5 października 2017

TSUE odpowiedział na trzy ważne pytania o franki. Czy to orzeczenie zatrzęsie polskimi sądami?

TSUE odpowiedział na trzy ważne pytania o franki. Czy to orzeczenie zatrzęsie polskimi sądami?

Wygląda na to, że to w sądach, a nie w Sejmie, rozstrzygnie się batalia dotycząca legalności kredytów frankowych. Jak wiadomo z obietnic wyborczych partii obecnie rządzącej nie zostało prawie nic (chyba nawet zwrotu spreadów nie będzie). Według ostatnich projektów na odwalutowanie po kompromisowym kursie mogą liczyć tylko nieliczni (prawdopodobnie 5% klientów poszczególnych banków). W tej sytuacji oczy tych, którzy twierdzą, że ich kredyty frankowe są nieuczciwe i powinny być unieważnione (lub odwalutowane) są skierowane w stronę sądów.

Czytaj też: Kto ma szansę na odwalutowanie kredytu według ustawy prezydenckiej tkwiącej w Sejmie?

Zobacz również:

Tu zaś bywa różnie. W pierwszej instancji frankowicze dość często wygrywają, ale sukcesów prawomocnych jest już mniej (choć przecież większość spraw jest jeszcze w toku, więc za wcześnie na podsumowania). W bardzo podobnych sprawach zapadają zupełnie rozbieżne wyroki, co z kolei ogranicza liczbę nowych spraw kierowanych do sądów (ci, którzy się wahali, wciąż mają trudność z oszacowaniem jakie mieliby szanse w sądzie). Brakuje orzecznictwa Sądu Najwyższego, które uporządkowałoby pole gry.

Tutaj znajdziesz – opisane przystępnym językiem i zinterpretowane – najważniejsze wyroki w sprawie franków. Przeczytaj zanim zdecydujesz co robić z własnym kredytem

W tej sytuacji warto nasłuchiwać wieści z Luksemburga, gdzie mieści się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Wyroki tego sądu są wiążące dla sądów wszystkich krajów unijnych, więc mają status nawet wyższy, niż orzeczenia polskiego Sądu Najwyższego. TSUE nie wypowiada się z własnej inicjatywy, lecz odpowiada na tzw. pytania prejudycjalne zadawane przez sądy krajów Unii Europejskiej. Polskie sądy jakoś nie zamęczają TSUE sprawami frankowymi, ale od czasu do czasu pojawiają się orzeczenia w sprawach kredytobiorców węgierskich, hiszpańskich, czy z Bałkanów.

Kilkanaście dni temu, 20 września, TSUE wypowiedział się w sprawie rumuńskich klientów (Ruxandra Paula Andriciuc and Others) przeciwko Banca Româneasca. Rzecz jest ciekawa, bo dotyczy umów kredytów hipotecznych denominowanych we frankach, zawartych w latach 2004–2007. TSUE odpowiadał na trzy pytania prejudycjalne zadane przez sąd rumuński, dotyczące interpretacji przepisów Dyrektywy 93/13/EWG (mówi o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich). Ta sama dyrektywa jest podstawą argumentacji polskich klientów w sprawach frankowych, więc nie ma żartów.

Czytaj: To już nie przypadek. Sądy unieważniają kredyty frankowe

Czytaj: Nowy patent w sądowej wojnie o franki. Klienci, którzy go stosują, mogą wygrać szybciej

Czytaj też: Banki pozostaną twarde w sprawie franków. „Większość spraw prawomocnie wygrywamy”

Czytaj również: Dziwny wyrok w sprawie franków. Klient poległ prawomocnie. Ale ta argumentacja…

Rumuni też mają ten problem. Bank, sprzedając klientom kredyt frankowy, wpuścił ich na minę?

