się tu nie zgadzają:

  1. to nie dyrektywa, tylko rozporządzenie
  2. dyrektywę trzeba jeszcze wprowadzić do polskiego porządku prawnego
  3. czytałeś to rozporządzenie? nie ma tam nic o odgórnym zastąpieniu w umowach. Pisze o tym Kazioooo w osobnym komentarzu
jsc
1 rok temu
Reply to  Zbyszek

2) Art. 91 Konstytucji się kłania.

Zbyszek
1 rok temu
Reply to  jsc

pomachałeś konstytucją i co dalej? To jest rozporządzenie, a nie dyrektywa. Wracam do mojego pytania – w jaki sposób SARON trafi do mojej umowy, skoro Bank wpisał w regulaminie, że dla zastosowania innej stopy referencyjnej niezbędna jest pisemna zgoda Kredytobiorcy?

Piter
1 rok temu
Reply to  Zbyszek

W takiej sytuacji dochodzi do nieważności umowy?? Od momentu kiedy nie ma podstawy do wyliczenia kosztów umowy (czyli wygaśnięcia czy obowiązywania przelicznika – na koniec kwartału); wówczas nieważność następuje z momentem niemożności jej realizacji (patrz powyżej) – strony rozliczają się (czy to teoria salda, czy też dwóch kondykcji) i finito;

Lepszym rozwiązaniem dla frankowiczów mimo wszystko jest stwierdzenie nieważności umowy od początku jej obowiązywania, wówczas roszczenia banku się przedawniają (i „kredyt” można uznać za „darmową zapomogę”).

Zbyszek
1 rok temu
Reply to  Piter

K.C. Art. 475. [Następcza niemożliwość świadczenia]
§ 1.
Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa.

Jarek
1 rok temu

No więc załóżmy, że umowa staje się niewykonalna. Czyli zostaje rozwiązana, a klient musi natychmiast spłacić saldo. Słaby interes.

Zbyszek
1 rok temu
Reply to  Jarek

Ale jak wyliczyć saldo? W umowie są klauzule niedozwolone, co oznacza że umowa upadnie jako nieważna. Przy próbie pozwania Kredytobiorcy, Sąd w pierwszej kolejności będzie sprawdzał ważność klauzuli przeliczeniowej. Jeśli będzie tam ślad tego że Kredytodawca kształtuje w sposób nieokreślony zobowiązania Kredytobiorcy to będzie game over.

To tak jakby Bank stojąc nad przepaścią dziarsko wykonał krok do przodu.

Jedyne wyjście to nieważność odmowy kredytowej i zastosowanie teorii dwóch kondykcji do rozliczeń. Zatem Kredytobiorca spłaca sam nominał, kredyt staje się bezpłatny.

Bank, o ile roszczenie się nie przedawniło, może mieć roszczenie tylko o zwrot kwoty nominalnej.

Last edited 1 rok temu by Zbyszek
Jarek
1 rok temu
Reply to  Zbyszek

Miałem na myśli sytuację, gdy klient nie zamierza się wybierać do sądu. Tak, są tacy.

Irek
1 rok temu
Reply to  Jarek

A dlaczego słaby interes? Zwracamy sobie co sobie świadczyliśmy, list mazalny z banku i do widzenia.
Wie Pan, że większość z lat 2004-2008 już prawie spłaciła kwotę udostępnioną do dyspozycji , albo już nadpłaca?

Admin
1 rok temu
Reply to  Irek

No, przy takiej inflacji, jaką dziś mamy, nie pożyczyłbym komuś pieniędzy na 10-15 lat na takich warunkach, że potem „zwracamy sobie to, co świadczyliśmy”, bo to realnie będzie warte może połowę tej kwoty 🙂

Zachary
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Czyli dołącza Pan do bankowej narracji, że „należy się jakieś wynagrodzenie za świadczenie przez tyle lat” – mimo nieważności umowy? Ładnie, ładnie…

Admin
1 rok temu
Reply to  Zachary

Nie, bo to zależy od konkretnej sytuacji. Zwracam tylko uwagę, że pomijanie wartości pieniądza w czasie jest błędem 🙂

Irek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

No właśnie. To proszę wyjaśnić jakie znaczenie w tej konkretnej sytuacji ma wartość „pieniądza” w czasie i dlaczego Pana zdaniem, w sytuacji kiedy sąd po 15 latach orzeknie o nieważności umowy ex tunc z winy przedsiębiorcy, który sformułował (świadomie i celowo) taką umowę, należy się nad tym zastanawiać?

