Gdy trwoga to… Polacy pytają: „jak można kupić amerykańskie obligacje?”. No właśnie, jak? I czy to dobry moment, żeby je kupować?

Gdy trwoga to… Polacy pytają: „jak można kupić amerykańskie obligacje?”. No właśnie, jak? I czy to dobry moment, żeby je kupować?

Zachwianie 40-letniej hossy na rynku akcji. Szybko rosnące stopy procentowe. Wysoka inflacja. Gdy trwoga, to wszyscy chcą „parkować” pieniądze w amerykańskich obligacjach. To papiery uznawane za jedne z najbezpieczniejszych aktywów na świecie. Ale czy to dobry moment, żeby kupować „US treasuries”? I jak to zrobić?

W niepewnych czasach oczy uczestników rynku zwykle zwracają się ku amerykańskim obligacjom rządowym, ale tym razem inwestorzy raczej nie są zadowoleni z tego, co widzą. Przynajmniej ci „zawodowi”, bo my co i rusz dostajemy od czytelników pytanie: „czy polska gospodarka jest bezpieczna i jak można ulokować część oszczędności w amerykańskich obligacjach skarbowych?”. To świadczy o dużym szacunku, jakim darzą Polacy te aktywa.

Zobacz również:

Ale amerykańskie obligacje zaliczyły najgorszy początek roku w historii. Jest jeden główny tego powód – polityka Fed, czyli amerykańskiego banku centralnego. Rezerwa Federalna zapowiedziała zacieśnianie polityki pieniężnej i przystąpiła do działania. A więc są i będą kolejne podwyżki stóp procentowych. Obecnie stopa procentowa Fed wynosi 0,75-1%, ale analitycy spodziewają się, że może pójść w górę nawet do 2-3%. Amerykański bank centralny chce w ten sposób walczyć w wysoką inflacją w USA.

To powoduje, że tanieją obligacje już wyemitowane, o niższym oprocentowaniu niż te „nowe”, często stałym w całym okresie trwania długu (np. 10 lat). Jak to wygląda na wykresie? Ano tak, jak poniżej (to wykres z ostatnich 10 lat, zielona liczba to uśredniona, roczna stopa zwrotu):

Amerykańskie obligacje rządowe - indeks S&P, ostatnich 10 lat
Amerykańskie obligacje rządowe – indeks S&P, ostatnich 10 lat

Zarządzający z Pekao TFI twierdzą, że „inwestorzy na amerykańskim rynku długu coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że Fed nie blefuje z agresywnym zacieśnianiem polityki pieniężnej”. Osobną kwestią jest, jak długo Fed będzie podnosił stopy procentowe. Inwestorzy na razie bazują na oczekiwaniach, że będzie tego sporo, nie czekając aż te zapowiedzi się zrealizują. I sprzedają posiadane obligacje o niskim oprocentowaniu, które nie są już atrakcyjne na tle tych nowoemitowanych.

Jakie plany ma Fed? Co wiemy o przyszłości stóp w USA?

Być może jest tak, że rynek uwzględnił już w cenach amerykańskich obligacji – dość gwałtownie, ale skutecznie – cały cykl podwyżek stóp procentowych zapowiadanych przez Fed. A teraz ceny obligacji nie będą już bardziej spadały (na powyższym wykresie widać, że ich spadki „zniszczyły” prawie trzy lata wcześniejszych zysków), tylko spokojnie czekały na spełnienie się założonego scenariusza?

Nie macie pojęcia jak odmienne – i jak praktyczne – podejście ma Fed do prezentowania prognoz. U nas jest tak, że ekonomiści banku centralnego przy pomocy modelu ekonometrycznego generują przewidywania dotyczące gospodarki na najbliższe lata, a potem to „szkiełko i oko” podlega korekcie eksperckiej z punktu „czucia i wiary”. Końcowy efekt (z perspektywy czasu nie zawsze precyzyjnie prognozujący przyszłość) przedstawiany jest Radzie Polityki Pieniężnej, która w sumie może przyjąć ten dokument do wiadomości, a kierować się własnymi opiniami.

