27 sierpnia 2021

Imigranci na granicy: powinniśmy ich przyjmować czy odsyłać? Co się bardziej opłaca? I ilu imigrantów spróbuje przybyć do Polski w najbliższych latach?

Imigranci na granicy: powinniśmy ich przyjmować czy odsyłać? Co się bardziej opłaca? I ilu imigrantów spróbuje przybyć do Polski w najbliższych latach?

Na granicy polsko-białoruskiej trwa awantura dotycząca losu grupy uchodźców (a może raczej imigrantów?) z Iraku i Afganistanu. Niezależnie od tego, jaki będzie finał tej historii, jest ona zapowiedzią wielkiego zjawiska, które czeka nas w niedalekiej przyszłości. Będą do nas płynąć dziesiątki lub setki tysięcy imigrantów. Czy się przed nimi bronić? A może przyjmować z otwartymi ramionami, bo ci imigranci będą pracować i „generować PKB”? Czy opłaciłoby nam się ich przyjąć? Sprawdzam liczby i statystyki

Najnowsze sondaże pokazują, że mniej więcej połowa Polaków nie jest chętna, by przyjmować imigrantów z innych krajów (zapewne jest to kwestia obaw o bezpieczeństwo i większą rywalizację na rynku pracy). Mniejszą lub większą akceptację dla nich przybyszów z zagranicy deklaruje tylko 30% Polaków. Nie dziwi więc twarda postawa rządu PiS, który robi wszystko, by nie dać światu powodu, by komukolwiek przyszło do głowy, że Polska mogłaby przyjąć imigrantów.

Zobacz również:

Ci, którzy boją się „obcych”, w większości przypadków nie zdają sobie sprawy z tego, że prawdopodobnie to właśnie imigranci w przyszłości będą pracowali na ich emerytury. Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw nie tylko Unii Europejskiej, ale całej grupy OECD, czyli 36 najszybciej rozwijających się krajów świata. W ciągu najbliższych 30 lat liczba osób pracujących zmniejszy się z obecnych 17 mln do 11 mln. A to z podatków i składek pracujących są finansowane wypłaty świadczeń socjalnych i emerytur.

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego Polska jest największym rynkiem pracy spośród państw OECD przyjmującym tymczasowych pracowników z innych krajów. OECD szacuje, że w naszym kraju pracuje lub pracowało ok. 1,1 mln tymczasowych migrantów zarobkowych spoza Unii Europejskiej.

Z kolei Urząd do Spraw Cudzoziemców podaje, że ważne zezwolenia na pobyt w Polsce ma 457 000 osób z zagranicznymi paszportami (w tym 56% do obywatele Ukrainy). Oznaczałoby to, że pracownicy z zagranicy stanowią ok. 2,5% wszystkich osób, które zarabiają w Polsce pieniądze (tutaj więcej na ten temat).

Tych imigrantów w Polsce jest już tylu, że w niektórych zawodach właściwie już nie dziwi ich widok. Wśród sprzedawców duży procent to pracownicy z Ukrainy, a wśród taksówkarzy – Pakistańczyków czy Hindusów (nota bene z niektórymi aż strach jeździć po mieście). Sprawa jest taka, że chętnych, by się u nas pojawić, będzie coraz więcej. Ma to wynikać po pierwsze z różnicy w poziomie życia między bogatą Północą a biednym Południem, a po drugie z faktu, że na świecie będzie się robiło coraz ciaśniej.

Coraz więcej ludzi: głównie w najbiedniejszych częściach świata

Poniżej wykres pokazujący, jak będzie się zmieniała populacja świata w najbliższych dziesięcioleciach. Słupki oznaczają poszczególne dekady oraz wzrost liczby ludności w stosunku do 1990 r. W 2020 r. mieliśmy na Ziemi 2,5 mld ludzi więcej niż 20 lat wcześniej. W 2050 r. będzie to już o 4,5 mld ludzi więcej. Dwa największe słupki dotyczące wzrostu populacji to Azja Południowa oraz Afryka Subsaharyjska – czyli dwa najbiedniejsze regiony świata.

Wzrost populacji świata
Wzrost populacji świata

W biednych krajach ludzie rozmnażają się szybciej, a z kolei powolne bogacenie się świata zwiększa długość życia. Tutaj macie wzrost prognozowanej długości życia w Indiach. Za 30 lat przeciętny mieszkaniec tego kraju będzie żył o 7 lat dłużej niż dziś (spokojnie, nas też to dotyczy).

Średnia życia w Indiach
Średnia życia w Indiach

Z kolei poniżej macie wykres, na którym widać, jaki procent „amerykańskiego” dochodu na mieszkańca wytwarzają kraje w różnych regionach świata. Czerwone słupki to poziom obecny, a niebieskie – stan prognozowany na rok 2050. Nawet za 30 lat w Afryce Środkowej poziom życia będzie na poziomie 10% tego w USA. W południowej Azji (czyli tam, gdzie leżą Indie i Afganistan) – najwyżej 30%. A na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej – najwyżej 40%.

Imigranci: z biednych do bogatych części świata
Imigranci: z biednych do bogatych części świata

Jest pewne jak w banku, że z biednych regionów świata ludzie będą chcieli przedostać się do tych bogatszych. No bo dlaczegoby mieli tego nie zrobić… Na wykresie po prawej stronie widzicie potencjalny zasięg tego procesu. Do 2050 r. migracje z krajów rozwijających się do krajów rozwiniętych mają objąć 16% populacji tych ostatnich. Innymi słowy, za 30 lat co szósty mieszkaniec Polski może być migrantem. No chyba że spróbujemy zbudować taki płot, przez który migranci nie przejdą, ale to będzie dość trudne (i nie wiadomo, czy opłacalne, o czym dalej).

Myślicie, że oni do nas nie przyjdą? Owszem, przyjdą, gdyż jesteśmy – jako Europa – drugim najbardziej atrakcyjnym kierunkiem migracyjnym. Żyje się u nas względnie dostatnio, płace są relatywnie wysokie (w Polsce średnia pensja to równowartość 1200 dolarów, a w takim Afganistanie – 50-100 dolarów), socjał jest na takim poziomie, że nikt na ulicy z głodu nie umrze.

Według danych ONZ i MFW w ciągu najbliższych 30 lat przyjedzie do Europy 25 mln ludzi, w przygniatającej większości z Afryki Subsaharyjskiej (bo ci mają relatywnie najbliżej).

Imigranci: skąd do nas przyjadą?
Imigranci: skąd do nas przyjadą?

Według danych europejskich instytutów badawczych w kolejnych 10 latach średnia liczba imigrantów, którzy będą przybywać do Europy, wzrośnie z obecnego poziomu niecałych 2 mln osób rocznie do 2,4-2,8 mln osób rocznie, w zależności od tego, jaką politykę przyjmą państwa bogatsze.

Imigranci przybywają do Europy. Będzie ich więcej?
Imigranci przybywają do Europy. Będzie ich więcej?

Scenariusz pesymistyczny (?) – zakładający największy wzrost migracji – opiera się na założeniu, że współpraca międzynarodowa została zredukowana do jednostronnych działań, rośnie protekcjonizm i nierówności majątkowe. Scenariusz optymistyczny zakłada, że Unia Europejska, kraje Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji angażują się w wielostronną współpracę, która pozwala na poprawę zarządzania przepływami migrantów (więcej na ten temat pod tym linkiem).

Ta poprawa zarządzania przepływami migrantów to nic innego, jak wsparcie dla biedniejszych krajów, by ich obywatele mieli mniejszą motywację do wyjazdu w celach zarobkowych. Bo – nie mamy się co łudzić – większość osób, które czekają albo w najbliższym czasie będą czekały na naszych granicach, by je wpuścić do Polski, to nie są uchodźcy, lecz imigranci zarobkowi, poszukujący lepszego miejsca do życia.

Poniżej macie mapę pokazującą, ilu uchodźców puka do naszych bram. Z najnowszych danych wynika, że na całym świecie jest ich 20 mln, z czego 3,5 mln szuka azylu politycznego.

Liczba zarejestrowanych uchodźców na świecie
Liczba zarejestrowanych uchodźców na świecie

Z poniższego wykresu (to te słupki po prawej) wynika, że najwyżej co piąty, co szósty imigrant jest uchodźcą, czyli ucieka przed wojną albo prześladowaniami. Pozostali to raczej migranci ekonomiczni.

Imigranci czy uchodźcy?
Imigranci czy uchodźcy?

Czy zmiany klimatu „przyślą” do nas migrantów?

Pewnie się zastanawiacie, czy przypadkiem wpływu na migracje nie będą miały zmiany klimatu, a nie tylko kwestie demograficzne lub ekonomiczne. Naukowcy w tej kwestii nie są zgodni. Niektóre badania wykazują, że zmiana klimatu zwiększa migrację międzynarodową, ale znaczna liczba badań nie pokazuje żadnego poważniejszego wpływu klimatu na migracje.

Ekonomiści uważają, że katastrofy naturalne (powodzie czy huragany) i ocieplenie klimatu powodują, że ludzie się przesuwają lokalnie, ale raczej z tego powodu nie wyjeżdżają na sąsiedni kontynent. Migracja z tego powodu występuje generalnie na krótkich dystansach i tylko tymczasowo, ponieważ ludzie chcą w miarę możliwości wracać do miejsc, w których przez całe życie mieszkali.

Tym niemniej znalazłem wykres pokazujący symulację wzrostu lub spadku migracji w wyniku dwóch czynników: szybszego od prognoz wzrostu ekonomicznego krajów rozwijających się (wykres na górze) oraz wyższej temperatury (wykres na dole). Czerwone kropki pokazują liczbę osób ewakuujących się z poszczególnych regionów świata w wariancie bazowym, a niebieskie słupki – w wariancie z wyższym wzrostem gospodarczym i wyższą temperaturą.

Imigranci a wzrost gospodarczy i globalne ocieplenie
Imigranci a wzrost gospodarczy i globalne ocieplenie

Jak widzicie, bogacenie się zmniejsza determinację do migracji, a wysoka temperatura… ogólnie też, ale patrząc na poszczególne regiony świata, widać bardzo duże różnice. Ogólnie jednak zmiany klimatu nie powinny przysłać do Europy dziesiątek milionów ludzi – a przynajmniej nie przed 2050 r., bo dopiero po tej dacie życie na Ziemi może się stać nie do zniesienia. Ale wtedy, to co za różnica… (?)

Czy imigranci nam się opłacają?

No dobra, to teraz jeszcze dwa słowa o tym, czy migracja nam, w Polsce, się opłaca. Generalnie główną obawą jest to, że przyjadą do nas ludzie nieskłonni do pracy, których będziemy musieli utrzymywać, którzy będą generować wyższą przestępczość i którzy zabiorą nam pracę. Ten ostatni argument już w Polsce chyba definitywnie upadł, bo prawie milion przybyszy z Ukrainy nie tylko nie zabrało nam pracy, ale zaczęło wykonywać usługi, których Polacy wcześniej nie chcieli wykonywać.

Przydałoby się przyjmować z otwartymi ramionami ludzi wykształconych, mających kwalifikacje w zawodach u nas bardzo poszukiwanych. To złoty interes: nie płaciliśmy za ich wykształcenie, a możemy korzystać z owoców ich pracy. I ściągać z nich podatki.

Ogólnie rzecz biorąc, imigranci zwiększają bogactwo krajów. Nawet jeśli wykonywana przez nich praca nie jest zbyt cenna, to jednak często jest to dodatkowa praca, której bez imigracji by nie było. Zerknijcie na ten wykres poniżej po prawej stronie – słupki pokazują części składowe wytwarzania PKB w różnych rejonach świata.