Spór rumuńskich klientów z bankiem dotyczył kredytu wyrażonego we frankach (choć prawdopodobnie wypłaconego w lejach, bo był to rodzaj kredytu konsolidacyjnego), który miał być spłacany bezpośrednio we frankach. To oznacza, że sprawa jest trochę inna, niż na naszym podwórku. W Polsce przeważnie banki żądały spłaty w złotych (przy okazji zarabiając na różnicach kursowych, wymieniając złote na franki w swoich „kantorkach”), dopiero po uchwaleniu ustawy antyspreadowej klienci otrzymali prawo spłaty rat we frankach (korzysta z tego niewielu).

Jednak pozostałe punkty sporu już odpowiadają polskim realiom. Klienci zarzucają bankowi, że nie uprzedził ich we właściwy, wystarczająco zrozumiały sposób o ryzyku kursowym, przerzucając na nich w pełni ryzyko zmian na rynku walutowym. Jak wiemy okazały się one brzemienne w skutki i spowodowały drastyczny wzrost zadłużenia wyrażonego w lokalnej walucie nie tylko rumuńskich, ale i polskich klientów banków. Luksemburski sąd unijny tak relacjonował stanowisko klientów wyrażone w rumuńskim sądzie.

„W przeciwieństwie do innych walut obcych, służących jako waluty referencyjne dla pożyczek, bank nie wyjaśnił, iż kurs franka szwajcarskiego ulegał znaczącym wahaniom w stosunku do leja rumuńskiego. Prezentacji dokonano w zniekształcony sposób, uwypuklając korzyści produktu tego rodzaju i wykorzystaną walutę, jednocześnie zaniedbując ukazanie potencjalnego ryzyka i prawdopodobieństwa jego ziszczenia. Nie informując w sposób przejrzysty o ryzyku, bank naruszył ciążące na nim obowiązki informowania, uprzedzenia i doradztwa, a także obowiązek sformułowania warunków umownych prostym i zrozumiałym językiem, aby każdy kredytobiorca mógł ocenić zakres obowiązków wynikających z zawartej przez siebie umowy”

Na tej podstawie rumuńscy klienci uznali, że kredyt, ze względu na fakt nałożenia na nich przez bank ryzyka kursowego, zawierał nieuczciwe warunki umowne. I zażądali stwierdzenia nieważności tych warunków. Czyli ustalenia przez bank nowego harmonogramu spłat, przewidującego przewalutowanie kredytów na leje rumuńskie według kursu z dnia zawarcia umowy. To dość podobne roszczenie do tych wysuwanych przez polskich frankowiczów. Tu też pojawia się – jako jeden z kilku (oprócz np. podwójnej waloryzacji) kwestia niewystarczającego naświetlenia ryzyka przez bank udzielający kredytu.

Czytaj też: Były pracownik banku pod przysięgą: „klienci nie mieli szans zrozumieć co im sprzedajemy”

Czytaj też: Klient przegrał proces z bankiem. Apelacji nie będzie. Co dalej?

Rumuński sąd pisze do TSUE w sprawie franków. Trzy pytania. Ważne także dla nas

Sąd pierwszej instancji odrzucił roszczenia klientów, a ci się odwołali od wyroku. Zaś rumuński sąd apelacyjny podrapał się w łepetynę i zadał trzy pytania luksemburskiemu TSUE. Wszystkie trzy dotyczą interpretacji zapisów unijnej dyrektywy i – bezpośrednio i pośrednio – granicy dzielącej zapisy w umowie na uczciwe i nieuczciwe.

Rumuński sąd apelacyjny zapytał czy ewentualną „znaczącą nierównowagę między prawami i obowiązkami stron wynikającymi z umowy” sąd powinien badać tylko w odniesieniu do chwili zawarcia umowy – a więc analizując wyłącznie założenia „teoretyczne” – czy też nierównowaga ta może objawić się w trakcie wykonywania umowy, gdy np. „świadczenie konsumenta stało się nadmiernie uciążliwe w porównaniu z chwilą zawarcia umowy z powodu istotnych zmian kursu wymiany?”