Amerykanie pomijają tę część oficjalną i od razu przechodzą do sedna. Fed w projekcjach podaje nie wyliczenia niedecyzyjnych ekonomistów, a średnią i medianę… przewidywań członków Komitetu Otwartego Rynku (FOMC – odpowiednik naszej RPP) oraz członków zarządu, którzy podejmują decyzje w sprawie stóp. Odpowiedzi są zanonimizowane, więc nie wiadomo, co kto prognozował, ale znamy uśredniony wynik tego „badania opinii mędrców”.

Projekcje Fed nie dotyczą tylko wskaźników makro – one zawierają także poglądy decydentów na to, jaki – ich zdaniem – jest odpowiedni do sytuacji poziom stopy procentowej. I to już daje inwestorom i konsumentom dobry wgląd w to, co Rezerwa Federalna może zrobić w przyszłości. Oczywiście, te przewidywania się zmieniają, ale przynajmniej wiadomo, że inflacja – w ocenie bankierów centralnych – sięgnie 4,3% w tym roku i spadnie do 2,7% w przyszłym, a odpowiedzią na to powinna być stopa procentowa na poziomie 1,9% na koniec 2022 r. i 2,8% rok później.

Mnie to bardziej przekonuje niż: „nie jestem w stanie powiedzieć, co zrobimy za miesiąc” czy „żadnych pułapów sobie nie wyznaczamy i punków dojścia” w wydaniu naszego Jastrzębia Na Czele Jastrzębi, czyli Adama Glapińskiego, prezesa NBP.

Czy opłaca się kupować na giełdzie amerykańskie obligacje?

Wracając do Fed i oczekiwań – najnowsze prognozy zakładają wzrost głównej stopy do 3-3,5 pkt proc. do końca przyszłego roku. Czy inwestorzy wpisali już w ceny obligacji ten scenariusz? To istotne, bo przeciętny polski inwestor nie może sobie kupić amerykańskich obligacji tak, jak kupuje polskie obligacje Skarbu Państwa. Możemy inwestować w amerykańskie obligacje tylko za pomocą funduszy inwestycyjnych albo ETF-ów. A to oznacza, że kupujemy obligacje na giełdzie. Stąd ważne jest, czy przyszłe podwyżki stóp procentowych są już uwzględnione w wycenie giełdowej obligacji.

„Jest za wcześnie, by ogłosić koniec wzrostów rentowności [czyli spadku cen – mój dopisek] obligacji – banki centralne, od USA do Wielkiej Brytanii, dopiero rozpoczynają zacieśnianie polityki pieniężnej, a rosnąca inflacja może zmusić je do bycia bardziej agresywnym niż rynki obecnie przewidują”

– głosi raport Pictet Asset Management – wydany jednak jeszcze przed ostatnimi wiadomościami o inflacji w USA. Analitycy firmy inwestycyjnej wyceniają wartość godziwą 10-letnich nowo emitowanych US Treasuries na 2,5% rentowności (czyli taki procent w skali roku powinny dawać komuś, kto je kupi i będzie trzymał przez 10 lat do wykupu).

Obecnie rentowność obligacji wynosi ok. 3,15%, choć rok zaczynały na poziomie 1,5% rentowności. Poniżej wykres rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji (pokazuje, ile obecnie żądają w skali roku inwestorzy, którzy je kupują na specjalnych aukcjach):

Amerykańskie obligacje skarbowe 10-letnie - żądane przez inwestorów oprocentowanie
Amerykańskie obligacje skarbowe 10-letnie – żądane przez inwestorów oprocentowanie nowo emitowanych obligacji

Dla porównania: rentowność polskich obligacji zbliża się właśnie do poziomu 6,8% dla 10-letnich obligacji o stałym oprocentowaniu. To pokazuje, jaka jest różnica w postrzeganiu bezpieczeństwa inwestowania w polskie i amerykańskie obligacje. Choć nie zawsze tak było.