Żółty kolor pokazuje wzrost PKB wynikający z większej liczby pracujących obywateli (czyli kwestia demograficzna), czerwony to efekt wzrostu wydajności pracowników „krajowych”, a niebieski – wpływ imigracji. Jak widzicie, w strefie euro imigranci, jeśli chodzi o generowane dochody, mniej więcej w całości zasypują dziurę wynikającą z tego, że pracujących Europejczyków jest coraz mniej.

Imigracja a PKB
Imigracja a PKB

Sporo państw ma podobną strategię. W ostatnim opracowaniu Forum Obywatelskiego Rozwoju przeczytałem, że w latach 2021-2023 rząd Kanady stawia sobie za cel przyjmować co roku ponad 400 000 imigrantów. Chodzi o to, żeby zamiast spadku liczby ludności o ponad 2 mln osób mieć jej wzrost o 6 mln.

„Gdyby Kanada co roku przyjmowała 400 000 imigrantów, podobnie jak planuje w latach 2021-2023, to jej populacja sięgnęłaby 50 mln w 2050 roku. A były premier Kanady udziela się w nawet bardziej ambitnej inicjatywie, osiągnięcia dzięki imigracji 100 mln Kanadyjczyków w 2100 r.”

– czytam w materiałach FOR. A na dowód pokazują tam wykres, w którym jest prognoza zmian liczby mieszkańców kraju z uwzględnieniem i bez uwzględnienia strategii przyjaznej migrantom ekonomicznym. I na tym tle zmniejszająca się ludność Polski.

Imigranci: Kanada a Polska
Imigranci: Kanada a Polska

Poniżej dwa wykresy pokazujące, że raczej nie jesteśmy krajem przyjmującym ludzi spoza Unii Europejskiej (choć wcześniejsze dane mówiły co innego). Pytanie, kto na tym lepiej wyjdzie – my czy kraje, które nas w tej sprawie wyprzedzają.

Cudzoziemcy spoza UE: kto przyjmuje ich najwięcej?
Cudzoziemcy spoza UE: kto przyjmuje ich najwięcej?

 

Naturalizacje cudzoziemców
Naturalizacje cudzoziemców

Generalnie naukowcy uważają, że im bogatszy kraj, tym bardziej może skorzystać na przyciąganiu imigrantów – ich napływ w mniejszym stopniu wpływa na rynek pracy dla „tubylców” (imigranci nie zabierają pracy mieszkańcom kraju, bo oni przekwalifikowali się już do lepiej płatnych zajęć).

Czy kraje przyjmujące imigrantów bogacą się szybciej?

Pytanie, czy Polska jest już na tym etapie rozwoju, by na imigrantach zyskiwać dużo. Nawet jeśli nie jest, to niewykluczone, że nie ma innego wyjścia, jak ich ściągać, bo ktoś musi za 20 lat płacić składki ZUS na nasze emerytury. Ale być może w tej sytuacji należałoby ich ściągać z większą ostrożnością.

Wykres poniżej pokazuje zidentyfikowany przez ekonomistów wpływ wzrostu migracji o 1% na różne agregaty ekonomiczne w ciągu roku oraz w ciągu pięciu lat. Słupki obrazują wartości najniższe z zaobserwowanych, najwyższe oraz średnie. Jak widzicie, w pierwszym roku imigracja niekoniecznie przynosi poprawę wskaźników. W skali pięciu lat w zasadzie pewny jak w banku jest wzrost PKB (Output), produktywności ludzi oraz ogólnej produktywności w skali kraju uwzględniającej też wzrost automatyzacji (Labor productivity, Total factor productivity) oraz rentowności kapitału zainwestowanego we wzrost zatrudnienia (czyli opłacalność dla właściciela firmy zwiększenia liczby miejsc pracy).

Wzrost migracji o 1% a gospodarka
Wzrost migracji o 1% a gospodarka

Poprawa wskaźników wynika z tego, że gdy imigranci wchodzą na rynek pracy, „tubylcy” przenoszą się do nowych zawodów, które w wielu przypadkach wymagają biegłych umiejętności językowych i komunikacyjnych lub zaczynają wykonywać prace bardziej złożone. „Tubylcy” podnoszą więc swoje umiejętności, co prowadzi do rozwoju całej gospodarki i korzyści ze specjalizacji. A co z zarobkami obywateli? Wpływ imigracji na zarobki „rdzennych” obywateli jest bardzo mały, zwłaszcza na horyzoncie 10 lat lub więcej. Efekty są jednak bardzo zróżnicowane w różnych podgrupach obywateli.

Wzrost migracji a zmiany na rynku pracy
Wzrost migracji a zmiany na rynku pracy

Poniższy wykres trochę o tym mówi. Na górnym wykresie jest udział zawodów o różnym stopniu złożoności wykonywanych zadań w całym rynku pracy. Niebieskie kółka to pracownicy „rdzenni”, a czerwone – imigranci. Im wyżej jest kółko, tym bardziej zwiększa się udział danego zawodu w rynku pracy. Im bardziej po lewej jest kółko, tym bardziej złożona, kreatywna, niepowtarzalna jest to robota.

Jak widzicie, w górnej części wykresu (oznaczającej rosnący udział w rynku pracy) jest sporo niebieskich kółek leżących po lewej stronie – a więc tych, które symbolizują pracowników „rdzennych” wykonujących skomplikowane zajęcia. Największe czerwone kółko (imigranci) jest wysoko, mniej więcej na środku, co oznacza, że imigranci często moszczą się w branżach wymagających wykonywania umiarkowanie powtarzalnych czynności.

Dolny wykres pokazuje dodatkowo zwiększanie/zmniejszanie udziału w rynku pracy miejsc wysokopłatnych (zielone) i niskopłatnych (czerwone), oczywiście również uwzględniając ich złożoność (oś pozioma). Jak widać, wzrost imigracji powoduje, że rośnie liczba miejsc pracy wysokopłatnych, a spada tych najniżej płatnych (choć niekoniecznie te niskopłatne są też proste, bo pracodawcy coraz częściej „dopieszczają” pracowników z nudnymi zadaniami, dając im coś w ramach „rozrywki”).

Imigranci ekonomiczni: przyjmować ich czy nie?

Wnioski z tych wykresów są oczywiście niejednoznaczne. Z jednej strony wydaje się, że wpuszczenie ekonomicznych migrantów do kraju, który jest już nieźle rozwinięty, powinno zwiększyć zarówno PKB, jak i produktywność obywateli oraz liczbę miejsc pracy z wyższym wynagrodzeniem.

Z drugiej strony w krótkim terminie efekty niekoniecznie są widoczne, natomiast napięcia – i owszem. Rozbieżność między cyferkami jest duża, co oznacza, że z jakiegoś powodu w jednych krajach wpuszczenie migrantów działa świetnie na ekonomię, a w innych nie bardzo (ale za to na pewno wytwarza nieuwzględniane na tych wykresach koszty społeczne).

Z trzeciej strony po raz kolejny trzeba powtórzyć – w ciągu najbliższych 20-30 lat kilka milionów miejsc pracy zostanie opróżnionych. Ludzie, którzy je dziś zajmują, przejdą na emeryturę. Ktoś musi zapłacić składki ZUS, by te emerytury mogły być wypłacone. Jeśli nie będą to ludzie, których przyjmiemy jako przybyszy z innych krajów, to kto?

Oddzielną sprawą są różnice kulturowe – czy wpływają one pozytywnie, czy negatywnie na rynek pracy? Czy Dolina Krzemowa byłaby tym, czym jest dziś, gdyby nie była kulturowym tyglem? To temat na zupełnie inną rozmowę, ale też istotny w kontekście budowania przez polskie wojsko murów na granicach.

———

Posłuchaj podcastu o kradzieżach pieniędzy z naszych kont i zaniżonych odszkodowaniach w PZU

W najnowszym (67.) odcinku podcastu „Finansowe sensacje tygodnia” mówimy o tym, czy banki powinny brać choćby częściową odpowiedzialność za kradzieże pieniędzy z naszych kont oraz sprawdzamy, czy PZU – po niedawnej zmianie zasad wycen szkód – zaniża wypłaty odszkodowań? A na deser o tym, dlaczego Polacy nie inwestują swoich oszczędności. Z nowych cyferek wynika, że… No nie spodoba się Wam to. Zapraszam do posłuchania podcastu pod tym linkiem oraz na platformach Spotify, Google Podcast i Apple Podcast oraz na kilku innych

Subscribe
Powiadom o
264 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Marek
1 rok temu

W dyskusjach o nieprzyjmowaniu emigrantów ekonomicznych warto pamiętać, że Polacy są również dość liczną grupą takich. I tu widzę ogromny egoizm i obłudę naszego narodu: najwięcej takich emigrantów z naszego kraju wywodzi się z podkarpacia i małopolski, a jednocześnie na tych terenach jest najwięcej przeciwników przyjmowania takich do naszego kraju.

Mikołaj
1 rok temu
Reply to  Marek

Nie wiem, czy robisz to świadomie, ale zakładam, że nie masz 15 lat i wiesz, jak wyglądało życie w naszym kraju w ostatnich dekadach – jest to stanowisko po prostu oburzająco cyniczne. Wyrzucenie z kraju 2 czy 3 mln ludzi na skutek nędzy, w jaką popadliśmy w latach 90-tych (jakby stabilne, ale chude 80-te to było dla społeczeństwa mało) to jest tragedia, której znaczenia sobie jeszcze nie uświadamiamy, a nie żadna korzyść, w której imię mamy teraz sprowadzać sobie na głowę kolejne kłopoty w postaci rzesz przybyszów nadciągających w takiej ilości, że nie będzie mowy o integracji. Nie ważne, ile… Czytaj więcej »

Marek
1 rok temu
Reply to  Mikołaj

I oczywiście nie potrafisz porównać jak wyglądało życie Polaka w latach 90-tych i jak wygląda życie Afgańczyka/Irakijczyka/Libijczyka obecnie, gdy ma kraj tak samo rozwalony jak my kiedyś? Ja tu widzę sporą analogię. No i może jedną różnicę: im to nasz wspaniały zachód wszystko zniszczył.

O tym właśnie piszę. My mieliśmy gdzie wyjechać, w międzyczasie znacznie się wzbogaciliśmy. I teraz już nie chcemy się niczym dzielić, jak zachód kiedyś (i nadal) dzieli się z nami.

Wiem, że to jest pragmatyczne podejście, starać się wszystko zachować dla siebie. Ale z pewnością nie jest uczciwe patrząc na naszą przeszłość.