Drugie pytanie: czy wyrażenie warunku (w tym przypadku warunku „frankowości”) w umowie prostym i zrozumiałym językiem (w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13) powinno oznaczać tylko objaśnienie mechanizmu czy też przewidywać wszystkie jego możliwe konsekwencje, w zależności od których może zmieniać się cena płacona przez konsumenta? Czy spoczywający na banku obowiązek dotyczący poinformowania klienta o warunkach kredytu (odsetki, prowizje) powinien objąć również objaśnienie ewentualnego wzrostu lub spadku wartości waluty obcej?

Trzecie pytanie dotyczyło ustalenia czy warunek spłaty rat w obcej walucie to tzw. „główny przedmiot umowy”, czy też jest nim tylko oprocentowanie oraz konieczność zwrotu określonej kwoty w danym terminie, zaś kwestie „walutowości” (czyli w jakiej walucie ma być dostarczona płatność) są już uboczne?

Ma to o tyle duże znaczenie, że prawo – także polskie – mówi, iż tzw. abuzywność (czyli nieuczciwość wiążącą się z „wygumkowaniem” podejrzanego zapisu z umowy) można stwierdzić tylko w przypadku zapisów, które nie dotyczą głównych świadczeń i które nie były indywidualnie uzgadniane z klientem (czyli klientowi podsunięto gotowy wzór umowy do podpisu).

Co na to wszystko sędziowie TSUE? Gdybym miał interpretować orzeczenie językiem sportowym, to napisałbym, że jest 2:1 dla banków. W dwóch przypadkach sąd europejski zinterpretował dyrektywę w sposób, który może pomóc w „polskich” sprawach raczej bankom, niż klientom, zaś w jednej sprawie wypowiedział się prokonsumencko. Jednak niewykluczone, że dwa gole, które padły w tym meczu dla banków, padły ze spalonego.

Czytaj też: Nabici mają problem? Bankowcy wymyślili nowy trik prawniczy. Będzie skuteczny?

Nierównowaga w umowie. Czy bank jest winien jeśli objawiła się dopiero po pewnym czasie?

Czy nierównowagę w warunkach umowy należy rozpatrywać wąsko (tylko na moment podpisywania kontraktu) czy szeroko (rozciągając ją na wszystkie możliwe konsekwencje, które mogły pojawić się dopiero później, ale nie były do przewidzenia w momencie podpisywania umowy)? Europejski sąd orzekł, że

„Oceny nieuczciwego charakteru warunku umownego należy dokonywać w odniesieniu do momentu zawarcia danej umowy, z uwzględnieniem ogółu okoliczności, które mogły być znane przedsiębiorcy w owym momencie i mogły mieć wpływ na późniejsze jej wykonanie”

To nie jest dobra interpretacja dla kredytobiorców, oznacza bowiem, że bankowcy – przenosząc spór na polski grunt – mogą próbować udowadniać, że w momencie podpisywania umowy kredytu frankowego zapisy dotyczące denominowania długu w obcej walucie nie były niesprawiedliwe i nieuczciwe, bo ryzyko kursowe wyglądało wówczas na niewielkie, Polska miała za chwilę wejść do strefy euro, zaś zmienność na rynku walut była niewielka. A tego, co stało się później, w tamtym momencie nie dało się przewidzieć. Na osłodę unijny trybunał dodaje:

„Do sądu krajowego należy ocena, w świetle ogółu okoliczności i z uwzględnieniem fachowej wiedzy banku w zakresie ewentualnych wahań kursów wymiany i ryzyka wiążących się z zaciągnięciem kredytu w walucie obcej, istnienia ewentualnej nierównowagi w rozumieniu rzeczonego przepisu”

A więc sąd krajowy może mimo wszystko uznać, że bank – jako specjalista – mógł przewidzieć, że zmienność na rynku walutowym kiedyś wzrośnie i że klient padnie tego ofiarą. A skoro mógł to przewidzieć, to być może nie powinien oferować takiego – potencjalnie toksycznego – produktu finansowego. I być może powinien ponieść tego konsekwencje. O ile więc interpretacja TSUE nie jest prokonsumencka, o tyle pozostawia furtkę.