Ale – wracając do rentowności amerykańskich obligacji – można mieć nadzieję, że jeśli rentowność nowo emitowanych papierów nie będzie już rosła (bo osiągnęła i nawet przekroczyła szacowaną przez analityków „uczciwą wartość”), to przestaną spadać ceny tych wcześniej wyemitowanych. A to może mieć przełożenie na opłacalność zakupu udziałów w funduszach lub ETF-ach inwestujących w amerykańskie obligacje na giełdach.

Ile podwyżek uwzględnili w cenach obligacji inwestorzy? ING wylicza, że w tej chwili zakład obejmuje 11 podwyżek o 25 pkt. bazowych (czyli ćwiartek punktu procentowego). Czy tyle ich będzie? To zależy od inflacji. Jeśli okazałoby się, że jej przebieg będzie nieco łagodniejszy, że szybciej zacznie spadać, można będzie wtedy przekładać to na łagodniejszą politykę Fed, czyli mniej podwyżek stóp. A to byłaby woda na młyn dla cen obligacji.

Ostatni odczyt wskaźnika cen (8,5% w skali roku) wzrósł do najwyższego poziomu od 40 lat, ale był zgodny z tym, czego ekonomiści się spodziewali – a już to jest oznaką pewnej stabilizacji. Do tego uwagę przykuł pewien szczegół – inflacja bazowa (a więc oczyszczona z cen żywności i energii, przybliżająca wewnętrzne źródła inflacji) okazała się niższa od prognoz. To może oznaczać, że ewentualne wyhamowanie wzrostu cen surowców spowoduje szybszy powrót inflacji do akceptowalnego poziomu.

Jak polski inwestor może dodać amerykańskie obligacje do portfela?

Nie wiem, czy już jest dobry moment do zakupu amerykańskich obligacji. To jednak jest jedna z najważniejszych klas aktywów na światowym rynku finansowym. Jeśli chcesz dywersyfikować portfel o zagraniczne aktywa, pierwszym krokiem powinna być ekspozycja właśnie na amerykańskie akcje i amerykańskie obligacje.

Na polskim rynku TFI tylko trzy fundusze inwestycyjne klasyfikowane są jako wyspecjalizowane w inwestycjach w dług USA – przynajmniej według zestawienia prezentowanego przez Analizy.pl. To PKO Papierów Dłużnych USD, Pekao Obligacji Dolarowych Plus i Generali Dolar (USD). Możecie jednak przeżyć niezłe zaskoczenie, gdy zajrzycie do tego, co te fundusze mają w portfelach. Dlaczego?

Zacznijmy od funduszu PKO TFI. Choć jego benchmarkiem jest indeks krótkoterminowych obligacji amerykańskich, to polityka inwestycyjna pozostawia swobodę w dobieraniu instrumentów. Według stanu na koniec lutego 78% portfela stanowiły… rządowe obligacje Polski denominowane w dolarze, 13% – dolarowy dług Węgier, a 5% – dług Rumunii. Amerykańskich papierów brak.

Pekao Obligacji Dolarowych Plus stawiał (na koniec 2021 r.) niemal wyłącznie na jednostki uczestnictwa w innych funduszach, m.in. Amundi, Fidelity, Morgan Stanley. Są to fundusze dłużne mające w portfelach obligacje korporacyjne wyrażone w dolarach, jak również fundusze obligacji emitowanych w dolarach przez rządy rynków wschodzących.

Najwięcej amerykańskich obligacji znajdziemy w Generali Dolar (przynajmniej wg stanu na koniec ubiegłego roku). Fundusz ma w rządowych papierach dłużnych 44% portfela. Reszta to instrumenty dłużne z różnych stron świata – od Azerbejdżanu, przez Oman, Polskę, Szwecję, aż po Węgry.

Lista ETF-ów na amerykańskie obligacje jest za to bardzo długa. Portal ETF Database wylicza 46 takich funduszy, w których zgromadzono łącznie ponad 180 miliardów dolarów, czyli ułamek z 30 bilionów dolarów, na które zadłużone są Stanu Zjednoczone. W ofercie są instrumenty na całą krzywą, na poszczególne jej segmenty (np. 1-3 miesiące, 3-7 lat, 20+ lat), na zerokuponowe, na zmiennokuponowe, na indeksowane inflacją i tak dalej, i tak dalej.

