Czy PPK sprowadzą hossę na polską giełdę? Ile pieniędzy z wpłat pracowników popłynie na parkiet? Czy może powtórzyć się hossa z czasów OFE?

Czy PPK sprowadzą hossę na polską giełdę? Ile pieniędzy z wpłat pracowników popłynie na parkiet? Czy może powtórzyć się hossa z czasów OFE?
Współautor: Flawiusz Pawluk
34

W marcu o ponad 700 000 ludzi wzrosła liczba aktywnych uczestników PPK. Czy fundusze PPK zmienią nadszarpnięty obraz polskiej giełdy, podobnie jak zrobiły to OFE w 1999 r.? Jak wzrost aktywów gromadzonych przez pracowników w ramach programu PPK wpłynie na zachowanie się kursów polskich akcji w najbliższych latach? Ile pieniędzy napłynie na warszawską giełdę i jaką część popytu na akcje mogą one zapewnić? Czy możliwa jest PPK-hossa?

Wielu obserwatorów rynku nie pamięta już czasów, kiedy powstawały OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne. Był to rok 1999. Staliśmy wtedy na krawędzi pęknięcia banki internetowej, co stało się w 2000 r. Kolejne lata przyniosły powolne odrabianie strat przez inwestorów, które jednak bardzo gwałtownie przyspieszyło w roku 2003 r.

Zobacz również:

Indeks WIG w tym czasie mniej więcej potroił swoją wartość, a dla giełdowych inwestorów był to jeden z najjaśniejszych okresów w historii ich obecności na rynku kapitałowym. Katalizatorem wzrostów był m.in. napływ środków do funduszy emerytalnych inwestowanych następnie przez OFE na GPW. Oczywiście był też czynnik ważniejszy – akcesja Polski do UE, która formalnie dokonała się w maju 2004 r., ale już rok wcześniej było wiadomo że Polska wejdzie do UE.

OFE-hossa już była czy będzie PPK-hossa
OFE-hossa już była. Czy będzie PPK-hossa?

Dlaczego OFE też przyczyniły się do wielkiej hossy? Ponieważ przyrost aktywów był lawinowy, a przynależność do funduszy – obowiązkowa. Dodatkowo, trzeba pamiętać, że wpłaty do OFE były również skorelowane z dynamiką wynagrodzeń nominalnych, która w tamtym okresie była wysoka, na poziomie ok. 5% rocznie. W latach 2002-2007  wartość aktywów zgromadzonych w OFE wzrosła z poziomu 32 mld zł do 140 mld zł, a więc ponad czterokrotnie.

Aktywa OFE
Aktywa OFE

Wpływ OFE był niezwykle pozytywny na GPW nie tylko ze względu na wyższe wyceny, ale też z powodu większej liczby ofert publicznych (IPO) i większego zainteresowania inwestorów z zagranicy polskimi akcjami. Ten ostatni element był niezwykle ważny, gdyż inwestorzy zagraniczni nie czekali na zakupy ze strony OFE, ale sami antycypowali nadchodzące wydarzenia. I to od ich zakupów zaczęła się hossa.

Moc pieniędzy popłynie z PPK na zakupy polskich akcji

Czy obecnie można znaleźć analogie do tamtego złotego okresu na GPW? Kilka by się znalazło. Po pierwsze pomimo dobrowolności przystępowania do PPK ten program ma szansę osiągnąć podobną skalę co OFE, pomimo wolniejszego startu. Co prawda w pierwszych trzech latach swojej działalności OFE zgromadziły aktywa w wysokości 32 mld zł, podczas gdy PPK doszły na razie do poziomu zaledwie 13 mld zł, to i tak liczba uczestników PPK rośnie (także dzięki autozapisowi tych, którzy na początku istnienia programu się z niego wypisali).

Po drugie program PPK zwiększa liczbę aktywnych kont coraz szybciej. Początkowo to było po ok. 20 000 kont miesięcznie, później przyspieszyliśmy do 30 000 kont miesięcznie, a w styczniu 2023 r. było to już 50 000 nowych kont w jednym miesiącu. Widać, że program się rozwija w coraz szybszym tempie. W marcu, dzięki autozapisowi, liczba uczestników PPK skokowo wzrosła o ponad 700 000. I obecnie wynosi 3,3 mln osób.