Admin
1 rok temu
Reply to  Irek

Nie mam jeszcze klarownego zdania na ten temat. Z jednej strony to dobrze, że będzie jakiś zamiennik dla LIBOR CHF, a z drugiej już na pierwszy rzut oka widać, że jest „szyty” trochę na siłę. No i rodzi się pytanie czy można zmienić wskaźnik nie spisując aneksu. I od razu drugie pytanie: czy brak takiej możliwości stanowić może nadużycie jeśli chodzi nie tylko o stosowanie litery prawa, ale i o ducha tego prawa. Wiadomo, że prawnicy będą chcieli zarobić pieniądze. Ale być może trzeba przyjąć założenie, że ta zmiana nie jest dla nikogo krzywdząca, więc nie ma powodu robić kilkuset… Czytaj więcej »

z17
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Ta zmiana już wygląda na krzywdzącą, bo stopa SARON jest mniej korzystna dla klienta niż LIBOR, nawet przy użyciu wskaźnika korygującego.

Admin
1 rok temu
Reply to  z17

A jaka jest skala pokrzywdzenia? 2,5 zł miesięcznie? A na drugiej szali wagony pieniędzy dla prawników

Zbyszek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

A z jakich przyczyn trzeba robić dobrze bankom. Ile to będzie te 2.5 zł pomnożone przez ilość klientów razy 12 rat w roku?

Nie mogłoby to być 2.5 zł na korzyść klienta?

Jan
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

W zasadzie ma Pan rację, tylko tu banki oszukiwały i chodzi o to czy w przypadku oszustwa należy się oszustowi wynagrodzenie…

Admin
1 rok temu
Reply to  Jan

To jest zupełnie inna sprawa – nie chcę tylko, żebyśmy utrwalali mit o tym, że nie istnieje w przyrodzie wartość pieniądza w czasie

Irek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Ja i chyba nikt, z nawet minimalną wiedzą ekonomiczną, tego nie neguję !!!

Irek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Pan abstrahuje od konkretnej sytuacji a tu mamy konkretną sytuację. Tu nie chodzi o „opłacalność”. Jeżeli jedna strona umowy oszukała drugą poprzez zamieszczenie w umowie klauzul niedozwolonych, to powinna ponieść tego konsekwencje, zgodnie z obowiązującym prawem. Idąc Pana tokiem myślenia oszust, oszukał i należy mu się z tego tytułu rekompensata? Gdzie tu element odstraszający od oszukiwania słabszego pod każdym względem konsumenta w starciu z korporacją o nieograniczonych środkach i zapleczu prawnym? Pominę tu fakt, że bank nie pożycza waluty, tylko przez fakt udzielenia kredytu tworzy walutę (celowo nie używam słowa „pieniądz”). Więc ma walutę i pożycza? Odsyłam Pana na stronę… Czytaj więcej »

Admin
1 rok temu
Reply to  Irek

A ja w tej wypowiedzi abstrahuję od konkretnej sytuacji. A w tej konkretnej sytuacji widzę argumenty po obu stronach.

Sean
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

A to wartość mojego pieniądza płaconego w ratach jest niby jakaś niższa?

Luke
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

ktorego pieniadza PLN czy CHF?

1 rok temu

Zmiana ,,z mocy prawa”……. 🙂 To poproszę jeszcze o wskazanie tego ,,prawa”. Nawet jeśli banki umoczone w ,,kredyty CHF” będą próbowały zmienić sposób wyliczania odsetek (bez aneksu podpisanego przez obie strony) to doskonale wiemy, że sprawy wylądują w sądach. To tylko kwestia czasu. KNF stwierdził, że umowy ,,starego portfela” czyli umowy zawarte przed 1 stycznia 2018 wymagają aneksu. UOKiK i NIK już 2018 przyznały, że BMR nie ma zastosowania do umów zawartych przed wejściem w życie tego dokumentu, czyli przed 1 stycznia 2018. Jedno pewne – będzie ciekawie.

Irek
1 rok temu
Reply to  pozwałemBank

O ile mi wiadomo to dyrektywy UE wymagają zaimplementowania w polskim systemie prawnym.Wtedy można powiedzieć „ex lege”.
Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę.
Więc ja również powtórzę pytanie, z mocy jakiego prawa? Pomijając już, że „lex retro non agit” (wiem, można w wyjątkowych sytuacjach czynić wyjątki).