Niestety do żadnego z nich polski inwestor nie ma dostępu na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Trzeba szukać przez rachunki maklerskie, które oferują możliwość inwestowania na zagranicznych rynkach. Ale biur maklerskich, które umożliwiają zakup ETF-ów z całego świata jest w Polsce multum (największy wybór ETF-ów dla polskich klientów ma, zdaje się, maklerska aplikacja do inwestowania Wealthseed).

Teoretycznie możliwe jest też kupienie obligacji i bonów USA bezpośrednio – coś na podobieństwo naszego systemu detalicznych obligacji skarbowych. Warunkiem jest jednak posiadanie amerykańskiego numeru ubezpieczenia społecznego. Dostęp mają więc obywatele Stanów Zjednoczonych, nawet mieszkający w innym kraju, albo cywilni pracownicy amerykańskiej administracji, niezależnie gdzie zamieszkują.

Zaskakujące, jak trudno jest dodać do portfela kategorię aktywów, która jest jedną z największych na światowym rynku finansowym. Być może to wynika z faktu, że zacieśniania polityki pieniężnej w USA fundusze spodziewały się już od jakiegoś czasu i kto mógł, to redukował ekspozycję na US Treasuries? Oby tak było, bo to by znaczyło, że nasi zarządzający czuli pismo nosem i przygotowali się na nadchodzący trend. Teraz tylko czekać i przyglądać się, kiedy znowu zaczną kupować.

—————

Sprawdź inwestycje w fundusze, ETF-y i obligacje ze znakiem jakości Maćka Samcika

>>> Zainwestuj w fundusze TFI UNIQA i dostań 400 zł „samcikowej” premii. Załóż przez internet konto i ulokuj pieniądze w jednym z tanich funduszy od TFI UNIQA. Pobiera ono jedne z najniższych w Polsce opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (dla części funduszy 0,5%). Nie ma też żadnych opłat przy zakupie (a kupujesz, nie ruszając się z fotela). Koniecznie wpisz kod promocyjny: msamcik2022. Za zainwestowania w IKE lub IKZE co najmniej 2000 zł, dostaniesz w prezencie 200 zł na koncie IKE i 200 zł na koncie IKZE. Tutaj możesz założyć przez internet konto IKZE, a tutaj możesz założyć przez internet konto IKE i – jeśli utrzymasz pieniądze do wieku emerytalnego – nie zapłacisz podatku Belki od osiągniętych w tym czasie zysków. Jeśli nie chcesz blokować oszczędności aż do emerytury, albo po ostatnich zmianach podatkowych mniej lubisz IKZE – załóż przez internet konto „Tanie oszczędzanie” w TFI UNIQA. To te same fundusze z niskimi opłatami, ale bez obowiązku „mrożenia” pieniędzy aż do emerytury.

>>> Zainwestuj z Samcikiem i z F-TRUST w fundusze inwestycyjne z całego świata bez prowizji. Chcesz wygodnie – przez internet – oraz bez żadnych opłat lokować pieniądze w tysiącach funduszach inwestycyjnych z całego świata? Skorzystaj z platformy F-Trust rekomendowanej przez „Subiektywnie o Finansach”. Kupuję tam fundusze. Inwestowanie bez opłat dystrybucyjnych po wpisaniu kodu promocyjnego ULTSMA. w tym poradniku są najważniejsze rady, w co teraz inwestować.

>>> Wypróbuj aplikację do inwestowania WEALTHSEED, w której znajdziesz akcje, fundusze i 450 ETF-ów z całego świata. W inwestowaniu liczy się pomysł (to po Twojej stronie) oraz możliwości i koszty (to po stronie wybranego przez Ciebie dostawcy). Ja zapraszam do przetestowania nowej aplikacji do inwestowania – Wealthseed. Weszła na rynek zaledwie kilka tygodni temu, a jej recenzję przeczytasz tutaj. Oferuje możliwość inwestowania z poziomu smartfonu w akcje, fundusze inwestycyjne i ETF-y z całego świata. Jest ładna, wygodna, a wyszukiwarka instrumentów finansowych robi różnicę. Wszystkie inwestycje można mieć „pod ręką”. Wealthseed oferuje ponad 450 ETF-ów z całego świata. Przykłady ciekawych inwestycji z Wealthseed znajdziesz w tym tekście. W tych setkach ETF-ów zawierają się te, które są dla mnie najważniejsze, te od najważniejszych emitentów: BlackRock, Vanguard, State Street, Invesco, DWS. Aplikację Wealthseed ściągniesz na smartfona przez ten link.