Patrząc na sprawę przez pryzmat polskich kredytobiorców trzeba też pamiętać, że oni kwestionują nie tyle nieuczciwość samego kredytu ze względu na jego konstrukcję (a w każdym razie nie jest to główna linia sporu), lecz nieuczciwość klauzul przeliczeniowych (czyli po jakim kursie bank przeliczał wpłacane złotówki na franki – w przypadku kredytów denominowanych w tej walucie). Nasz spór jest więc dużo głębszy, niż tylko dotyczący kwestii nieuczciwej konstrukcji umowy.

Czytaj: Problem franków rozwiązuje się sam, a banki znów pożyczają z fantazją. Będą kłopoty? 

Czy „frankowość” kredytu można w ogóle badać pod kątem nieuczciwości banku?

Na pytanie czy „frankowość” kredytu jest „głównym przedmiotem umowy” sąd europejski odpowiedział twierdząco. A więc zapis, na mocy którego kredyt należy spłacić w tej samej walucie obcej, w której został on zaciągnięty, „określa podstawowe świadczenie charakteryzujące tę umowę”. To z kolei oznacza, że „warunku tego nie można uznać za nieuczciwy, o ile jest on wyrażony prostym i zrozumiałym językiem”.

Ta decyzja TSUE chyba też nie dotyczy głównej osi sporu frankowiczów z polskimi bankami, choć wytrąca im z ręki jeden z argumentów. Co prawda orzeczenie TSUE odnosi się do odmiany kredytu, która w Polsce nie była oferowana (spłacanego we frankach), ale pojawia się tutaj dość jednoznaczne stwierdzenie, że „frankowość” jest głównym przedmiotem umowy i nie można jej badać pod kątem abuzywności. Oczywiście nie oznacza to, że nie można badać abuzywności szczegółowych zapisów umowy, które tę „frankowość” uszczegóławiają.

Inna sprawa, że jest niemal pewne, że to orzeczenie ujnijnego sądu bankowcy będą chcieli interpretować bardzo szeroko, rozciągając tę interpretację w taki sposób, by przekonać sędziów, iż nie powinni w ogóle badać kwestii prawidłowości zawierania umów frankowych. Bo po prostu nie mają po temu podstaw.

„To istotne orzeczenie unijnego trybunału, który przede wszystkim potwierdza w tymże wyroku, że umowy kredytów denominowanych do walut obcych są umowami prawidłowo zawieranymi przez banki z kredytobiorcami. (…) TSUE stwierdził, że klauzula umowna w umowie kredytu hipotecznego określająca obowiązek spłaty kredytu w walucie, w której został on zaciągnięty, stanowi główny przedmiot umowy kredytu. Oznacza to, że nie jest to w ocenie TSUE kwestia poboczna, lecz jedna z najważniejszych cech umowy kredytowej denominowanej w walucie obcej. Wynika z tego uznanie, że dana klauzula nie jest abuzywna, a możliwość jej kontroli w zakresie abuzywności jest wyłączona. Można jedynie badać, czy została wyrażona językiem prostym i zrozumiałym”

– taką interpretację orzeczenia TSUE, przyznacie, że baaaaardzo szeroką, przeczytałem w tekście mec. Piotra Gałązki, prawnika będącego „uszami” Związku Banków Polskich w Brukseli. Będzie więc „wojna propagandowa” na tle tej części orzeczenia.

Ryzyko kursowe: jak bardzo bank powinien je wytłumaczyć klientowi?

Dość ważny – i dobry dla polskich konsumentów – jest za to trzeci segment odpowiedzi TSUE na pytania rumuńskiego sądu. Mówi on o prostym i zrozumiałym języku, którym trzeba opisywać ryzyko kursowe. Mam niejasne przeczucie, że w oparciu o tę interpretację unijnej dyrektywy 93/13 niejeden polski bankowiec jeszcze zapłacze. Ryzyko kursowe przy udzielaniu kredytu bywało bowiem wyjaśniane klientom w bardzo różny – nie zawsze klarowny i nie zawsze rzetelny – sposób.