Last edited 1 rok temu by Irek
Admin
1 rok temu
Reply to  Irek

A to akurat jest rozporządzenie, a nie dyrektywa

Irek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Rozporządzenie Wykonawcze KE do wydania którego KE została zobligowana zmianami wprowadzonymi w 2021/168/UE do 2016/1011/UE, Art. 23b(8):
8. The Commission shall adopt implementing acts to designate one or more replacements for a benchmark in accordance with the examination procedure referred to in Article 50(2) where any of the events referred to in paragraph 2 of this Article have occurred.

Zachary
1 rok temu
Reply to  Irek

Prawo UE i jego stosowanie

– Rozporządzenia i decyzje – stają się wiążące automatycznie w całej UE z dniem ich wejścia w życie.
– Dyrektywy – kraje UE muszą je włączyć do swojego ustawodawstwa.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_pl

Zbyszek
1 rok temu
Reply to  Zachary

Zatem KE swoją pracę wykonała – wyznaczyła zamiennik, który powinien być zastosowany i dlaczego.

Pozostaje drobiazg – jak go wprowadzić do umów bez akceptacji Klienta (wyrażonej aneksem), bo o wprowadzeniu go do umów w rozporządzeniu nie ma ani słowa

źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=PI_COM%3AC%282021%297488&qid=1634659018782&from=PL

Last edited 1 rok temu by Zbyszek
akosam321
1 rok temu
Reply to  pozwałemBank

@pozwałemBank – na mocy rozporządzenia 2021/168 z dnia 10 lutego 2021 r.

artykuł 23b, punkt 3:

3. Do celów ust. 2 niniejszego artykułu zamiennik wskaźnika referencyjnego zastępuje wszystkie odniesienia do tego wskaźnika referencyjnego w umowach i instrumentach finansowych, o których mowa w art. 23a, w przypadku gdy te umowy i instrumenty finansowe nie zawierają:
a) klauzuli awaryjnej; lub
b) odpowiednich klauzul awaryjnych.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0168&from=SL

Zbyszek
1 rok temu
Reply to  akosam321

mogę poprosić o listę umów i instrumentów finansowych, o któreych mowa w art 23a?

akosam321
1 rok temu
Reply to  Zbyszek

Wcześniej dodałem link, tam wszystko jest:

Artykuł 23a

Zakres ustawowego zastąpienia wskaźnika referencyjnego

Niniejszy rozdział ma zastosowanie do:

a) wszystkich umów lub instrumentów finansowych zdefiniowanych w dyrektywie 2014/65/UE, które zawierają
odniesienie do wskaźnika referencyjnego i które podlegają prawu jednego z państw członkowskich; oraz

b) wszystkich umów, których strony mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, zawierających odniesienie do
wskaźnika referencyjnego i podlegających przepisom prawa państwa trzeciego, o ile prawo to nie przewiduje uporządkowanej likwidacji wskaźnika referencyjnego.

Irek
1 rok temu
Reply to  akosam321

Czy coś to Panu przypomina?

Do celów ust. 2 niniejszego artykułu zamiennik wskaźnika referencyjnego zastępuje wszystkie odniesienia do tego wskaźnika referencyjnego w umowach i instrumentach finansowych, o których mowa w art. 23a, w przypadku gdy te umowy i instrumenty finansowe nie zawierają …

Niniejszy rozdział ma zastosowanie do wszystkich umów lub instrumentów finansowych zdefiniowanych w dyrektywie 2014/65/UE, które zawierają odniesienie do wskaźnika referencyjnego i które podlegają prawu jednego z państw członkowskich …

1 rok temu
Reply to  akosam321

@akosam321 heh 🙂 rozporządzenie 2021/168 z dnia 10 lutego 2021 r. to nic innego jak zmiana rozporządzenia 2016/1011 (znane jako BMR). Problem polega na tym, że BMR nie obowiązuje umów zawartych przed wejściem w życie tego dokumentu tj. umów zawartych przed 1 stycznia 2018 r. Przyznał to KNF, UOKiK, NIK. Także trochę powagi proszę.