Mikołaj
1 rok temu
Reply to  Marek

Niestety to nadal są, proszę wybaczyć, brednie.  W naszym przypadku też można dyskutować, na ile sami odpowiadamy za to, co nam zrobiono, bo przecież byliśmy na łasce zachodu, u którego byliśmy zadłużeni i swobody w ścieżce reform nie mieliśmy. To był jednak czas wytycznych konsensusu waszyngtońskiego itd., szeregowi krajów Europy Środkowej zrobiono coś podobnego, przy czym u nas deindustrializacja była szczególnie głęboka (wyłączając NRD, bo tam proporcjonalnie jeszcze więcej i też często dobrych przedsiębiorstw zaorano, co jest obecnie w Niemczech przedmiotem krytyki).  „Mieć gdzie wyjechać” to nie jest rozwiązanie, to nadal tragedia, wydaje mi się, że każdemu należy się możliwość… Czytaj więcej »

Marek
1 rok temu
Reply to  Mikołaj

To że się wzbogaciliśmy nie oznacza, że na zachodzie Europy nie jest jeszcze lepiej. Stąd niewiele osób stamtąd wraca. Niemniej fakt, że z innych krajów (szczególnie to widać z Ukraińcami) chce do nas przyjeżdżać świadczy, że jednak tak źle u nas nie jest. Świadczą też o tym wszelkie statystyki ekonomiczne. Jeśli jest tak źle jak opisujesz, to nie mamy się przecież czego obawiać i żaden emigrant u nas nie zostanie. Skąd więc problem z wpuszczaniem? Na temat osobistych wycieczek („15 lat, brednie” ) to proszę zauważyć, że tylko osoby o wyjątkowo niskiej kulturze i braku argumentów tak zaczynają wypowiedzi. Proszę… Czytaj więcej »

Mikołaj
1 rok temu
Reply to  Marek

Ukraina jest krajem, który w 1991 w stosunku do nas wcale nie był jakoś totalnie biedny, ale że na wschodzie oligarchia jest bardziej bezczelna od naszej, to teraz jest tam nędza. To, że przyjeżdżają ludzie stamtąd, ma świadczyć o naszym dobrobycie? To jakiś żart. Podobnie z bardziej egzotycznymi przybyszami, dla których u nas jest nieźle i można zostać. Tak, można znaleźć na tym świecie wiele krajów, z których perspektywy Polska jest rajem, no i co z tego? W naszym kraju ma być dobrze w pierwszej kolejności nam. I tak, w stosunku do nakładu pracy naszej i poprzednich pokoleń, jest źle,… Czytaj więcej »

Marek
1 rok temu
Reply to  Mikołaj

Podsumowując wpis: nie jesteśmy najbogatszym krajem na świecie to nie będziemy nikomu pomagać. A że jesteśmy w czołówce (chociaż w ogonie Europy) to już nie dostrzegasz. Jakie pokolenia? Tak idąc historycznie: przez wieki wojny, potem 123 lat zaborów, 20 lat istnienia, czasy PRL, dopiero od 40 lat kraj się rozwija (Ty uważasz inaczej, ale tak już bywa, jak się wierzy PRLowskiej propagandzie, że byliśmy potęgą i to czas przemian to była ruina gospodarki). Jak na tak krótki czas radzimy sobie całkiem dobrze. Zakładam że nie jesteś upośledzony umysłowo, więc teraz już powinieneś zrozumieć moje wpisy. To tak w tym samym… Czytaj więcej »

Mikołaj
1 rok temu
Reply to  Marek

Nie no, bez jaj xD Czy naprawdę rozmowę na tak złożony temat trzeba sprowadzać do takiej bzdurnej, tępej dychotomii: entuzjazm wobec efektów transfomacji kontra „wierzenie PRLowskiej propagandzie, że byliśmy potęgą”? Co ma jedno z drugim? Tym bardziej należało potencjał wytwórczy wypracowany mimo niesprzyjających warunków minionego systemu chronić. Stosunek do PRL kompletnie nie ma tu znaczenia, chodzi o przyszłość i to, czy będziemy mogli pracować na siebie. Nie wiem po co się bawisz w takie manipulacje i dyskutowanie z własnymi tezami wpieranymi adwersarzowi, przecież każdy może sobie prześledzić wątek od początku i sprawdzić, czy napisałem cokolwiek, na podstawie czego da się… Czytaj więcej »

McGregor
1 rok temu
Reply to  Mikołaj

Panie Mikołaju, chapeau bas! Dawno nie czytałem i nawet nie spotkałem takiego świadomego rodaka 👍

Homer Simpson
1 rok temu
Reply to  McGregor

szkoda tylko ze polemizuje z jakimś spurkiem co się urwał z księzyca.

Homer Simpson
1 rok temu
Reply to  Marek

[CENZURA-„odejdź”] człowieku , bo krew zalewa jak się to czyta.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Marek

tylko czy Ty widzisz roznice meidzy emigrantem zarobkowym( czyli jade do Uk czy Niemeic pracuje i zycje mi sie lepiej) a emigrantem socjalnym, ktory chce do Niemiec bo daja duze zasilki i n ie tzreba pracowac?

Marek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Ależ poczytaj sobie co Brytyjczycy piszą o Polakach. Dla nich też jesteśmy emigrantami socjalnymi („No more Polish vermin”. Dość polskiego robactwa.). Przykre to, prawda? Bo wszędzie jest tak samo, te same hasła, tylko emigranci z innych krajów.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Marek

mnie interesuja fakty, a te sa takie,ze zdecydowana wiekszosc Poalkow w Uk pracuje w przeciwienstwei do chociazby Somalijczykow czy innych nacji, gdzie kilkadziesiat procent doroslych zadna praca sie nie kala…

wieszacz idiotów
1 rok temu
Reply to  krzysztof

tłumacz baranowi co rąk pracą nie skalał…

Artur
1 rok temu
Reply to  Marek

Ale w UK znaczna większość Polaków pracuje. Wiesz przez krótki czas byłem w uk kilka lat temu. Zatrudniłem się w fabryce na linii produkcyjnej i na 16 osób przyjmowanych do pracy 12 osób było Polakami, dwójka Węgrów i dwójka Angielek. Na liniach produkcyjnych pracowali w większości Polacy, przeważnie kobiety. Tylko brygadzistki to były angielki. Wszędzie na zachodzie Polaków i obywateli krajów Europy wschodniej traktują jak śmieci. Wogóle cały zachód ma poczucie wyższości nad państwami tej części Europy. Ja jestem za tym żeby nie sprowadzać żadnych imigrantów. Najpierw praca dla Polaków. Polska nie jest tak bogatym krajem żeby trzeba było do… Czytaj więcej »

maciej
1 rok temu
Reply to  Marek

A co kogo obchodzi co piszą Brytyjczycy. Rożnica jest taka, że my emigrowaliśmy legalnie, a ci ludzie którzy próbują się tu dostać nie.

wieszacz idiotów
1 rok temu
Reply to  Marek

to co piszą a jakie są statystyki to dwie różne rzeczy.
a do tego ciekawe że nasze negatywne zachowani a mają usprawiedliwiać przyjmowanie rzeczy nierobów ?

BdB
1 rok temu
Reply to  krzysztof

A czy Ty widzisz różnicę między migrantem a uchodźcą? Bo to o tych ostatnich się rozchodzi.

Krzysztof
1 rok temu
Reply to  BdB

Zobacz na definicje uchodzcy… Nikt kto przybywa do Polski z Afganistanu takim nie jest

jsc
1 rok temu
Reply to  Krzysztof

(…)Nikt kto przybywa do Polski z Afganistanu takim nie jest(…)
Piorąc to na prawniczą modłę to masz rację… nawet ci brani samolotami po przekroczeniu granicy przestrzeni powietrznej pierwszego bezpiecznego terytorium przestają być nimi.

Wladek
1 rok temu
Reply to  Marek

Cała Wasza dyskusja jest dyskusją bardzo „aksjologicznie” ciekawą, ale od strony faktów bezprzedmiotową. Oni naprawdę nie chcą do Polski, oni chcą (prawie wszyscy!) do Niemiec. Problem jest inny: czy się napinać i ich ostro powstrzymywać, czy po cichu przepuszczać do Niemiec… dopóki nam Niemcy odpowiednio nie zapłacą za pilnowanie granicy (bo wbrew wewnętrznej wojence polsko-polskie „liberałowie europejscy” kontra „patrioci megapolscy” – Niemcy (tak te „liberalne”, czy „europejskie”) bardzo ich teraz NIE CHCĄ wpuszczać..

jsc
1 rok temu
Reply to  Wladek

Raczej oni chcą… relokawać nam jak i my relokowaliśmy im.

Krzysztof
1 rok temu

„a wśród taksówkarzy – Pakistańczyków czy Hindusów (nota bene z niektórymi aż strach jeździć po mieście)”
Z całym szacunkiem bracie, ale sugerowanie że ludzie nie umieją jeździć bo pochodzą z jakiegoś kraju jest dziecinne.
A w innym miejscu piszemy o niewykształconych rasistach z mniejszych ośrodków głosujących na PiS.
Zostawiam to do refleksji.
Pozdrawiam!

Last edited 1 rok temu by Krzysztof
BdB
1 rok temu
Reply to  Krzysztof

Hindusi, Nepalczycy czy Ukraińcy to są emigranci zarobkowi. Dobrze, że są, ale państwo zbyt mało się stara by niektórych oskładkować. Tymaczasem dyskusja jest o przyjmowaniu uchodźców – czyli uciekających przed wojną z np. Syrii czy prześladowaniami z Afganistanu lub choćby Białorusi.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  BdB

wojny w Syrii od kilku lat nie ma,z Afganistanu jakim cudem ma ktos dotrzec skoro Talibowie rzadza tam od kilkunastu dni?

BdB
1 rok temu
Reply to  krzysztof

W Syrii nie ma wojny? Powiedz to zabitym w ostatnimczasie i ich rodzinom. Co do drugiego oytania to spokojnie, dotrą i to tysiące.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  BdB

sorki, ale wszedzie gina ludzie czy to oznacza,ze chcesz do Europy przyjac z miliard ludzi? co do Afganistanu to ok, oni przyjda, problem,ze niektorzy znafcy bredza,ze oni sa juz pod nasza granica,..skad?

Pan Krzysztof
1 rok temu
Reply to  BdB

Trzeba ich kierować w pierwszej kolejności do krajów, które rozp…. Afganistan.

łapacz
1 rok temu
Reply to  BdB

włącz sobie google

McGregor
1 rok temu
Reply to  Krzysztof

Szanowny Panie, tu akurat przedmówca ma sporo racji, proszę sobie zerknąć na wszelkiego rodzaju priusy i inne niebieskie skody, zwłaszcza wieczorem, to zobaczy Pan gdzie oni maja przepisy ruchu drogowego. A jak w nocy ktoś pana oślepi halogenami, to już na 100% będzie to Ukraina, Tibilisi czy inny Pakistan..

gosc
1 rok temu

Moim zdaniem w powyższej analizie brakuje kilku elementów. 1) Polska ma coraz mniej mieszkańców a długi kraju rosną. Kto będzie spłacał te długi? Kto będzie opłacał składki ZUS aby było z czego wypłacać emerytury? 2) Nawet kraje których liczba ludności długo rosła zaczynają notować ujemny przyrost naturalny (np. Chiny). 3) Co zmiany demograficzne oznaczają dla rynku kapitałowego i rynku nieruchomości? Kto będzie kupował akcje i mieszkania gdy będzie ubywało ludności? 4) Jak zmiany demograficzne wpłyną na rynek pracy? Niezależnie jaka jest odpowiedź na powyższe pytania pewne jest to, że czekają nas bardzo duże zmiany. Przygotujmy się na depopulację Polski. Ubędzie… Czytaj więcej »

Aga
1 rok temu

Połączenie w artykule obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej ze stwierdzeniem „co bardziej się nam opłaca?” jest obrzydliwe

McGregor
1 rok temu
Reply to  Aga

Wydaje się Pani… tak robią wszystkie wysoko rozwinięte kraje kapitalistyczne. Wszystkie ich decyzje podejmowane są w oparciu o ich własny interes.. czyt. Nord Stream..

Sławek
1 rok temu

Imigranci na granicy- przyjmować, czy odsyłać… Moja odpowiedz- nie przyjmować, to nie będzie potrzeby ich odsyłania. Koniec, kropka.

Stef
1 rok temu

Przyjmujmy migrantów ale z krajów bliskich nam kulturowo i chcących pracować. Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, a nawet Filipińczycy.
Nie popełniajmy błędów zachodu.
PS
Nasze służby już nie radzą sobie z mafią Wietnamską i Czeczeńską.