Warto też pamiętać, że w PPK jest mechanizm indeksacji wpłat w oparciu o wynagrodzenie brutto. Jesteśmy w okresie wysokiej inflacji, ale też wysokiego nominalnego wzrostu wynagrodzeń, na poziomie 12% rocznie. Oczywiście ta dynamika będzie spadać w przyszłości, ale nie będzie to już raczej mniej niż 5% w skali roku – jeszcze przez jakiś czas. To jest automatyczny mechanizm transmisji wzrostu zamożności społeczeństwa bezpośrednio na wyceny giełdowe spółek.

Jeśli polska gospodarka będzie się rozwijać stabilnie, wydajność pracy będzie się poprawiać, a zamożność społeczeństwa rosnąć, to nie tylko poprawią się wyniki finansowe spółek i wypłacane przez nie dywidendy, ale wyceny mogą wzrosnąć do poziomów bardziej adekwatnych do tych, które obowiązują w krajach rozwiniętych, a nie rozwijających się.

Jest też trzeci element, a mianowicie podobnie jak było to w roku 2003, wyceny spółek giełdowych są obecnie bardzo niskie. Wtedy było to pokłosie pęknięcia bańki internetowej, a teraz wyceny spółek są ofiarami wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji. Niewykluczone, że uczestnicy PPK będą mieli szansę na duże stopy zwrotu ze swoich inwestycji w PPK nie tylko z tytułu wpłat środków przez pracodawców, ale też ze wzrostu wartości portfela akcji.

Portfel obligacji też będzie raczej zyskiwał na wartości, jeśli inflacja w końcu spadnie. To może wywołać efekt kuli śnieżnej: zadowoleni uczestnicy programu PPK mogą zachęcić innych niezdecydowanych pracowników do przystąpienia do programu, liczba uczestników będzie się zwiększać, więc więcej pieniędzy będzie płynęło na rynek kapitałowy.

Przygotowaliśmy symulację mówiącą o tym, jakich napływów na polski rynek akcji można się spodziewać w okresie następnych czterech lat z tytułu wzrostu skali działalności PPK. Pod uwagę wzięliśmy nie tylko same wpłaty przez uczestników programu i pracodawców, ale też reinwestycję środków z dywidend. Przyjęliśmy zasadę, że kolejnych latach tylko 3,5% wynagrodzenia brutto będzie inwestowane w PPK.

Dodatkowo założyliśmy, że inwestycje w akcje to 60% całego portfela, a akcje polskie będą stanowić 80% części akcyjnej. Z tej analizy wynika, że łącznie w kolejnych czterech latach PPK mogą zainwestować na GPW ok. 30 mld zł. Jest to naprawdę olbrzymia kwota, biorąc pod uwagę, że w styczniu 2023 r. wszystkie fundusze akcji zarządzały kwotą poniżej 30 mld zł.

Symulacja napływu pieniędzy do PPK
Symulacja napływu pieniędzy do PPK

Hossa na polskiej giełdzie? Jaką część popytu na akcje „załatwią” PPK?

Dodatkowym elementem naszej analizy jest wpływ zakupu akcji polskich przez PPK na obroty na rynku. A więc sprawdzenie, jaką część przyszłego popytu na akcje „załatwią” nam PPK. Taka analiza jest o tyle trudna, że nie ma jasnej korelacji pomiędzy wielkością zakupów akcji jako procentem obrotów na rynku a potencjalnym wzrostem kursów akcji. Niemniej, biorąc pod uwagę aktualne limity inwestycyjne nałożone na PPK, ewidentnie widać, że wpływ zakupów PPK będzie o wiele bardziej widoczny w przypadku spółek z mWIG40 i sWIG80 niż WIG20.

Zakupy akcji przez PPK a obroty poszczególnych indeksów
Zakupy akcji przez PPK a obroty poszczególnych indeksów

W ramach części udziałowej, która może się wahać, ale średnio przyjmujemy, iż wynosi 60%, na PPK nałożono następujące limity inwestycyjne: minimum, 40% inwestycji w spółki z indeksu WIG20, maksimum 20% w akcje z mWIG40, minimum 20% w instrumenty zagraniczne i maksymalnie 10% w inne spółki notowane na GPW.

Analizując wpływ popytu wynikającego z rozwoju PPK na WIG20, warto zwrócić uwagę nie na udział PPK w obrotach, ale wartość skumulowanych zakupów w stosunku do free float, czyli akcji w wolnym obrocie. Udział PPK we free float w przypadku WIG20 wzrośnie do poziomu 15% w ciągu czterech lat. To sporo, taki popyt może wpłynąć pozytywnie na kursy polskich akcji.