„Wymóg wyrażenia warunku umownego prostym i zrozumiałym językiem oznacza, że w wypadku umów kredytowych instytucje finansowe muszą zapewnić kredytobiorcom informacje wystarczające do podjęcia przez nich świadomych i rozważnych decyzji. (…) Warunek dotyczący spłaty kredytu w tej samej walucie obcej co waluta, w której kredyt został zaciągnięty, musi zostać zrozumiany przez konsumenta zarówno w aspekcie formalnym i gramatycznym, jak i w odniesieniu do jego konkretnego zakresu, tak aby właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny przeciętny konsument mógł nie tylko dowiedzieć się o możliwości wzrostu lub spadku wartości waluty obcej, w której kredyt został zaciągnięty, ale również oszacować – potencjalnie istotne – konsekwencje ekonomiczne takiego warunku dla swoich zobowiązań finansowych”

To nie są żarty, to jest bardzo wysoko zawieszona poprzeczka dla banków, które udzielały kredytów frankowych. Co prawda mówimy tu o warunku dotyczącym spłaty rat kredytu we frankach (a więc nie dokładnie takim samym, jaki mają w umowach polscy kredytobiorcy), ale można tę interpretację rozciągać na wszystkie warunki dotyczące „walutowości”.

A jeśli tak to banki muszą udowadniać w sądzie nie tylko to, że podłożyły klientom właściwy papierek do podpisu. I nawet nie tylko to, że był to papierek napisany prostą i poprawną polszczyzną. Bank musi mieć dowód, że klient, w oparciu o przekazane przez bank informacje, mógł oszacować wszystkie potencjalnie istotne scenariusze związane ze spłatą kredytu. Oj, tu może być kiepsko.

Tutaj całe orzeczenie przetłumaczone na język polski: „Orzeczenie TSUE w sprawie C‑186/16”

Ilustracja tytułowa: CQF-avocat/Pixabay.com

 

Subscribe
Powiadom o
22 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
6 lat temu

Panie Macieju, TSUE wydał wyrok w prawie umów, które w Polsce prawie nie były „sprzedawane”. Wydał wyrok w sprawie kreytu DEWIZOWEGO w rozumieniu polskiego prawa, a nie WALORYZOWANEGO! Prosze docztrać, gdzie Rzecznk Generalny w swojej opinii daje po łapkach polskiemu rządowi: „51. … W przeciwieństwie do stanowiska przedstawionego przez rząd polski uważam, że istnieje różnica pomiędzy umowami o kredyt w walucie zagranicznej a kredytami indeksowanymi w walucie zagranicznej. W tym ostatnim przypadku bowiem spłata zawsze następuje w walucie krajowej. Według mnie niewłaściwe jest utożsamianie warunku dotyczącego spłaty w walucie zagranicznej z tzw. warunkiem „walutowym”. Przekwalifikowanie przedmiotowej umowy na umowę o… Czytaj więcej »

Luke
6 lat temu
Reply to  Maciej Samcik

Przedstawiony tok rozumowania w artykule jest błędny, gdyż tutaj TSUE uznał zapisy o przeliczeniach za główny przedmiot umowy właśnie ze względu, że kredyt był walutowy – określony, wypłacony i spłacany w CHF. W przypadku „kredytów” wypłacanych w waluccie lokalnej i głównego świadczenia TSUE wypowiedział się w wyroku C-26/13. Proszę więc dokładniej analizować co wskazuje TSUE zanim Pan coś napisze.