Sławek
1 rok temu
Reply to  Stef

Popieram w 100% . Takie właśnie powinno być podsumowanie tego artykułu. Czy Pan Samcik może, za zgodą Stef’a oczywiście, umieścić jego wpis na końcu artykułu? Szkoda żeby tak cenny tekst zaginął w masie komentarzy.
Mieszkańcy tamtego regionu są kompletnie obcy, nieprzystosowani do standardów jakie my uważamy za normalne. Jest to mentalność plemienna, całkowicie inna kultura, która wyklucza pozytywną asymilację. Nawet w horyzoncie pokoleń.

anonymous
1 rok temu
Reply to  Stef

ukraińce nie są nam bliscy kulturowo. Mam nieprzyjemność to sprawdzać osobiście na codzień.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  anonymous

serio uwazasz,ze przecietny mieszkaneic Afganistanu czy Syrii jest nam blizszy kulturowo?

anonymous
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Nie uważam tak i nigdzie tak nie napisałem. Twoje kremlowskie szkolenie każe ci tak mnie przedstawiać i dobrze się starasz bo cię plusują. Jedyni bliscy kulturowo są nam nasi ludzie którzy wyjechali na zmywak i to ich trzeba zachęcać do powrotu a nie szoszońców.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  anonymous

nie mam zadnego szkolenia, ani kremlowskiego ani zadnego innego.
sciagniecie polskich emigrantow z Zachodu jest marzeniem scietej glowy i kazdy kto choc troche mysli o tym wie,chyba,ze tak mu kaze pisac propaganda…

Pan Krzysztof
1 rok temu
Reply to  anonymous

Do dziś żyją świadkowie rzezi na Wołyniu. Bezczelni banderowcy nie nazywają tego rzezią tylko tragedią wołyńską.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Pan Krzysztof

zyja tez swiadkowie niemieckich zbrodni, dzis w Niemczech nazywa sie ich nazistami..

Pan Krzysztof
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Wszyscy wkoło wybielają się naszym kosztem.

Maciej
1 rok temu

Cześć Czytelnicy i Panie Redaktorze. Pragnę wyrazić swoją opinię w temacie emerytur, świadczeń socjalnych typu „redystrybucja” (wyłączam z tego renty i zapomogi dla niepełnosprawnych). W moim odczuciu należy wyeliminować wszelkie tego typu świadczenia. Emerytura powinna być gromadzona indywidualnie przez całe życie, a jej minimalna stawka powinna wynosić tyle ile wystarczy na przeżycie czyli orientacyjnie ok. 600 zł obecnie. (ktoś zapyta o leki lub wynajem mieszkania – leki powinny być za darmo dla osób starszych z niskimi dochodami, a mieszkanie u rodziny jeżeli szanowny leń patentowany w ciągu 65 lat życia się nie dorobił). Socjal typu redystrybucja czyli „+” (plusy). Absolutnie… Czytaj więcej »

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej

600zl? to wiecej kosztuja oplaty stale we wlasnosciowym mieszkanku w bloku…zdrowo poplynales..

Maciej
1 rok temu

Dorzucę tylko, że grafiki powinien zamieszczać ktoś ogarnięty w temacie robienia print screenów lub pobierania plików z internetu. Zatrudnijcie kogoś, bo ja na tych wykresach połowy muszę się domyślać.

BdB
1 rok temu

Heh jak Polacy byli uchodźcami i uciekali przed wojną czy później komuną to było dobrze. Ale by nominalnie katolicki naród sam pomógł tym, którzy dziś uciekają przed wojną lub talibanem, to zbyt wiele by oczekiwać. Moralność Kalego.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  BdB

bredzisz…przed Talibami uciekaja, skoro oni w Afganistanei rzadza od kilkunastu dni? i moze piechota przeszli te droge? łykasz propagande jak mlody pelikan…

Marek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Każdy łyka swoją propagandę. Zresztą innej niż pisowska nie znasz.
Kto miał odrobinę rozumu, to starał się sprzedać co ma komu się da i się wynosić póki się dało, a nie czekać na całkowite przejęcie władzy przez talibów. To tacy bardziej ogarnięci, którzy nawet mogli przylecieć samolotami na Białoruś. Ale nie przejmuj się, z czasem, po kilku miesiącach dojdzie do naszych granic, pieszo, też ta największa biedota, najmniej wyedukowana, tacy jakich chcecie widzieć.

BdB
1 rok temu
Reply to  Marek

On nie łyka propagandy, tylko jest znanym tu trollem, pisze co musi pisać. Ale przekaz trolla, że ci co oblegają lotnisko w Kabulu czy spadli ze startujących samolotów robią to nie ze strachu tylko chęci uzyskania kepszego socjalu… jest poniżej wszelkiej inteligencji.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  BdB

to co zamierzasz przyjac do Eu jakies 30 milionow ASfganczykow, ktorzy sie boja Talibow? To jest Twoje rozwiazanei problemu?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Marek

to dlaczego polecieli na Bialorus a nei gdzie indziej skoro stac ich na samolot? po drugie skoro uciekaja przed Talibanem to na Bialorusi sa chyba bezpiecznie wiec gdzie dalej chca isc? po trzecie po wyladowaniu w Minsku przestali byc w mysl konwencji genewskiej uchodzcami a stali sie emigrantami i Polska ani zaden inny kraj nie musi ich do siebie przyjmowac

Artur
1 rok temu
Reply to  Marek

Marek a ty znasz propagandę targowicy ha tfu peowskiej.

BdB
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Bredzisz Kali.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  BdB

bardzo merytorycznie, na poziomie trola

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

A czemu nie? Skoro Polak potrafi przejść z takiego Torunia do Santiago de Compostella?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_%C5%9Bw._Jakuba

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Jacek

W lipcu 2015 roku swoją pielgrzymkę o długości ponad 4000 km w 119 dni z Królewca do Santiago de Compostela w ramach projektu 3 Biegun odbył polski podróżnik Marek Kamiński[6].

nie twierdze,ze to niemozliwe ale spojrz na czas, talibowie opanowali Afganistan miesiac temu a rzekomi Afganczycy od 3 tygodni koczuja pod polska granica…to szli z Afganistanu tydzien?

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Rządowi Ghaniego dawano max. 2 lata… https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8226581,le-figaro-porazka-wywiad-usa-afganistan.html
(…)Wywiad szacował, że rząd prezydenta Aszrafa Ghaniego może utrzymać się dwa lata po wycofaniu sił amerykańskich(…)
Więc na co mieli czekać?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Jacek

dalej sie to nie zgadza…jezeliby szli pieszo to musieliby gdzies w maju z Afganistanu wyjsc a wtedy Talibow nie bylo..
reasumujac: oni,jezlei sa z Afganistanu to przylecieli samolotem i zadnymi uchodzcami nie sa…a nawet jak przyszli pieszo to tez uchodzcami nie sa bo musieli minac z 5 krajow, gdzie byli bezspieczni po drodze.Czyli jak nie patrzec to zwykli imigranci zarobkowi…

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

(…)reasumujac: oni,jezlei sa z Afganistanu to przylecieli samolotem i zadnymi uchodzcami nie sa…(…)
Idąc tą narracją to ci co ewakuowaliśmy z Kabulu powinniśmy wysadzać nie w Polsce tylko Uzbeskistanie…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Jacek

serio n ie widzisz roznicy? litosci…

krzysztof
1 rok temu

Niestety autor miesza kilka spraw i dzieki temu uzyskuje wynik jaki chce( czytaj trzeba przyjmowac emigrantow bo beda robic na nasze emerytury i zestawia to z grupka koczujaca na granicy Bialorusi).Tymczasem kim innym sa emigranci zarobkowi, ktorzy w Polsce pracuja i dokladaja do naszych emerytur( to glownei Ukraincy, a tez nie wszyscy bo czesc robi na czarno) a kim innym kolesie ktorzy od kilku lat morzem i ladem zmierzaja do europejskiego socjalu. Niech autor poszuka danych ile z ponad miliona rzekomych Syryjczykow, ktorych przyjely Niemcy w 2015 roku dzis pracuje i doklada sie do emerytury przyslowiowego Hansa.A ponoc byli tam… Czytaj więcej »

BdB
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Herbert Bruecker z Instytutu Badania Rynku Pracy w rozmowie z agencją AFP, że integracja migrantów na rynku pracy od 2015 roku przebiegała „z sukcesem”. Cztery lata po przybyciu zatrudnionych było 40 procent uciekinierów, a po pięciu latach już połowa z nich. Integracja przebiegła tym samym szybciej niż w na przykład wśród uchodźców, którzy przybyli do Niemiec w latach 1990-tych. Problemem pozostaje zdaniem Bruecknera niski procent pracujących kobiet, zwłaszcza matek małych dzieci.”

krzysztof
1 rok temu
Reply to  BdB

jezeli to prawda( a smiem watpic bo tu jest mowa o wszystkich imigrantach a nie tylko o tych z Syrii) to faktycznie good deal: przyjmujemy milion ludzi, przez 5 lat ich zywimy, dajemy mieszkanie, kursy itp itd a potem polowa idzie do roboty a pozostale pol miliona dalej utrzymujemy…ciekawe jak dlugo tak pociagnie kraj nie tak boghaty jak Niemcy…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  BdB

no i mialem racje,ze te dane cos slabe:
Prawie dwie trzecie wszystkich zdolnych do pracy Syryjczyków mieszkających w Niemczech, utrzymuje się w całości lub częściowo z zasiłku dla bezrobotnych Hartz IV. Ich udział w marcu tego roku wynoszący 65 proc., był znacznie wyższy niż wśród obcokrajowców z innych państw.

https://www.euractiv.pl/section/migracje/news/niemcy-syria-imigranci-bezrobocie-zatrudnienie/

czylu sprowadzono sobie kilkaset tysiecy nierobow zyjacych z zasilkow…czyli Hans doklada do nich a nie oni do Hansa emerytury…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

oczywiscie, ale emigranci ktorzy przybywali do USA ciezka praca musieli sie wkupic w spoleczenstwo, czesto glodowali, zyli biednie az sie dorobili a obecnetowarzystwo na granicach oczekuje wszystkeigo za darmo bo im sie nalezy…dalczego Ukraincy w Polsce moga pracowac a Syryjczycy w Niemczech nie?
skoro przybyli tam glownei mlodzi, zdrowi mezczyzni to dlaczego 5 lat po przybyciu zaledwie co trzeci z nich pracuje?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

hmm z doswiadczenia? jakos te miliony ktore szturmowaly EU w 2015 chcialy socjalu i jak widac po kilku latach wiekszosc z nich z niego zyje…rozumiem,ze ci co przybeda obecnei marza o ciezkiej pracy?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

a gdzie takowy jest? i co wtedy Pan zrobi z takimi uchodzcami? na ulice ich wyrzuci? dobrze wiemy,ze nie wiec dostana mieszkanie i jedzenie i beda kolejne miliony na utrzymaniu

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

podstawa to nie wszystkich wpuszczac a tymczasem co zrobiono w 2015? i co chca zrobic wszyscy wielcy obroncy uchodzcow teraz? tak chca wpuscic wszystkich jak leci, tylko dlatego,ze nagle znalezli sie przy granicy albo przeplyneli na lodce morze.. co do reszty:nawet jak Pan da tym pracujacym wiecej to i tak sa to koszty a wiekszosc z nich pracuje za minimalna( tak przynajmniej jest w Niemczech) wiec kto zaplaci za to,ze by Ahmed na tasmie w fabryce mial wiecej niz Hans na tej samej tasmie ? po drugie zapewnienie minimum egzystencjonalnego w takich Niemczech oznacza danie de facto niewiekle mniej niz… Czytaj więcej »

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

teoretycznie tak, ale czy pamieta Pan pomysly niemieckie( ci sami politycy dzis rzadza),ze wszyscy sie mieli skladac na tych uchodzcow? czyli faktycznie wpuscimy ich milion, wiekszosc pojdzie do Niemiec a my bedziemy placic,zeby oni mieli niemiecki zasilek w ramach europejskiej solidarnosci za NS2…good deal