Wielką niewiadomą pozostaje kwestia, jak na tę sytuację zareagują inwestorzy zagraniczni. Niewiadomą pozostaje ryzyko polityczne związane z wyborami parlamentarnymi i wprowadzanie jakichś dodatkowych podatków od zysków z inwestycji. Historia pokazuje jednak, że w okresie do czasu rozmontowania OFE w roku 2014 inwestorzy zagraniczni pełnili dużo aktywniejszą rolę niż po tym momencie.

Wpływ OFE na płynność rynku akcji w Polsce
Wpływ OFE na płynność rynku akcji w Polsce

Warto też zaznaczyć, że rynek inwestorów zagranicznych też uległ dużym zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dominującym wehikułem inwestycyjnym nie są obecnie aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, tylko fundusze pasywne (ETF). To powoduje, że jeśli jakiś rynek zachowuje się lepiej niż podobna klasa aktywów (czyli ETF-y inwestujące w akcje rynków wschodzących), to niejako coraz większa pula środków napływających do tych ETF-ów jest automatycznie alokowana w dany rynek, który oferuje wyższe stopy zwrotu niż inne podobne rynki.

Suwak w OFE? Nie jest tak groźny, jak wszyscy myślą

Ostatni element niepewności to kwestia zachowania się OFE, których – jak wiemy – aktywa będą z czasem spadać na skutek działania tzw. suwaka (stopniowego przesuwania środków w rynku akcji do ZUS, w momencie zbliżenia się okresu emerytalnego klientów). Ta sytuacja powoduje, że OFE muszą być przygotowane na coraz większe transfery tych środków do ZUS.

Wartość tych transferów będzie się wahać na poziomie od 7,5 mld zł do 8,5 mld zł rocznie w okresie kolejnych czterech lat, aczkolwiek ostateczna wartość zależy od wyceny jednostek uczestnictwa znajdujących się w posiadaniu danego uczestnika OFE. Natomiast sam fakt transferu nie oznacza konieczności sprzedaży akcji i to z kilku powodów.

Po pierwsze, OFE odnotowują nie tylko transfery wychodzące, ale też przychodzące od aktywnych uczestników na poziomie ok. 3 mld zł rocznie. Po drugie, wartość aktywów w posiadaniu OFE jest ciągle na tyle duża (165 mld zł), że generuje pokaźnie przychody z tytułu dywidend.

Nie mamy tu niestety precyzyjnych wyliczeń, ale zakładając średnią stopę wypłaty dywidendy na poziome ok. 4%, wypłaty z tytułu dywidend powinny wynosić ok. 6,6 mld zł rocznie. Jeśli do 3 mld zł napływających środków dodamy dywidendy, to okaże się, że okresowo OFE mogą być nawet kupującym netto akcje, co widać na poniższym przykładzie.

Wartość aktywów w PPK
Wartość aktywów w PPK (źródło: „Rzeczpospolita”)

Wartość aktywów zgromadzonych w PPK bardzo szybko rośnie, a trend ten powinien jeszcze ulec przyspieszeniu, o czym dowiemy się dopiero w kwietniu 2023 r. Wygląda jednak na to, że stosunkowo słabe zachowanie polskich akcji w ostatnich trzech latach może być okazją inwestycyjną. Gdyby powyższe symulacje okazały się rzeczywistością, może się okazać, że czeka nas hossa o skali podobnej to tej z lat 2003-2007.

Co może stanąć na przeszkodzie? Ryzyka geopolityczne i polityczne, nie ekonomiczne. Nawet kwestia wysokiej inflacji nie jest jakimś dużym problemem dla spółek giełdowych, pod warunkiem, że nie dojdzie do istotnych wzrostów podatków korporacyjnych. Jeśliby się okazało, że inflacja w końcu zaczynie spadać, to szansa na pozytywny scenariusz dla polskich akcji jeszcze by wzrosła.

———————————–

ZOBACZ OKAZJOMAT SAMCIKOWY: Obawiasz się inflacji? Zastanawiasz się, co zrobić z pieniędzmi? Sprawdź „Okazjomat Samcikowy” – to aktualizowane na bieżąco rankingi lokat, kont oszczędnościowych, a także zestawienie dostępnych dziś okazji bankowych (czyli 200 zł za konto, 300 zł za kartę…). I zacznij zarabiać na bankach:

>>> Ranking najwyżej oprocentowanych depozytów

>>> Ranking najlepszych kont oszczędnościowych. Gdzie zanieść pieniądze?