Zbyszek
1 rok temu
Reply to  pozwałemBank

I to chyba rozwiązuje temat wprowadzenia automatycznie „z mocy prawa” SARON-u 🙂

Tomek
1 rok temu

Moim zdaniem taka decyzja KE jest nie do utrzymania w sądzie, bo nie można tak zmieniać istniejących umów, które do takich zmian wymagają aneksu. Pewnie znowu skończy się na TSUE lub SN. Równie dobrze kredytobiorca może uznać, że jak nie ma LIBORu, to on chce GANDALFa, bo SAuRON źle się kojarzy. A GANDALF niech wynosi -5%. – bo tak. To będzie tak samo adekwatny wskaźnik. Wystarczy spojrzeć na rozporządzenie BMR by dowiedzieć się, że nie ma zupełnie zastosowania do klienta indywidualnego.

jsc
1 rok temu
Reply to  Tomek

(…)Moim zdaniem taka decyzja KE jest nie do utrzymania w sądzie, bo nie można tak zmieniać istniejących umów, które do takich zmian wymagają aneksu.(…)
Zatem gdyby Polska przyjęła Euro to możnaby uwalić kredyt złotówkowy?

Irek
1 rok temu
Reply to  Tomek

Rozbawił mnie Pan tym GANDALFem 🙂
A za jakiś czas lobbyści bankowi przyniosą papier do KE, w którym wyznaczą GOLLUM3M+50%. Dlaczego nie?

Last edited 1 rok temu by Irek
Adax
1 rok temu
Reply to  Tomek

Od razu widziałam tam Saurona, dlatego jestem za Gandalfem 😉

Piotr
1 rok temu

To tak jakby prognozę ( i to długoterminową ) zastąpić historycznymi odczytami meteorologicznymi.
KE przekroczyła swoje kompetencje chcąc ingerować w umowy konsumentów.

jsc
1 rok temu
Reply to  Piotr

NPB ustawiając w stopy procentowe też ingeruje w umowy konsumentów… i jakoś nie protestujesz.

Piotr
1 rok temu
Reply to  jsc

Ale możliwość zmiany stopy procentowej jest zapisana jasno w umowie. Jest w niej też jasno napisane że zmiana jednej stopy procentowej na drugą wymaga aneksu.

Piotr
1 rok temu
Reply to  jsc

NBP to sprawa zastana. Tak zostało ustalone dawno.
A tutaj ktoś chce ingerować w istniejące zapisy umowne bez prawa głosu strony zainteresowanej.

Zbyszek
1 rok temu

Inna kwestia to jak na podstawie rozporządzenia z 2016 można modyfikować zapisy umowy z 2008r.

TSUE już zaciera ręce

Zbyszek
1 rok temu

Panie Maćku ewentualna zmiana Libor na Saron powinna być rozpatrywana w dwóch niezależnych krokach.

Krok 1 KE określa, że najwłaściwszym zamiennikiem Libor może być Saron. Określa to dla różnych produktów finansowych, a rozporządzenie BMR stosuje się automatycznie do umów zawartych po 1 stycznia 2018.

Krok 2 – wymagany przy umowach starszych niż 1 stycznia 2018.
Należy dojść do wzajemnego porozumienia pomiędzy stronami, gdzie strony wyraza zgodę do zastosowania Saronu zamiast Liboru – zgodnie z rozporządzeniem KE. To można zrobić tylko w formie aneksu.

Jednostronna zmiana nie ustoi się w sądzie (naruszona swoboda zawierania umów).

Kamil
1 rok temu
Reply to  Zbyszek

@”Krok 2″
Kredytobiorca będzie chciał darmowe mieszkanie. To oczywiste.

Irek
1 rok temu
Reply to  Kamil

Do proszę sobie poszukać wyroki w których orzeczone zostało przedawnienie roszczeń banku. Dwa wyroki, jako przykład: sygn. akt XXIV C 897/17, sygn. akt I ACa 155/21.

Zbyszek
1 rok temu
Reply to  Kamil

@”Krok 2″
Kredytobiorca będzie chciał darmowe mieszkanie. To oczywiste.

Bank będzie chciał nadal okradać Kredytobiorcę podstawiając swoje table kursowe (żonglując dowolnie spread’em) i jednostronnie zastępując Libor Saronem. To oczywiste, skoro robi tak już kilkanaście lat

Irek
1 rok temu
Reply to  Kamil

Nie, nie będzie „chciał”. Chciejstwo nie ma tu nic do rzeczy. O tym decyduje sąd i tak czasami wynika z zapisów k.c.