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

dziwnym trafem niemeickie pomysly czesto znajduja w EU poklask, vide NS2…Abstrahujac od tego to i Niemcy i Austria teraz mowia,ze uchodzcow nie chca…jak Pan poslucha ich przywodcow to brzmia dokladnei jak Pis…taki paradoks..
maly przyklad:„To się nie wydarzy za mojej kadencji” – podkreśla kanclerz Austrii Sebastian Kurz, stanowczo sprzeciwiając się przyjmowaniu kontyngentów afgańskich uchodźców.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

oczywiscie, ale nie zawsze…po drugie Niemcy i reszta nie chca tych uchodzcow co wyraznei mowia, wiec my ich wpuscimy i zostaniemy z problemem…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

nie jestem fanem placenia za te wspolprace,…a doswiadczenie pokazuje,ze jak sie Niemcom cos nie podoba to beda starali sie to w EU zmienic i my za to zaplacimy.Po drugie przyjmujac uchodzcow my ich spisujemy, wiec łatwo bedzie mozna sprawdzic gdzie oni beda za miesiac…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

a ja Panu jak Pan godzi w europejskie prawo o szczelnosc granic Unii…oj bedzie reprymenda od Sorosa;)

Sławek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Tak, kilka krajów zbudowało swoją potęgę na migrantach. Problem w tym, że oni ograbiali te kraje, wywozili z nich nie tylko owych migrantów (darmowa siła robocza), ale też m.in. surowce.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

jak Pan zauwazyl talentow, ludzi ze zdolnosciami, z umiejetnosciami a nie tlumu gdzie nawet nie wiadomo skad oni sa i kim…to taka roznica, kt6ora widac po tym jak funkcjonuja emigranci w dolinie krzemowej a jak funkcjonuja w Niemczech( gdzie 2/3 z Syrii nie pracuje)

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

hmm to jakim cudem pracuje u nas milion Ukraincow? czyzby rzad im tego zabranial? kazdy rozsadny uwaza,ze imigracja powinna polegac na wybieraniu takich osob, ktore potrzebujemy i tak sie robi( stad np lekarze z Afryki) tymczasem w omawianym przypadku mowimy o wpuszczaniu ludzi nie wiadomo skad i nie wiadomo kogo tylko dlatego,ze znalezli sie przy granicy…czyli dokladne zaprzeczenie tego

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

wieksziosc Czeczenmow wyemigrowala do Niemiec, czesc dalej siedzi w osrodkach lub na socjalu, czesc faktycznei pracuje a czesc zajmuje sie ogolnie przestepczoscia, wiec tak mocno srednio sie to skonczylo… podalem Panu dane, ze 2/3 Syryjczykow po 5 latach nie pracuje a Pan swoje…prosze mi wytlumaczyc jak to mozliwe,ze rzekomo uciekajacy przed wojna mlodzi zdrowi ludzie od 5 lat siedza na dupie i zyja z zasilkow zamaist pracowac w miejscu gdzie nie ma wojny, jest prawie wszystko co mozna sobie wyobrazi, maja wszelka pomoc a oni wola siedziec i nic nie robic? ps: naprawde Pan uwaza,ze osoby przybywajace z tzw trzeciego… Czytaj więcej »

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

naprawde Pan uwaza,ze osoba, ktora przyjezdza z innego kraju, jest niezaszczepiona nie moze roznosic chorob?naprawde swiadczy to o Panu fatalnie zwlaszcza,ze caly czas Pan gardluje o koniecznosci szczepien na covid 19, a ze zwyklego rachunku prawdopodobienstwa wynika,ze prawie zaden z uchodzcow/imigrantow z Afganistany, Iraku itp jest bez szczepienia…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

co sadzi pan Kczynski to jego sprawa…poza tym z tego co pamietam nie mowil tylko o pasozytach…po drugie prosze pogadac z jakims lekarzem to moze Pana uswiadomi,ze tacy uchodzcy, bez opieki lekarskiej MOGA przenosic i bakterie i wirusy i pasozyty…to wiedza z podstawowki, ktora Pan na pewno skonczyl i powinien to wiedziec…
ps: covidu sie Pan od nich nie boi?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

cieszy mnie,ze Pan tak dobrze zna teksty Kaczynskiego,
pom drugie czy dalej Pan uwaza,ze takie osoby nie moga przenosic pasozytow? prosze skonsultowac to z lekarzem jezlei nie ogarnia Pan tego
po tzrecie co z covidem? w co drugim tekscie pisze Pan o szczepieniach a tu chce Pan wpuszczac ludzi bez szczepien, moze z kolejnym wariantem koronawirusa i wszystko ok?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

ale jakies argumenty moze? zadalem pytanie o covid i pasozyty a Pan kreci naokolo,ze wypowiedz zla a do meritum sie nie odniesie…wiec raz jeszcze: czy ludzie z innej czesci swiat, ktorzy podruzuja iles tam czasu w fatalnych warunkach moga przenosic pasozyty? czy moga przenosic covid? i inne choroby nie znane w naszej czesci swiata? prosze o odp

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

no brawo, czyli juz ustalilismy,ze owi uchodzcy/emigranci moga stanowic powazne zgrozenei epidemiologiczne..wiec co radzi Pan Samcik, ktory gardluje od kilku miesiecy o koniecznosci szczepien czy uprawnien dla osob zaszczepionych? wpuscic wszystkich…zaorane

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

(…)naprawde Pan uwaza,ze osoba, ktora przyjezdza z innego kraju, jest niezaszczepiona nie moze roznosic chorob?(…) Masz rację… tą tezę potwierdza odra zawleczona do Wrocławia przez pewnego klasyczne nielegalnego imigranta https://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemia_ospy_we_Wroc%C5%82awiu (…)Choroba przywleczona została przez Polaka wracającego z Indii. Był nim oficer SB, Bonifacy Jedynak, wówczas podpułkownik (następnie generał, dyrektor generalny w Szefostwie Służby Kadr i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Po powrocie do Wrocławia 22 maja z kontroli placówek w Indiach, do których poleciał pod fałszywym nazwiskiem i wystawioną na nieprawdziwe dane osobowe książeczką zdrowia[2], zachorował na nieznaną chorobę zakaźną; 2 czerwca (według niektórych źródeł 29 maja[20]) zgłosił się do szpitala MSW przy… Czytaj więcej »

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Jacek

No ale kiedy trzeba walic propagande to Pan Samcik zapomina o zdobyczach nauki i plecie glupoty…a za dwa dni bedzie plakal,ze ludzie sie nie szczepia i grozi nam lockdown, bedzie liczyl ile stracimy ale kolesi niewiadomo skad, bez szczepien mamy przymowac…coz w starciu z propaganda logika polegla

Sławek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

No wlasnie- akcja ściągania największych talentów. Więc my też sciagnijmy TYLKO tych, których chcemy. Nie tych, którzy są nam podrzucani na siłę.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

to ja dziekuje, po przykladzie Niemiec( 2/3 Syryjczykow na zasilku) widac,ze to nie ma sensu

Sławek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Bzdura

McGregor
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Są kraje takie jak Kanada, które dość mocno sortują wnioski emigracyjne, przyjmują dobrze wykwalifikowanych pracowników, a nie hordy nierobów na zasiłki.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

no i nie mieszkaja tam rasisci i ksenofobowie? jak tak mozna wybierac sobie ludzi a nie wpuscic wszystkich bo stoja pod granica? tak przeciez mowia autorytety w Polsce…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

jak widac mieszkancy Kanady i Australii tez ale oni sa dobrzy, zgadza sie?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

przeciez Polska w ostatnim czasie sciagnela prawie milion Ukraincow, tylko,ze rzadzacy w Polsce maja mozgi nie sciagaja przyszlych beneficjentow mopsu tylko dlatego,ze pojawili sie na granicy i twierdza,ze sa z Syrii czy innego Afganistanu,…
a tak chca te nasze autorytety…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

a kto te kiszonke na granicy podkreca? dziwnym trafem politycy opozycji…dzieki czemu prowokacja Putina ma sie doskonale dzieki pozytecznym idiotom, ktorzy lataja kolo granicy i do ktorych nie dociera,ze ci ludzie sa na Bialorusi…Pan tez sie w to wpisuje niestety…poza tym na jakiej podstawie mamy udzielac pomocy humanitarnej na terenie innego panstwa? przeciez samochod z pomoca od kilku dni czeka i Bialorus nie chce go wpuscic…to tez wina rzadu?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

o prosze teraz to Polak -Katolik, jakos wczesniej jak Pan pisal np o strajku Kobiet to nie widzialem tekstow,ze to sprzeczne z nauka Kosciola….wiec troche konsekwencji bo to co Pan roi jest zalosne… a co do meritum:nie nie mozemy im pomoc bo sa w innym panstwie,panstwie nam wrogim, ktore tylko czeka na jakas akcje z dronem czy inna rakieta…serio Pan tego nie widzi? nie widzi Pan kto calate histerie podgrzewa? i to podgrzewaja Ci( czyli realizuja plan Putina) ktorzy najglosneij krzycza ,ze pis jets proputinowskie… to samo bylo z Bidenem, ktory byl rzekomo antyputinowski i jak narazie robi wszystko co… Czytaj więcej »

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

no ma to wspolnego,ze protestowaly za aborcja, a kazdy Polak Katoli powinien byc temu przeciwny co wynika z nauki Kosciola( co rozumiem,ze Pan wie skoro o katolikach pisze)
po drugie demolowano koscioly co tez sie z Paqna oburzeneim nie spotkalo o slownictwie tej ekipy nawet nie wspomne…i to wszystko robili rzekomo pieprzeni katolicy w katolickim kraju jak Pan raczyl napisac…i rozumiem zadnej refleksji nie ma?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

to Pan zaczal łzawe teksty o Polakach katolikach…i jakos nie pamietal Pan o nich gdy byl strajk kobiet…wiec widac kto cynicznie uzywa wiary w politycznej walce…jak aborca to katolicy sie nie licza sa ciemnogrodem imozna koscioly malowac sprejem i wtedy Pan milczy, a teraz nagle Pan sobie przypomnial,ze Polska to katolicki kraj i ma brac nie wiadomo kogo z Bialorusi bo tak sobie lewicowcy wymyslili…hipokryzja level master ps: Polska od kilkunastu dnia ma ciezarowke z pomoca dla tych ludzi i Lukaszenka nie chce jej wpuiscic wiec Panna koronny argument,ze Polak Katolik nie chce pomagac odpada, ale kto by sie przejmowal… Czytaj więcej »

maciej
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Mój boże, piekło zamarzło i zgadzam sie z @krzysztof. Jak koczownicy chcą się dostać do naszego kraju niech zastosują legalną drogę. Mają i tak szczęście bo kiedyś do takich jak oni sie na granicy strzelało. Co zreszta praktykuje obecnie Izrael(no ale im to wolno wszystko). To, że ktoś zajduje sie na naszej granicy nie daje mu praw do niczego. I nie sa to zadni uchodźcy nawiasem mówiąc, jak ktoś tak twierdzi to albo jest zwyczajnie głupi albo robi to celowo aby wywołać odpowiednią odpowiedź emocjonlaną w czytelniku.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

tylko,ze o tym decyduje Bialorus bo oni sa po ich stronie granicy, po drugie nawet jak te wnioski zloza to raczej maja srednie szanse na dostanie sie do Polski bo zadnymi uchodzcami nie sa a tylko emigrantami ekonomicznymi, zgadza sie?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

wystarczy zajrzec do definicji uchodzcy: jezeli Ci ludzie sa spoza Bialorusi( a sa na pewno) to zadnymi uchodzcami nie sa bo z kraju ogarnietego wojna uciekli i na Bialorusi nie grozi im niebezpieczenstwo…

a sa na pewno po bialoruskeij stronie granicy co dobzre widac ze zdjec z helikoptera, tak nawet twierdza aktywisci, ktorych ciezko posadzac o to,ze popieraja rzad…
takze jak Pan widzi slabo to wyglada…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

no tak, jak brak argumentow to Polak Katolik…czyli wpuscic i nastepne tysiace tez wpuscic bo tez beda umierali na granicy katolickiego kraju…a kilka postow wczesneij pisze Pan o polityce migracyjnej, łowieniu talentow i sprowadzaniu ludzi nam potrzebnych dla gospodarki a teraz brac wszystkich, ktorzy sie znalezli przy granicy…serio to sie Panu spina? Niemcom sie nie spielo w 2015 roku i teraz jakos nie chca kolejnych inzynierow i lekarzy z Afganistanu…ciekawe dlaczego?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

tylko jedno z drugim sie łaczy niestety i osoba myslaca powinna to widziec..
ps: dlaczego nie pisze Pan wstrzasajacyh tekstow jak w innych krajach ludzie umieraja na ulicach z głodu?w koncu pomagac im to obowiazek Katolika…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

ciezarowka z pomoca czeka..niech sie wiec Pan skupi i wszyscy politycy( ponoc maja takei wplywy wszedzie, np kolezanka Tuska Merkel u Putina) zeby ta ciezarowka wjechal na Bialorus i pomogla tym ludziom…ale to za trudne i lepiej pajacowac robiac bieg z pizza jak jeden przyglupi posel albo pisac łzawe teksty,ze Polak katolik jak Pan…