>>> Przegląd aktualnych promocji w bankach. Kto zapłaci ci kilka stówek? I co trzeba zrobić w zamian?

———————————–

POSŁUCHAJ NASZYCH PODCASTÓW:

Ekipa „Subiektywnie o Finansach” co środę publikuje nowy odcinek podcastu „Finansowe Sensacje Tygodnia” (w skrócie: FST). Rozmawiamy o tym co nas zbulwersowało albo zaintrygowało w minionym tygodniu i zapowiadamy przyszłe sensacje wokół naszych portfeli. Do tej pory ukazało się 130 odcinków podcastu, zaprosiliśmy też kilkudziesięciu gości.

Poza cotygodniowym podcastem możesz też posłuchać tekstów z „Subiektywnie o Finansach” czytanych przez ich autorów. Ten cykl podcastowy nazywa się „Subiektywnie o Finansach do słuchania” (w skrócie: SDS)Wszystkie podcasty znajdziesz pod tym linkiem, a także na wszystkich popularnych platformach podcastowych w tym Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Amazon Music, Castbox, Stitcher)

————

Maciej SamcikMACIEJ SAMCIK POLECA PORZĄDNE OFERTY:

>>> Prosto i tanio inwestuj w porządnych funduszach inwestycyjnych TFI UNIQA. W ramach programu „Tanie oszczędzanie” można kupić fundusze inwestujące na całym świecie bez opłat dystrybucyjnych. Opłata za zarządzanie wynosi – dla niektórych funduszy w ramach „Taniego oszczędzania” – 0,5% w skali roku. Żeby założyć konto „Tanie oszczędzanie” i zacząć inwestować pieniądze przez internet – kliknij w ten link. W TFI UNIQA konto IKZE ma Maciek Samcik.

>>> Waluty obce kupuj po dobrych kursach na Cinkciarz.pl. „Subiektywnie o Finansach” poleca fintech Cinkciarz.pl, oferujący m.in. usługę portfela walutowego. Na Cinkciarz.pl kupisz dolary i euro – i kilkadziesiąt innych walut – po bardzo dobrych kursach, w ofercie są też karty walutowe. Dostępna jest fizyczna karta (15 zł za wydanie, bez opłat za obsługę) lub wirtualna karta (za darmo, służy do płatności w internecie oraz zbliżeniowych płatności telefonem czy zegarkiem). Zarejestruj się tutaj i przetestuj portfel walutowy Cinkciarz.pl, łatwiej już nie będzie.

źródło zdjęcia: Karl Oss Von Iya/Pixabay

Subscribe
Powiadom o
34 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Sosna
11 miesięcy temu

„akcesja Polski do UE, która formalnie dokonała się w maju 2003 r., ale już rok wcześniej było wiadomo że Polska wejdzie do UE.”
2004, nie 2003. W 2003 było referendum.

Last edited 11 miesięcy temu by Sosna
Editor
11 miesięcy temu
Reply to  Sosna

Tak, dziękujemy, poprawione!

Paweł
11 miesięcy temu

Dzień dobry. Mam pytanie, być może głupie ale nie bardzo znalazłem odpowiedź. W jaki sposób mogę będąc w PPK wybrać typ funduszu. Przykładowo, żeby był bezpieczny i inwestował tylko w obligacje.

Paweł
11 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

Tak, ja wiem, że tak jest. Pytanie jak to mogę zmienić bo na moim koncie PPK takiej opcji nie widzę.

Marcin
11 miesięcy temu

A ja mam pytanie. Skoro 40% środków lokowanych w części akcyjnej idzie na WIG20, to znaczy, że również do wielu spółek, w których SP ma spore udziały. Stąd np. w przypadku wprowadzenia wakacji kredytowych może się okazać, że Bank PKO BP, który miał wypłacić X dywidendy, z powodu wakacji, wypłaci załóżmy 0.5X, a co za tym idzie inwestowanie pośrednio przez PPK w tę spółkę i mój ostateczny wynik będzie niższy, prawda? Bądź co bądź w WIG20 wiele spółek ma duży udział SP. A druga sprawa dlaczego nie można mieć wpływu, chociaż częściowego, w co te pieniądze zostaną zainwestowane w ramach… Czytaj więcej »

Grzegorz
11 miesięcy temu

Dziękuje za artykuł. Potrzebna jest mała korekta – rok wstąpienia do UE to 2004 (w tekście jest 2003).