Kazioooo
1 rok temu

Ciekaw jestem jak zareagują organizacje prokonsumenckie we Francji, Austrii, Holandii… Banki z tych krajów działają i na naszym podwórku. Coś mi się zdaje, że wkrótce to będzie następny polityczny temat – czy opinia UOKIK, KNF, NBP… jest lepsza od francuskich odpowiedników, itp. Nie bardzo wiem, jak czytać rozporządzenie wykonawcze. Pominąłem punkciki od 1 do 25, które wyglądają jak dane wejściowe i przeszedłem do trzech artykułów. A tam ktoś stworzył zamiennik, wskazał gdzie można go stosować i jak dokonać obliczeń. Nic nie ma o odgórnym zastąpieniu w umowach. A trzecia rzecz nie daje mi spać. Są umowy z LIBOR 6M, gdzie… Czytaj więcej »

Admin
1 rok temu
Reply to  Kazioooo

Myślę, że taki jest plan. Ale rzeczywiście: prawdopodobnie Komisja Europejska nie ma możliwości wskazania sposobu implementacji tego nowego wskaźnika do umów. Nie mówiąc już o skutecznej implementacji

Irek
1 rok temu
Reply to  Kazioooo

Trzech artykułów? Ja widzę dwa, w wersji C(2021) 7488 final, Brussels, 14.10.2021.
To rozporządzenie trzeba czytać w kontekście 2016/1011/EU ze zmianami wprowadzonymi przez 2021/168/UE.
W Art. 23b(8) jest delegacja do KE o wypracowanie Rozporządzenia Wykonawczego.

Jan
1 rok temu

Mam sprawę z bankiem w sądzie. Bank jako argument wskazywał broszury z wykresami kursu LIBOR CHF, na podstawie których klient ŚWIADOMIE akceptował LIBOR CHF. Teraz organ „trzeci” zastępuje „z mocy prawa” to, na co bank powołuje się w sądzie. Przecież to pomieszanie z poplątaniem, wałek na wałku! Do tego KE robi to w tak niejasny i nieprecyzyjny sposób, ze więcej z tego wynika wątpliwości niż „rozwiązań”. Kolejny przekręt pod dyktando banków.

Hieronim
1 rok temu

Czy któryś z kredytobiorców przed podpisaniem umowy był informowany o ryzyku i wpływie na wysokość odsetek związanych ze zmianą wartości wskaźnika SARON? Nie? O, co za pech…

Jan
1 rok temu

Komisja Europejska wprowadza SARON regulowany przez Szwajcarię, która nie jest w UE… nic dodać, nic ująć.

Romanus
1 rok temu
Reply to  Jan

SARON (wersja składana również) uzyskał w Szwecji zatwierdzenie (art. 33 rozp. 2016/1011), czyli spełnia wszystkie wymagania prawa europejskiego. A BMR ma także zastosowanie do umów sprzed 2018 r., co potwierdza art. 23b oraz objaśnienia ESMA do art. 28.2.

Tomek
1 rok temu

Jak niby rozporządzenie KE ma działać wstecz i zmieniać umowy podpisane na długo przed tym rozporządzeniem ?

Romanus
1 rok temu
Reply to  Tomek

Rozporządzenie KE nie działa wstecz, lecz od 1 stycznia 2022 r. Czyli do tej daty raty wyliczane były z uwzględnieniem LIBOR CHF, a po tej dacie z odwołaniem do SARON. Rozporzadzenie KE jest tylko aktem wykonwaczym (technicznym) i trzeba je czytać razem z art. 23b BMR (a to już jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE). SARON został określony jako ustawowy zamiennik (rozporzadzenie PE i Rady ma rangę ustawy, jest wprost stosowane przez wszystkie państwa UE), żadna umowa nie może być sprzeczna z ustawą. Ot i tajemnica…

Anet
1 rok temu

Tak jak klienci brali na siebie ryzyko walutowe – tak banki powinny wziąć pod uwagę że Libor może zostać zlikwidowany, a tego nie zrobiły. Sorry. Bez aneksu umowy od stycznia 2022 stają się nieważne!
Już 2 lata temu wiadomo było że Libor zostanie zlikwidowany. Banki nic nie zrobiły w tym kierunku. I żadna Komisja Europejska nie może ingerować w moją prywatną umowę z bankiem bez mojej zgody.

Subiektywny newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślę ci powiadomienie o najważniejszych tematach dla twojego portfela. Otrzymasz też zestaw pożytecznych e-booków. Dla subskrybentów newslettera przygotowuję też specjalne wydarzenia (np. webinaria) oraz rankingi. Nie pożałujesz!

Kontrast

Rozmiar tekstu