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Rząd DobrejZmiany funduje miliony na Autobus+, a samorządy zarzynają PKS…
Klasyczna bajeczka od dobrym carze i złych bojarach.

maciej
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Oni z definicji nie są uchodźcami. Ani Białoruś ani tym bardziej Polska nie graniczy z Afganistanem. Na Białorusi są tylko i wyłącznie migrantami ekonomicznymi.

Jacek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

(…)Byłbym skłonny zaprosić ich na przejście graniczne, żeby złożyli tam swoje wnioski o azyl.(…)
Można ich nawet zaprosić tylko co z tego skoro są prowadzeni przez białoruskie siły specjalne?

McGregor
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Akurat Niemiaszków mi nie szkoda… Wszyscy wiemy na czym i na kim zbudowali swoją gospodarkę.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  McGregor

czy mi ich szkdoa czy nie to nie ma znaczenia, chodzi o to,ze tak bogaty i pragmatyczny kraj polegl na froncie przyjmowanai emigrantow na zasadzie bierzemy kazdego kto podejdzie do granicy…skoro majacy tyle kasy Niemcy polegli to jak skoczylaby Polska gdyby wzielo milion zrekomych uciekinierow z Syrii?

anonymous
1 rok temu
Reply to  krzysztof

ukraińce nie dokładają się do naszych emerytur tylko do pisowskiej propagandy. To polacy w przyszłości będą finansować ukraińcom emerytury.

anonymous
1 rok temu

To co się wyprawia to jest kabaret. Pisjugend twierdzi że broni polskich i unijnych granic przed islamistami a w tym czasie nad ich głowami latają samoloty jeden za drugim z islamskimi konfidentami. polska jest od szesnastu lat w unii a dopiero teraz im się przypomniało że trzeba postawić ogrodzenie na granicy unijnej. Na szybko stawiają zasieki z drutu kolczastego. Jeszcze do kompletu brakuje napisu arbait mach frai i mianowanie Ziobry na komendanta obozu.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  anonymous

a co lotow chcesz zakazac? myslisz troche?

anonymous
1 rok temu
Reply to  krzysztof

W przeciwieństwie do ciebie tak.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  anonymous

to troche slabo myslisz…powiedz mi teraz na jakiej podstawie mozesz tych lotow zabronic myslicielu?

anonymous
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Na podstawie finansowej.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  anonymous

cos wiecej?

McGregor
1 rok temu
Reply to  anonymous

Szanowny Panie! Proszę tu nie pluć jadem, bo to nie to miejsce. Dodatkowo wypluwa Pan z siebie nieprzemyślane bzdury… zapewne dlatego Pan się nie podpisał.

Artur
1 rok temu
Reply to  anonymous

Człowieczku, bo nie człowieku. Nie wcinaj się z tym określeniem arbeit macht Frei bo państwo za Odry ten termin do doskonałości doprowadziło w obozach zagłady takich jak Auschwitz. To jest nie smaczne i karygodne. I proszę cię po dobroci nie żaden pisjugend tylko polski rząd chroni Polską granicę, bo od tego jest. Poza tym każde nielegalne przekroczenie granicy powinno być karane w ten czy inny sposób. I każdy powtarzam każdy pogranicznik musi mieć prawo do strzelania do osoby, osób które chcą nielegalnie przekroczyć polską granicę. Od tego są. Są od pilnowania bezpieczeństwa. A osoby, które chcą przekroczyć nielegalnie granicę muszą… Czytaj więcej »

anonymous
1 rok temu
Reply to  Artur

W takim razie polecam ci słynną maść na bul dópy, człowieczku.

Jacek
1 rok temu
Reply to  Artur

(…)Nie wcinaj się z tym określeniem arbeit macht Frei bo państwo za Odry ten termin do doskonałości doprowadziło w obozach zagłady takich jak Auschwitz.(…)
A ja te słowa z nad bramy Auschwitz powtórzę w innym kontekście… otóż postawa wg., której migrant ma tylko pracować i asymilować to jest właśnie klasyczne Arbeit mach Frei. Bo nie chcemy człowieka z całym jego bagażem tylko jego pracy.

Jacek
1 rok temu
Reply to  anonymous

(…)drugim z islamskimi konfidentami(…)
Gdyby to byłi konfidenci, którzy mogą cię zidentyfikować jako tajny agent wywiadu to byś inaczej śpiewał… i za prawdę powiadam, ci że z perspektywy państwa lepiej wpuscić nawet 100 terrorystów niż narazić na zdemaskowanie chociaż jednego oficera prowadzącego.

Ppp
1 rok temu

Jestem za kontrolowanym przyjmowaniem – po przyjęciu sprawdzić status prawny, historię, wykształcenie i „pozytywnie zweryfikowanych” wpuszczać po kilka tysięcy rocznie. Po drodze kontrolować, jaki to ma wpływ na rynek pracy, przestępczość itp.
Problem pod Krynkami (pierwsze miasteczko w okolicy) pokazuje jednak problem SPOSOBU realizacji planu.
Jeśli nasze służby trzymają pod karabinowymi lufami trzydziestu chorych ludzi leżących w błocie – wygląda to bardzo źle. Powoduje to określone skojarzenia i to takie, z jakimi bardzo nie chcielibyśmy być kojarzeni. Niezależnie od politycznych akcji przeciwko Łukaszence, należało ich wpuścić i przeprowadzić procedurę sprawdzenia i podejmowania decyzji o dalszym losie.
Pozdrawiam.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Ppp

ok przyjac ich, a jutro Lukaszenko postawi tam nastepne 200 osob i znow beda lezec w blocie.tez ich przyjac? a nastepny tysiac tez?i tak mozesz sciagnac sobie kilkadziesiat tysiecy ludzi nie wiadomo skad …

anonymous
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Były wyraźne ostrzeżenia że pislamiści sprowadzą do polski tysiące islamistów ale nikt nie słuchał ostrzeżeń. Tylko nikt nie spodziewał się że będą po nich wysyłane samoloty.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  anonymous

niecaly tysiac sprowadzon wiec nie pisz bzdur

McGregor
1 rok temu
Reply to  Ppp

Drogi Panie, nie ma czegoś takiego jak wpuszczać. Przyjdą następni i co, też wpuszczać? Czy Ci ludzie mają dokumenty? Odciski na palcach? Wiadomo kto to jest?
Idąc tym tokiem rozumowania, to trzeba było kilka lat temu pojechać bez paszportu do USA i czekać, że wpuszczą. Są przepisy i procedury, którym wszyscy podlegamy. A nie miękkie serduszka.. Ciekawy jestem, czy jak Pan widział siedząca Cygankę pod kościołem, to dał jej Pan trochę kasy i zaprosił do domu na kilka dni? Weźcie i zróbcie, to i tamto powinni, itp. wszyscy są fachowcy..

Jacek
1 rok temu
Reply to  McGregor

Tak czy siak podstawi… a jak się mu znudzi to towarzystwo rozstrzela i winę zwali na nas. A jak będziemy chcieli śledztwa to powie (…)Nie przyznawaliście się do nich za życia to nie macie prawa do ich trupów!(…)

ffiga
1 rok temu
Reply to  Ppp

Dokładnie, chyba w katolickim kraju broniącym życia od poczęcia można wpuścić 50 osób i zweryfikować je w cywilizowanych warunkach, a potem tych nie spełniających kryteriów deportować? Czy już oprócz ideałów katolickich to jeszcze i fachowość służb typu ABW u nas zdycha powoli? Kompletnie nie rozumiem podejścia błaszczaków, bo nie dość, że takie obrazki obiegną świat, a jak wiadomo i tak już polska polityka zagraniczna leży i kwiczy, to jeszcze sami wskazują, że procedury w państwie zarządzanym przez premiera tysiąclecia i naczelnika stulecia leżą, skoro babki z kotem nie potrafi ABW zweryfikować, a w zamian woli czekać aż ktoś kopnie w… Czytaj więcej »

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

grunt to popierac Strajk Kobiet zadajacy aborcji na zyczenie a potem bredzic,ze jest sie katolikiem…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

hmm mam Panu przypomniec wpisy sprzed kilku miesiecy?poza tym dzialanai policji byly adekwatne do zachowan, niezgodnych z prawem, uczestnikow tego strajku…plucie, wyzywanei funkcjonariuszy publiczncyh jest karalne w tym kraju i w chyba kazdym innym na swiecie…

ps: widzial Pan co robil Macron z demonstracjami we Francji? jakos nie widzialem placzu ani panskiego ani calego mainstreamu nad brutalnoscia francuskiej policji…ciekawe dlaczego?
a slyszal Pan o ukaranych ludziach w Niemczech za wbiegniecie( tak wbiegniecie) na schody Bundestagu? i gdzie placz,ze to zamordyzm?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  ffiga

hmm i gdzie ich odeslesz? na pewna smierc do Afganistanu( bo tak beda twierdzic oni i ich obroncy)? czy na Bialorus? pomysl troche…
po drugie jak przyjmiesz tych 30 a jutro lukaszenko podstawi nastepnych 500 to ich tez przyjmiesz?bo katolicki kraj?

Jacek
1 rok temu
Reply to  ffiga

Nie można ich wpuścić. Nawet 32 czy 50 osób. Nawet ze spasionym rasowym kotem, nawet z dzieckiem itd. Najpierw będzie 50, jesli zostaną wpuszczeni, to zaraz potem będzie 5 tys. , a potem 500 tys. Donikąd się ich nie wyrzuci. To cwaniacy. Tuż przed przekroczeniem granicy palą paszporty i podają fałszywe dane osobowe i fałszywe obywatelstwo. Żadne państwo ich nie przyjmie z powrotem. Często to bandyci, którym pali się ziemia pod nogami w ich krajach. Takie są doświadczenia niemieckie z 2015 roku.

jsc
1 rok temu
Reply to  Jacek

Wybudujesz mury to będą przechodzić tunelami robiąc przy okazji za żywą tarczę dla przemytu narkotyków.

McGregor
1 rok temu

Przyjmować czy nie przyjmować? O to jest pytanie!
Po pierwsze: Droga przez przejście graniczne, a nie przez zieloną granicę.
Po drugie: Przyjmować uchodźców politycznych, których życie jest zagrożone. A tych jest niewielu i stać nas na to, żeby im pomóc.
Po trzecie: Emigrantów ekonomicznych potrzebujemy, ale odsiewajmy plewy..