Grzegorz
11 miesięcy temu

Dziękuje za artykuł. Potrzebna jest mała korekta – rok wstąpienia do UE to 2004 (w tekście jest 2003).

Editor
11 miesięcy temu
Reply to  Grzegorz

Ta, faktycznie, dziękujemy za uwagę, poprawione!

Alfred
11 miesięcy temu

Czy będąc w PPK warto bawić się w dzielenie i transfer środków między funduszami określonej daty? W czasie bessy przerzucać wszystko na fundusz 2025, a w caszie hossy na 2060/2065? Czy nie ma to najmniejszego sensu i trzymać się swojego funduszu daty przejścia na emeryturę?

Krzysiek
10 miesięcy temu
Reply to  Alfred

Ja bym tego nie robił, bo właśnie w czasie bessy kupujesz coraz taniej kolejne pakiety akcji, w czasie hossy coraz drożej. Poza tym pytanie czy będziesz w stanie określić kiedy zacznie się hossa a kiedy bessa? To nie jest takie oczywiste, dlatego nie traciłbym na to czasu i po prostu bez względu na ceny na giełdzie inwestował co miesiąc taką samą kwotę.

Marcin
11 miesięcy temu

Dobra, widzę kilka plusów. Po pierwsze jeśli ja dokładam 2k zł, pracodawca 1.5k zł, a państwo bodajże 20 zł miesięcznie, to mam rocznie 3740 zł wpłat. Nawet jeśli portfel się obsunie o około 30%, czyli spadnie do tych 2600 zł, to nadal mam więcej niż sam wpłaciłem. Drugi plus to możliwość transferu tych środków na IKE. Trzeci, to taki, że jest to zawsze jakaś dywersyfikacja portfela na emeryturę. Jeśli inwestuje przed konto maklerskie np. w ETFy i akcje zagraniczne, a PPK głównie skupia się na akcjach i obligacjach polskich, wtedy w sumie mam trochę miks różnych aktywów. Dołożyć do tego… Czytaj więcej »

Piotr
11 miesięcy temu
Reply to  Marcin

Błąd w obliczeniach, który z niewiadomych przyczyn powiela mnóstwo osób. Szczególnie zwolenników PPK 🙂
Nie uwzględnia Pan podatku płaconego od wpłaty pracodawcy. Od tego 1500 zł musi Pan odjąć 180 zł podatku, który jest pobierany z Pana wynagrodzenia (nie widać tego na koncie PPK). Nadal jest więcej niż wspomniane 2600, ale …
Podane kwoty wpłat to 100 tys. rocznie wynagrodzenia. Za chwilę wpadnie Pan w drugi (a faktycznie trzeci) próg podatkowy. Wówczas „niewidzialny” podatek to będzie 32% i to już będzie ok. 500 zł mniej …

Krzysiek
10 miesięcy temu
Reply to  Piotr

Ale 32% będzie tylko od nadwyżki, a nie całości więc na pewno nie 500 zł.

Piotr
10 miesięcy temu
Reply to  Krzysiek

Jeżeli ktoś przekracza 120 tys. to PPK jest w szczególności „nadwyżką”. Już kiedyś pokazywałem „na palcach” w innym wątku o PPK. Jak dalej Panu nie wychodzi to proszę sobie policzyć podatek bez PPK i z PPK i zobaczyć jaka jest różnica w podatku. Oczywiście rocznie. Bo co z tego że na początku roku zaliczki będą mniejsze, jak potem to trzeba oddać? Podatek rozlicza się rocznie. Jeżeli kwota „podstawy” jest powyżej 120 tys. to po dodaniu PPK różnica w podatku to bedzie 32% od wpłaty pracodawcy. Nie będzie inaczej. Matematyka jest nieubłagana.

Monika
11 miesięcy temu

Panie Macieju, muszę Pana rozczarować. Oni się zapisują po to żeby sobie wypłacać. Niektórzy co miesiąc, inni na wakacje, jeszcze inni w różnych odstępach czasu. Połapali się że tak można i korzystają. Akurat mam dostęp do takiej wiedzy tajemnej. Tak naprawdę wygranym jest tu ZUS.