>>> Zainwestuj w antyinflacyjne obligacje firm z MICHAEL STROM DM. Myślisz o tym, jak ochronić oszczędności przed inflacją? Rozważ ulokowanie niewielkiej części pieniędzy w obligacje największych polskich firm. Pomaga w tym dom maklerski Michael / Ström, największe niebankowe biuro maklerskie na rynku obligacji korporacyjnych. Jeśli masz chrapkę na obligacje emitowane przez firmy, to zapraszam do zainwestowania za jego pośrednictwem. Ja też to robię i wkrótce opiszę swój portfel oraz opowiem o tym, jak go zbudowałem z pomocą mojego opiekuna w domy maklerskim (więcej szczegółów o ofercie Michael / Ström pod tym linkiem). A w tym poradniku dwa słowa o tym, ile można zarobić, jakie jest ryzyko i jak inwestować, żeby nie osiwieć z nerwów.

——–

Chcesz porady w sprawie inwestowania oszczędności? Zapisz się na newsletter Samcika!

I na koniec ogłoszenie. Jeśli masz pytania dotyczące swoich oszczędności, chciałbyś uzyskać moją poradę, to zapisz się na newsletter „Subiektywnie o Finansach”. Do subskrybentów od czasu do czasu wysyłam specjalny e-mail, w którym informuję, w jaki sposób odbiorcy newslettera będą mogli uzyskać na wyłączność moją poradę dotyczącą swojej sytuacji finansowej w czasie kryzysu koronawirusowego. Jak uzyskać poradę na wyłączność? Kliknij tutajzapisz się na mój newsletter i bądźmy w kontakcie!

————-

Boisz się inwestowania? Skorzystaj z bankowych promocji

Obawiasz się inflacji? Zastanawiasz się, co zrobić z pieniędzmi leżącymi w banku na 0,00001%? Sprawdź „Okazjomat Samcikowy” – to aktualizowane na bieżąco rankingi lokat, kont oszczędnościowych, a także zestawienie dostępnych dziś okazji bankowych (czyli 200 zł za konto, 300 zł za kartę…). I zacznij zarabiać na bankach:

>>> Ranking najwyżej oprocentowanych depozytów

>>> Ranking najlepszych kont oszczędnościowych. Gdzie zanieść pieniądze?

>>> Przegląd aktualnych promocji w bankach. Kto zapłaci ci kilka stówek? I co trzeba zrobić w zamian?

—————

Źródło zdjęcia: Ronile/Pixabay

Subscribe
Powiadom o
31 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Marcin
10 miesięcy temu

Zapomniał Pan wymienić najprostszy i najtańszy sposób – konto u brokera który oferuje kupno US Treasuries z rynku. To najbardziej płynny rynek świata, ilość terminów zapadalności jest prawie nieograniczona. Inwestowanie w US-T poprzez jakieś fundusze czy ETF to absurd z powodu dodatkowych opłat.

Admin
10 miesięcy temu
Reply to  Marcin

No tak, ale tu jest dość wysoki próg wejścia

Marcin
10 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

1000 USD to najmniejszy nominał obligacji US.

Admin
10 miesięcy temu
Reply to  Marcin

Tak, ale pytanie jaki jest minimalny nominał zakupu przez polskie biuro maklerskie (i jaka prowizja)…

Lesko
10 miesięcy temu

Proszę porozmawiać z biurami maklerskimi. Za milion to chętnie kupią takie obligacje bezpośrednio u źródła.