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

no dokladnie, czyli rozumiem,ze popiera Pan dzialanie rzadu, ktory nie wpuszcza 30 ludzi , ktorzy nie wiadomo skad sa, kim sa i zostali przywiezieni tam przez Lukaszenke?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

przeciez oni sa po bialoruskiej stronie, wiec jak chce ich Pan zapraszac?po drugie wedlug konwencji genewskiej nie sa uchodzcami sa w bezpiecznym kraju czyli Bialorusi wiec za tragedie odpowiada wylacznei Bialorus…
rozumiem tez ,ze nastepne tysiac, ktory łukaszenko przysle tez chce Pan wziazc? i nastepne tysiace tez?
i jak sie to ma do tego by kontrolowac i nie wpuszczac kazdego?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

a jak nastepni zrobia dziure w plocie( albo zrobia to bialoruskei sluzby) to tez ich wziazc bo bedzie afera na pol swiata? a jak sie rzuca wplaw przez Bug to tez ich wziazc bo zachoruja i bedzie afera na pol swiata? trzeba miec mozg i na takei tanie zagrywki wojny hybrydowej reagowac stanowczo a nei ustepowac bo to spowoduje eskalacje…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

no to pytam krotko co zrobic? n astepne tysiace, ktore Lukaszenko postawi tze przyjac bo umra?
to jest wlasnei bezduszne rozumowanie idiotow,ze jak dasz komus haracz to on odejdzie, nie przyjdzie kolejny raz i tu jets tak samo: wezmiesz 30, jutro bedzie 300 i ta sama histeria,ze umra bo idzie zima,a potem tysiac i nastepni i znow wszystkich brac bo afera na pol swiata…idealnei sie Pan wpisuje w narracje Putina, wlasnei na takich glosach i dzialanaich idiotow pokroju posla, ktory leci z torba przez granice mu zalezy…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

stratergia jest dobra problem w tym,ze jezeli pan na zasadzie precedensu ich wezmie to plotem bedzie tak jak jest caly czas na Morzu Srodziemnym: wystarczy wplynac na byle beczce na wody terytorialne Eu, potem posiedziec kilka dni-tygodni na jakiejs wyspie i juz EU stoi otworem…gdyby nie wzieto pierwszych z nich, albo od razu ich odeslano to nie byloby tej calej historii a tak wszyscy wiedza,ze z oporami ale sie uda…i tu bedzie tak samo, to tylko kwestia ile dni tzreba posiedziec przy granicy zeby w koncu wpuscili…a wtedy cala polityka migracyjna idzie sie walic…i mamy jak niemcy 2/3 Syryjczykow na… Czytaj więcej »

anonymous
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Przecież wystarczy wysłać po nich samolot i nawet krzysztof będzie zadowolony.

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

(…)przeciez oni sa po bialoruskiej stronie, wiec jak chce ich Pan zapraszac?po drugie wedlug konwencji genewskiej nie sa uchodzcami sa w bezpiecznym kraju czyli Bialorusi wiec za tragedie odpowiada wylacznei Bialorus…(…)
Zaiste… Białoruś jest bezpiecznym krajem… https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1496182,bialorus-lukaszenko-sankcje-wobec-rezimu.html

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Jacek

a ponoc w Polsce jak na Bialorusi bredza niektorzy poslowie opozycji wiec z deszczu pod rynnne?

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Te brednie są też wytworem i rządu… swego czasu wicepremier od bezpieczeństwa powołał coś na kształt ORMO do obrony obiektów sakralnych Kościoła Katolickiego… https://www.tvp.info/50524761/jaroslaw-kaczynski-wezwal-czlonkow-i-sympatykow-pis-do-obrony-kosciolow-wieszwiecej

A z faktów to mamy sprawę Stachowiaka i Pyjasa 2.0 z Lubina.

Jacek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

(…)Droga przez przejście graniczne, a nie przez zieloną granicę.(…)
Jest jeden problem… ci ludzie idą tam, gdzie zadecydują białoruskie siły specjalne.

Jacek
1 rok temu
Reply to  McGregor

(…)Droga przez przejście graniczne, a nie przez zieloną granicę.(…)
Jest jeden problem… ci ludzie idą tam, gdzie zadecydują białoruskie siły specjalne.

anonymous
1 rok temu

Ciekawe jak będzie wyglądała ewakuacja gdy pisiory przegrają wybory w polsce. Tradycyjnie kierunek Argentyna i Chile czy może Węgry bo przez most do Rumuni już się nie da.

anonymous
1 rok temu

Fragmenty artykułu traktujące o tym że imigranci nie zabierają nam pracy oraz nie zabierają nam podwyżek wynagrodzenia są kompletną nieprawdą.

anonymous
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Zasada podaży i popytu. Pracodawcy musieli by podnosić wynagrodzenia żeby zatrzymać i pozyskać nowych pracowników. Politycy zniszczyli tą zasadę importując ukraińców.

mruk
1 rok temu

„Gdyby Kanada co roku przyjmowała 400 000 imigrantów…” Kanada to bardzo duży kraj, o bardzo niskiej gęstości zaludnienia. Tam faktycznie może brakować ludzi. Sytuacja w Polsce jest zupełnie inna, brak mieszkań, przeciążona infrastruktura medyczna (a będzie tylko gorzej), ja bym powiedział że w dużych miastach robi się coraz tłoczniej a wyludnia się wieś (gdzie i tak nie byłoby pracy dla imigrantów, no chyba że opieka nad starszymi ludźmi…). Lepiej zastanowić się jak zatrzymać emigrację młodych polaków, oraz zwiększyć dzietność (mieszkania i dostęp do żłobków). Historia uczy nas że społeczeństwa wielokulturowe to źródło konfliktów i niepokojów społecznych. Po co nam to? Mało mieliśmy problemów w… Czytaj więcej »

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

wpuszczenie 2/3 niepracujacych Syryjczykow to za to prosty przepis na niepokoje spoleczne, zlamany budzet, problemy mieszkaniowe, z opieka zdrowotna i cala reszta…a zysk? zaden

Przemo
1 rok temu

Pomijając wszystkie za i przeciw w tej dyskusji, fachowcy zaczęli się wypowiadać i… takie ogrodzenie jest niezgodne z prawem.
Concentrinę montuje się na wysokości co najmniej 1,8 m, aby była świadomą przeszkodą.
Concentrina rozłożona na gruncie i trochę wyżej stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla ludzi (mogą to być nasi rodacy) i przede wszystkim dla zwierząt.
Tak po prostu nie wolno robić.
A ogrodzenie dla chcącego i nieco wyposażonego – banalne do sforsowania.

Jacek
1 rok temu
Reply to  Przemo

Nie dość, że nie bezprawne to jeszcze nie skuteczne… bo jak Łukaszenka pójdzie na całość to skończymy z murami jak USA i Izrael…
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/gdzie-sredniowiecze-laczy-sie-z-xxi-wiekiem-czyli-przemyt-narkotykow-do-usa/
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-najdluzszy-tunel-do-przemytu-narkotykow-odkryty-na-granicy-m,nId,4298289#crp_state=1
izraelskie są nielepsze…
https://www.konflikty.pl/aktualnosci/wiadomosci/izrael-podziemnego-muru-strefy-gazy-walke-w-terenie-miejskim/

Takie mury to prezent dla mafii, kanalizuje im ruch migracyjny do tuneli, gdzie będą robili za żywe tarcze… jak ktoś jest wyrywny niech pokazuje jak planuje uderzenie DEA na transport wokół, którego kręci się kilkadziesiąt potencjalnych ofiar postronnych. Potencjalny śmiałku weż pod uwagę, że jak chociaż jeden oberwie od kuli twojego oddziału będziesz ciągany po sądach.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Jacek

to jakie widzisz inne rozwiazanei? przyjmowanie wszystkich?

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Przyjąć i błagać o relokację… Oh! Wait! DobraZmiana jest przeciwko relokacji…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Jacek

i relokacji nie bedzie i o wtedy? widze,ze lewica uwielbia rozwiazywac problemy, ktore sama tworzy: najpierw brac kogo popadnie do kraju bo stoi przy granicy a potem kombinowac jak go relokowac…wystraczy ich nie wpuszczac i nie ma potrzeby relokacji, tak proste i nikt na to nie moze wpasc?

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Widzę, że prawica wypiera, że i tak przyjdą…

Jacek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Nie… wystarczy być politykiem.

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

aha czyli po prostu bierzemy wszystkich bo i tak przyjda? genialne…moze wogole wszystko zlikwidujmy? po co szpitale skoro i tak kazdy umrze? po co wojsko, przeciez i tak nas pokonajaja? po co ekologia skoro i tak swiat zginie?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

no coz lepszy plot niz nic…ma Pan lepsze pomysly czy jak zawsze; PIS robi zle, ale nei mam pomyslu na nic innego?
bo na razie sie Pan osmieszyl: mieli umierac z glodu, maja jedzenei i pomoc,mialo byc tylko 30 osob a tymczasem dochodza nowi a to wszystko akcja Lukaszenki, ktora Pan łyka i wspomaga…brawo

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

pytam sie o inne pomysly a Pan jak zwykle swoje: plot jest zly, innych pomyslow brak…jak w przedszkolu..
a imigracja zniknie/bedzie ograniczona kiedy ludzie zrozumieja,ze z powodu iz znajda sie gdzies pod granica Eu nei wynika automatycznie,ze tam wejda i dostana socjal…im wiecej akcji wpuszczania kolejnych rzekomo umierajacyhc to woda na mlyn dla kolejnych przemytnikow…trzeba nie meic mozgu by nie widziec miedzy tym zaleznosci

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

nie Pan zadnych pomyslow nie podal..takei samo pierdololo jak bylo z walak z covidem: Pana rady w stylu aplikacja nas uratuje bo nie sprawdzila sie nigdzie na swiecie tylko na jednym malym wyspiarskim panstewku, gdzie wiecej owiec i ludzi…i to byl ten Pana genailny pomysl na walke z covidem…

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

(…)ze z powodu iz znajda sie gdzies pod granica Eu nei wynika automatycznie,ze tam wejda i dostana socjal…(…)
Automatycznie nie… ale jako żywe tarcze dla przemytu narkotyków już tak.

Przemo
1 rok temu
Reply to  krzysztof

To nie jest płot tylko wnyki. Ten twór jest niezgodny z prawem. Robiony i wymyślony przez ludzi, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia.
To jest taki czysto propagandowy Miś. Naprawdę Bareja by tego nie wymyślił.

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Pomysł jest prosty. Wybudować mur i strzelać do przestępców wdzierających się siłą. Po co właściwie polska Straż Graniczna jest wyposażona w broń. Od parady? Solidny, podwójny mur i strzelanie działa, co pokazał przykład NRD. Jesli trzeba, ti wypowiedzieć genewską konwencję o uchodźcach. A jeśli Niemcy będa narzekać, to zagrozić im wpuszczaniem azylantów i podstawianiem tym azylantom autobusów na granicę niemiecką.

jsc
1 rok temu
Reply to  Jacek

(…)Pomysł jest prosty.(…)
Kotrpomysł też jest prosty… tunele. Przetestowane na Amerykanach i Izraelitach…

Przemo
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Z nieukrywaną satysfakcją zauważam, że (co rzadkie) Naczelny się wqur… wkurzył…

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

(…)po co szpitale skoro i tak kazdy umrze?(…)
Medycy protestują? Niech jadą!!!
Nie widzisz, że właśnie to jest program DobrejZmiany?

krzysztof
1 rok temu

dla tych co twierdza,ze to tylko 30 osob:

My w tej chwili już wiemy, że najprawdopodobniej ok. 10 tysięcy migrantów, między innymi z Iraku jest na terenie Białorusi. W sposób zorganizowany, przetransportowanych właśnie na teren tego kraju

— mówił Müller w Polskim Radiu 24.

czyli bierzemy 30, a za tydzien kolejne tysiace…no ale myslenie dla niektorych to trudna rzecz..