Editor
11 miesięcy temu
Reply to  Monika

No, jeśli tak, to nie za bardzo zgodnie z celami tego mechanizmu…

Alf
11 miesięcy temu

No oczywiście że nie bardzo, ale np. taka Wyborcza (czytuje Pan jeszcze czasem?) dała w marcu/kwietniu serię artykułów o PPK z wyraźną pochwałą wypłacania.

Alf
11 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

No pewnie w pierwszej pochodnej o kliki, ale w drugiej pochodnej więcej osób pomyślało „o, można zarobić” i się zapisało i zaczęło wypłacać. Kapitału w towarzystwach PPE do inwestowania na giełdzie nie przybywa od tego tak dużo, jak by wynikało z przyrostu liczby osób zapisanych. Ani nie rośnie ogólne bezpieczeństwo emerytalne społeczeństwa.

Piotr
11 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

Ludzi nie trzeba zachęcać. Jest to efektem postępującej sekularyzacji :). Ludzie coraz bardziej nie wierzą. Nie wierzą kościołowi. Ale nie wierzą też Państwu i politykom. Wypłaty z PPK to jaskrawy przejaw braku tej wiary. I najgorsze że mają rację. To akurat jedyna rozsądna strategia jeśli ktoś już się zapisał do PPK i jest niewierzący.

Piotr
11 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

Pan Panie Macieju, to widzę z frakcji tych jednak wierzących. Ja jestem głęboko niewierzący w ZUS, Państwo i polityków, za to wierzę w to, że przy pierwszej możliwej sposobności nas wydymają elegancko (i nieważne jaki znaczek będą mieli w klapie – różnią się innymi szczegółami, ale w tym względzie to wszyscy po jednych pieniądzach). Pisałem to już wcześniej w wątku o PPK. Wszystko zmierza w kierunku emerytury obywatelskiej. Niewazne ile uzbierasz, wszyscy będą mieli jednakowo. A wtedy się elegancko w ten sposób wykołodkuje gości z PPK formalnie nie zabierając im żadnych pieniędzy 🙂 Łączna emerytura z ZUS+EFE+PPK = emerytura obywatelska.… Czytaj więcej »

Adam
11 miesięcy temu
Reply to  Monika

A Pani jest w ppk?

Weronika
11 miesięcy temu
Reply to  Adam

.

Last edited 11 miesięcy temu by Weronika
Krzysiek
10 miesięcy temu
Reply to  Monika

Ale to żadna wiedza tajemna, tak działa program, że można się w każdej chwili wypisać. Wtedy traci się jednak 30% składki pracodawcy, całość dopłaty rządowej oraz 19% podatku od zysku Belki. Nie wiem więc czy takie wypłacanie co kwartał ma większy sens.

Polak
11 miesięcy temu

Ci co liczą że PPK uratuje giełdę i nagle uda im się odrobić wieloletnie straty w inwestycje w wig20 sami z pogardą piszą o PPK. Czy to nie szmonces?

Dyrektor z banku (polskiego)
11 miesięcy temu

Wielu zapisanych do PPK, gdy tylko znajdzie czas biegnie do… banku (bo mój bank akurat w PPK gra, ale u konkurencji jest podobnie) i wypisuje się. Statystycznie PiS ogłasza sukces, realnie PPK jest cieniem tego czym miały być. Każdy to widzi, nie każdy przyznaje.

Krzysiek
10 miesięcy temu

Ja jestem tam od początku, nie wypisuję się i nie zamierzam. Zysk na dzień dzisiejszy to jakieś 80% powyżej tego co wpłaciłem ja i potrącono mi jako podatek.

Kama
8 miesięcy temu

Te ciągłe odniesienia do ofe tylko sieją niepotrzebny zamęt i dezorientację w społeczeństwie. W XXI wieku takie sytuacje nie moga miec miejsca. Siła mediów i demokracja zwyczajnie na to nie pozwolą. Poza tym środki z ppk mozna wypłacic w kazdej chwili i co ważne są dziedziczne, wiec nie przepadaja po śmierci uczestnika

jsc
8 miesięcy temu
Reply to  Kama

Nie myl deokracji z oligarchią przedstawicielską!

Subiektywny newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślę ci powiadomienie o najważniejszych tematach dla twojego portfela. Otrzymasz też zestaw pożytecznych e-booków. Dla subskrybentów newslettera przygotowuję też specjalne wydarzenia (np. webinaria) oraz rankingi. Nie pożałujesz!

Kontrast

Rozmiar tekstu