Różnica między jednym a drugim długiem to obecnie ok. 10 pkt proc. PKB, a ma się zwiększyć do 15 pkt proc. PKB w 2026 r. Według danych Ministerstwa Finansów z połowy czerwca (szczegóły w biuletynie „Zadłużenie sektora finansów publicznych I kw 2023 r.„) dług liczony metodą krajową na koniec I kw. 2023 r. wyniósł ok. 1209,8 mld zł. A ten liczony metodą europejską (dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, EDP) wynosi 1531,8 mld zł. Różnica wyniosła więc całe 322 mld zł!