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

w jaki sposob chce Pan udzielic pomocy humanitarnej osobom znajdujacym sie w innym kraju bez fizycznego ich przyjecia do Polski?ciezarowka z pomoca stoi od 2 tygodni i Lukaszenka jej nie chce wpuscic..wiec propsze przestac pisac bzdury

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

bredzi Pan strasznie…po pierwsze skoro maja co jesc to po co ich brac do siebie i znowu przepychac? a wtedy Pan by znowu jeczal,ze dlaczego ich przepychaja… drony wysylac? brawo, przypadkiem opok najwieksze manewry armii rosyjskiej i bohater Samcik wysyla drony…tego nawet nie ma co komentowac… po trzecie ciezarowka z pomoca czeka, tego Pan nie zauwaza?po co jakies drony, przepychania czy idiota lecacy z pizza przez granice skoro mozna normalnei wjechac ciezarowka? NO ALE WIDAC W INTERESIE LUKASZENKI NIE EJST WPUSCIC POMOC HUMANITARNA TYLKO TO CO EJST TERAZ.i potrzebuje pozytecznych idiotow jak wielu politykow czy redaktorow, ktorzy podgrzewaja atmosfere i… Czytaj więcej »

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

jedzenie maja:
https://wpolityce.pl/polityka/564634-rotacja-migrantow-na-granicy-sg-dolaczyly-dwie-nowe-osoby

Wśród osób koczujących po stronie białoruskiej(ok.24-30 osób)znów rotacja-dziś dwie nowe osoby” – poinformowała na Twitterze Straż Graniczna. Jak podkreślono, cudzoziemcy są zaopatrywani przez służby białoruskie nie tylko w prowiant, ale też opał, a nawet papierosy

wiec po co Pan bredzi,ze trzeba ich wpuscic i nakarmic?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

to ma Pan tweeta od poslanki KO, NIEJAKIEJ jACHIRY:

Na granicy bez zmian: wczoraj Polacy nie dopuścili lekarki, natomiast Białorusini przekazali koce, ubrania, jedzenie…i dowieźli dwie nowe Afganki.

TERAZ pAN WIERZY? a co zinfo,ze doweizli 2 nowe osoby? dalej Pan nie widzi,ze ejst pozytecznym idiota na uzytek Kremla?
dale4j Pan bedzie bredzil,ze chodiz tylko o te 30 osob? ze umieraja z glodu|? prosze sie puknac w leb…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

zaraz zaraz przed chwila umierali z glodu a teraz okazuje sie,ze jedzenei maja, koce i namioty maja, opal maja a Pan bredzi o pomocy? no to jak to jest? przed chwila chcial Pan ich brac i nakarmic, rozumiem,ze juz to nieaktualne?

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

hmm kto torturuje ludzi?imigranci sa po bialoruskeij stronie granicy, maja jedzenie i namioty, gdzie tu tortury polskiego rzadu? prosze przestac bredzic..
a co do Pani Jachiry;specjalnie dalem taki przyklad,zeby Pan nie pisal bzdur,ze straz graniczna( przez Pan okreslana innymi okresleniami) klamie…
widze,ze jak sie pojawiaja arguemnty to jedeny co Pan potrafi to katolikach pisac…szkoda,z etylko teraz jakos jak byl straj kobiet i atakowano koscioly to Pan milczal w tym pieprzonym katolickim kraju jak omieszkal Pan okreslic Polske kilka postow temu…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

po pierwsze w jaki sposob wspieram torturowanei ludzi? kto jest niby torturowany? i czy na terenie Polski? bo co robia bialoruskie sluzby to na to nie mamy wplywu… napisal Pan o pieprzonym katolickim kraju, ale chyba wyedytowal Pan to stwiwerdzajac,ze za mocno poplynal… stanowisko pani Jachiry nie jest dla mnie zadna wyrocznai, ale skoro mowi to samo co straz graniczna, ktorej wierze to znaczy,ze te informacje sa potwierdzane z roznych zrodel a zwlaszcza z takich, ktore trudno posadzac o sprzyjanie rzadowi i jego przekazowi..Pan sie dal zapedzic w kozi rog bo najpierw pisal Pan o umierajacyh z glodu uchodzcach a… Czytaj więcej »

Przemo
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

W końcu, wreszcie. Muszę sobie zapisać gdzieś cały ten wątek, żeby nie zniknął gdzieś przypadkiem.
Częściej oczekiwałbym podobnie adekwatnych rekcji…

krzysztof
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

przypominam Panu,ze oni sa na Bialorusi wiec te tortury funduje im Lukaszenak a nie Polska…po drugie jedzenie i picie maja po co Pan klamie?
Jachiora nie ejst dla mnie autorytetem, tylko pokazuje Panu,ze nawet tacy pzreciwnicy rzadu potwierdzaja jego narracje, wiec moze prosze pzrestac klamac i uprawiac ruska propagande bredzac,ze umieraja tam ludzie z glodu?

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

Otwarcie przyznajesz, że na Białorusi torturuje się ludzi… a zatem status uchodźcy należy się jak nic.

Jacek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Adn. 3) Jest pewien problem… nie wszyscy zginą na miejscu, a zatem utworzymy sobie obowiązek udzielenia im pomocy medycznej.

Jacek
1 rok temu
Reply to  krzysztof

(…)że najprawdopodobniej ok. 10 tysięcy migrantów(…)
(…)Dowiedzieliśmy się(…) o tym po ogłoszeniu o wdrożeniu procedury wprowadzającej stan wyjątkowy… zrobili Króla Juliana* i tyle.

* (…)Teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu!(…)

muszka miki
1 rok temu

Panie redaktorze, czym będą zajmować się migranci, których szerokie wpuszczenie Pan rozważa? Sporo było u Was tekstów o cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji gospodarki. W niedalekiej przyszłości ma spaść zapotrzebowanie na prostą i powtarzalną pracę. Pojawią się nowe zawody wymagające wyższych kwalifikacji. Zniknie zawód kierowcy z powodu pojazdów autonomicznych. Zniknie również zawód kasjera z powodu sklepów automatycznych. W magazynach i fabrykach będą pracować roboty. Roboty zastąpią też ludzi w gastronomii.

PS. Panie Macieju, wdawanie się w pyskówki z czytelnikami jest słabe. Lepiej zignorować zaczepki.

Jacek
1 rok temu

Co pan ciągle o tym pracowaniu na emeryturę. Po pierwsze żaden islamista nie będzie pracował na pana emeryturę. Po drugie emerytur jakie znamy za 20 lat nie będzie. Za 20 lat połowę pracy wykonywać będą wg ekspertów nie ludzie, lecz roboty, automaty i komputery kierowane przez sztuczną inteligencję. I to te roboty będa płaciły podatek. Nie nie na emeryturę, której nie będzie, lecz na dochód podstawowy, który stanie się koniecznością, bo żaden kraj nie może sobie pozwolić na 50% bezrobocia ze względów społecznych. Nie ma zatem najmniejszego sensu zaśmiecać Europy teraz obcymi kulturowo i na ogół nie chcącymi sie integrować… Czytaj więcej »

jsc
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

W tych wizjach z robotami jest pewien problem… zakładają one wygaszenie zdolności nabywczych niemal całego narodu, a to z kolei rozwala zdolność zdolność generowania obowiązku podatkowego.

Jacek
1 rok temu
Reply to  jsc

Co za niewiedza, ręce opadają. Przecież wspomniałem o tym w komentarzu wyraźnie. To zgadnij z jakich powodów wiele państw rozpoczęło już eksperymenty z bezwarunkowym dochodem podstawowym. Doczytaj sobie. jest coś takiego jak google. Opinie ekspertów zakładają 50% bezrobocie, a nie 100% bezrobocie.

jsc
1 rok temu
Reply to  Jacek

(…)Doczytaj sobie. jest coś takiego jak google. Opinie ekspertów zakładają 50% bezrobocie, a nie 100% bezrobocie.(…)
Nawet przy takim założeniu obciążenie podatkowe będzie musiałoby być kosmiczne…

Jacek
1 rok temu
Reply to  jsc

Nie. Niemcy to juz obliczyli. Znów kłania się twoja niewiedza. W zamian za bezwarunkowy dochód podstawowy zakłada się likwidację ogromnej większości różnego rodzaju zasiłków socjalnych, emerytur itd. Kosztem jest tylko to, co się nie zbilansuje, a nie jest tego tak dużo. Dodatkowo na bilans dodatnio wpływają ogromne oszczędności w biurokracji. Skoro dochód jest bezwarunkowy nic nie trzeba składać, żadnych papierów, nic sprawdzać, nic opodatkowywać.

jsc
1 rok temu
Reply to  Jacek

(…)W zamian za bezwarunkowy dochód podstawowy zakłada się likwidację ogromnej większości różnego rodzaju zasiłków socjalnych, emerytur itd.(…)
Za ta zafundują jeden zbiorczy dla każdego dorosłego obywatela…

jsc
1 rok temu
Reply to  Jacek

(…)nic opodatkowywać(…)
Chyba, że nie przekroczy progu…

jsc
1 rok temu
Reply to  Jacek

(…)nic opodatkowywać(…)
Pod warunmkiem, że nie przekroczy progu…

Jacek
1 rok temu
Reply to  Maciej Samcik

Eksperci wyraźnie mówią o 20 latach, nie więcej. A w roku 2040 o ile nie zniknie cywilizacja, (proszę wygooglować słowa „2040 koniec cywilizacji” ) sztuczna inteligencja stanie się mądrzejsza od człowieka. Żadna firma ani duża, ani mała dobrowolnie nie dzieli się zyskami. Aby je do tego zmusić wynaleziono podatki. W odpowiednim momencie wprowadzi się nowe prawo i firmy zaczną płacić ZUS od pracy komputerów i robotów. Nie będzie innego wyjścia. Z pewnością za 20 lat emerytura jaką znamy przestanie istnieć. A zamiast milionów obcych kulturowo przybyszy pracę i dochód będą wypracowywać w połowie maszyny kierowane przez sztuczną inteligencję. Obudźcie się… Czytaj więcej »

jsc
1 rok temu
Reply to  Jacek

O końcu świata słyszy się co i raz… najpolarniejszy to bodajże ten z 2012.

Jacek
1 rok temu
Reply to  jsc

Mieszasz koniec świata z końcem cywilizacji. To nie to samo.

jsc
1 rok temu
Reply to  Jacek

(…)sztuczna inteligencja stanie się mądrzejsza od człowieka(…)
Zapytam Piłatem… cóż to jest mądrość?

Jacek
1 rok temu
Reply to  jsc

Inteligentniejsza. teraz ok?

jsc
1 rok temu
Reply to  Jacek

Już teraz sprawia wrażenie od wielu ludzi… jednakowoż nie jest prawdziwa inteligencja.

jsc
1 rok temu
Reply to  Jacek

Już teraz sprawia inteligentniejszej wrażenie od wielu ludzi… jednakowoż nie jest prawdziwa inteligencja.

Subiektywny newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślę ci powiadomienie o najważniejszych tematach dla twojego portfela. Otrzymasz też zestaw pożytecznych e-booków. Dla subskrybentów newslettera przygotowuję też specjalne wydarzenia (np. webinaria) oraz rankingi. Nie pożałujesz!

Kontrast

Rozmiar tekstu

social-facebook social-feed social-google social-twitter social-instagram social-youtube social-linkedin social-rss top-search top-menu contrast close letter