JW
6 lat temu

Żaden z naszych sędziów nie zapyta o nic TSUE, bo przecież wie lepiej.
Chciałbym się mylić, ale wniosek Rzecznika Finansowego w sprawie ujednolicenia orzecznictwa leży w Sądzie Najwyższym od kwietnia (http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=946-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2017) a Sąd czuje się jakby tymczasowy i w tej sprawie pewnie „nie zdąży” wydać orzeczenia (taki zapracowany ?).
JW

6 lat temu
Reply to  Maciej Samcik

Recznik Praw Obywatelskich przystąpił do po raz pierwszy do sprawy „frankowej” (I ACa 953/16 prowadzonej w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie) i też wnosi o skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE

https://www.facebook.com/groups/CHFrancisco/1309033179202068/

Agnieszka
6 lat temu
Reply to  Maciej Samcik

Jest Pan bardzo nieprecyzyjny, bo co to znaczy „kredyt spłacany we frankach” w Rumunii i czym się różni od typowych kredytów „frankowych” udzielanych w Polsce? Przecież te polskie też są często spłacane we frankach. Należaloby tutaj raczej dokonać rozróżnienia w jakiej walucie te kredyty były udzielane, a nie w jakiej są spłacane, bo to ma wtórne znaczenie. W Polsce kredyty „frankowe” były udzielane w złotych polskich, nie były to kredyty walutowe, o których Pan pisze w tym artykule i do których odnosił się TSUE w tych konkretnych przypadkach. Uczestniczy Pan w wątpliwym moralnie procesie dezinformacji, do którego należą właśnie mylenie… Czytaj więcej »

6 lat temu
Reply to  Agnieszka

Upss…. bardzo celnie Panie Macieju.

dw
6 lat temu
Reply to  Agnieszka

Pełna zgoda z p. Agnieszką 🙂

TOMASZ FRANKOWICZ
6 lat temu
Reply to  Maciej Samcik

Panie niech Pan zajmie się lepiej ogródkiem działkowym a nie wprowadzaniem ludzi w błąd — po co Pan leje wodę Pan się na tym nie zna !!!!

Anita Kras
6 lat temu

Nie tak dawno bo na rozprawie 29 września br. przyłączając się do sprawy I ACa 953/16 przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie przedstawiciel RPO występujący jako „uczestnik na prawach prokuratora” złożył pismo procesowe wnioskujace o takie zapytanie prejuducjalne. Zobaczymy czy może tym razem się uda i Sąd Apelacyjny zada to pytanie TSUE.
https://lookaside.fbsbx.com/file/pismo%20procesowe.pdf?token=AWxPfm2HUnN5OYczrnlU2zsR7VF3tr4cqFeYN0YgCZBSJEM4rK6AZ2HUV8PJFuXTMrNRi6mjxRQ_724eOCRSeDlI4xGxy8XBbD4rL5EgBmm0f8FG4rUol-UYJsX-IXN_KcZ5EI_xKUbZfu-vxDp4rV4KEJ0Qhv7Wu-yMRqUqvHEaCQ

Mariusz Korpalski
6 lat temu

Argumentacja ZBP, że klauzula walutowa to element opisu głównego świadczenia stron jest obliczona tylko na zwalczenie sankcji z art. 385/1 kc i prowadzi bank wprost na minę w art. 58 kc. Powodzenia.

Anita Kras
6 lat temu

Nie tak dawno bo na rozprawie 29 września br. przyłączając się do sprawy I ACa 953/16 przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie przedstawiciel RPO występujący jako “uczestnik na prawach prokuratora” złożył pismo procesowe wnioskując o takie zapytanie prejuducjalne. Zobaczymy czy może tym razem się uda i Sąd Apelacyjny zada to pytanie TSUE.
http://pokazywarka.pl/qdnqq4/

dw
6 lat temu
Reply to  Anita Kras

Na razie sąd ma nadzieję na ugodę :O .
https://www.rpo.gov.pl/pl/postepowania-strategiczne-rpo/sprawa-tzw-kredytow-frankowych
Trochę też kombinuje.
Cóż, tak naprawdę walka o praworządność w Polsce odbywa się pomiędzy kredytobiorcami „frankowymi” a bankami.

dw
6 lat temu

Uważam, że jest 3:0 dla kredytobiorców indeksowanych CHF.
1. Warunki nieuczciwe określa się na moment zawarcia umowy – czyli nie ma znaczenia „sprawiedliwość” kursu franka wg tabeli banku.
2. Kredyt i spłata określona w PLN – czyli indeksacja NIE jest warunkiem głównym umowy.
3. Zgoda z p. Maćkiem.

a.s.
6 lat temu

cyt:”iż tzw. abuzywność (czyli nieuczciwość wiążącą się z “wygumkowaniem” podejrzanego zapisu z umowy) można stwierdzić tylko w przypadku zapisów, które nie dotyczą głównych świadczeń i które nie były indywidualnie uzgadniane z klientem (czyli klientowi podsunięto gotowy wzór umowy do podpisu).”
Czy aby na pewno? Przecież stwierdzenie abuzywności nie dotyczy postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie tylko wówczas, jeżeli zostały one sformułowane w sposób jednoznaczny. Czy kwota kredytu wyrażona w CHF została w umowie sformułowana w sposób jednoznaczny, skoro nie został określony sposób ustalania kursu waluty?

a.s
6 lat temu

cyt:”bankowcy – przenosząc spór na polski grunt – mogą próbować udowadniać, że w momencie podpisywania umowy kredytu frankowego zapisy dotyczące denominowania długu w obcej walucie nie były niesprawiedliwe i nieuczciwe, bo ryzyko kursowe wyglądało wówczas na niewielkie” To nie prawda. Odsyłam do raportów KNF o sytuacji banków za 2007 i 2008r. Poza tym ZBP podobno sam udał się do KNF, aby ten zabronił bankom udzielania tych kredytów jako bardzo niebezpiecznych dla klientów. Zresztą, w przypadku umów stosowanych przez polskie banki najistotniejszy jest fakt dowolności, jaką sobie przyznały, w kształtowaniu zobowiązania kredytobiorcy i spread jako świadczenie nienależne i nie określone w… Czytaj więcej »

6 lat temu

Ja Panu Maciejowi polecam:
Wyrok TSUE daje podstawę do unieważnienia umów o kredyty we frankach.

Jeżeli bank nie poinformował kredytobiorcy o skali ewentualnych wahań kursu walutowego w całym okresie obowiązywania umowy o kredyt we frankach, to umowa może okazać się nieważna, a frankowicz w niektórych przypadkach nie będzie musiał zwracać bankowi kwoty kredytu – takie, zdaniem dr. Waldemara Gontarskiego z Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, wnioski wynikają z wrześniowego wyroku TSUE.
Całość tutaj: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/wyrok-tsue-daje-podstawe-do-uniewaznienia-umow-o-kredyty-we-frankach

6 lat temu

Kolejny świetny wpis, dobrze że istnieją takie blogi jak ten.

Andrzej1900
6 lat temu

PKO BP największy polski bank już w 2005 roku zawierał umowy z obowiązkiem rat w CHF na wydzielony rachunek techniczny prowadzony w CHF (można wpłacić PLN to przewalutują według tabeli). A kredyt był udzielany w CHF tylko z obowiązkową wypłatą w PLN 🙁
Więc postanowienie TSUE pasuje do kilkuset tysięcy frankowiczów, nie uważa Pan?

[…] Czytaj też: Trzy ważne sprawy, o których wypowiedział się TSUE. Czy to orzeczenie zatrzęsie polskimi sąda… […]

There’s noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain good factors in options also.

Subiektywny newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślę ci powiadomienie o najważniejszych tematach dla twojego portfela. Otrzymasz też zestaw pożytecznych e-booków. Dla subskrybentów newslettera przygotowuję też specjalne wydarzenia (np. webinaria) oraz rankingi. Nie pożałujesz!

Kontrast

Rozmiar tekstu