Admin
10 miesięcy temu
Reply to  Lesko

Wydaje mi się, że raczej za milion dolarów, ale może w niektórych biurach widełki są nieco niżej 😉

Jan
10 miesięcy temu

Bardzo jasno wyjaśniony mechanizm działania rynku długu ale wydaje mi się, że zabrakło jednego wątku czyli ryzyka zmiany kursu USD/PLN. Zakładając że np w ciągu najbliższych 12 miesięcy kurs USD wróci do poziomu ok 4 zł, to zysk z potencjalnego spadku rentowności „zje” umocnienie się PLN. Oczywiście, może być też scenariusz dalszego osłabienia PLN. Wniosek dla mnie jest taki, że nie powinno się pisać, że inwestowanie (szczególnie orzy obecnym kursie USD/PLN) w amerykańskie obligacje jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów dla polskich obywateli.

Admin
10 miesięcy temu
Reply to  Jan

To jest ogólna zasada przy inwestycjach denominowanych w walutach – że mamy dochód/stratę z rentowności i ze zmian kursu. Ale dla mnie to jest zaleta, a nie wada – bo uważam, że część oszczędności powinna być denominowana w obcych walutach

Jan
10 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

Jasne, pełna zgoda że część oszczędności (a moim zdaniem nawet większość) powinna być denominowana w walutach obcych. Obawiam się tylko, że przy aktualnych kursach USD/PLN ryzyko inwestycji w obligacje amerykańskie jest zbyt duże i w kontekście dywersyfikacji portfela lepiej wybrać akcje/ ETFy (w długiej perspektywie zawsze wygrywają z obligacjami US) a obligacje kupować Skarbu Państwa w PLN.

Admin
10 miesięcy temu
Reply to  Jan

Nie jestem pewny czy dolar będzie strukturalnie spadał. Moim zdaniem oni – podobnie jak w poprzednim kryzysie – podniosą się znacznie szybciej, niż reszta świata

jsc
8 miesięcy temu
Reply to  Maciej Samcik

Wyszli szybciej, bo u nich szybciej się zaczęło…

Marcin
10 miesięcy temu
Reply to  Jan

Autor chyba założył że pisze o części majątku denominowanej w USD. Chyba nie trzeba nikomu mówić o ryzyku walutowym w przypadku kupna obligacji w USD.

Jan
10 miesięcy temu
Reply to  Marcin

Jeśli takie było założenie to warto o nim wspomnieć. Chodzi mi tylko o to żeby nie przedstawiać obligacji US jako instrumentów pozbawionych ryzyka. Ludzie aktualnie próbują wszystkiego żeby choć trochę zabezpieczyć ciężko zarobione pieniądze i w takich artykułach (bardzo rzeczowych), dobrze byłoby pokazać cały obraz.

Admin
10 miesięcy temu
Reply to  Jan

Zgoda, dopiszemy

eurobond
10 miesięcy temu

A czy jest możliwy bezpośredni zakup obligacji ze strefy euro?

Kiedyś próbowałem to sprawdzić i znalazłem tylko informacje o irlandzkich obligacjach detalicznych dostępnych dla rezydentów:
Ireland State Savings – Savings Products & Prize Bonds
https://www.statesavings.ie/

Admin
10 miesięcy temu
Reply to  eurobond

To trochę jak z rachunkami bankowymi – trudno założyć nie będąc rezydentem

Tomek
10 miesięcy temu

Trochę obok tematu, ale mam pytanie o polskie obligacje. Kupiłem trochę przez Internet. Czy jest jakis wizazcy dokument, ktory potwierdza ich posiadanie? Czy np. po wojnie bede mógł sie zgłosić po nie na podstawie nr pesel gdy wszystkie papiery i serwerownie z danyni splona? Przepraszam za przykład.

Admin
10 miesięcy temu
Reply to  Tomek

Chyba nie ma, niestety. Ja nie dostaję w papierze nawet żadnych sprawozdań ze stanu portfela. Wszystko na serwerach…
Może warto zrobić sobie wydruk raz na jakiś czas. Pewnie najmegabezpieczniej byłoby potwierdzić u notariusza.

Jakub
9 miesięcy temu

Słusznie zauważył Pan co w tym pekao obligacji dolarowych plus jest. Ze świecą szukać tej informacji po stronie pekao… Przy pekao jest kolejny haczyk (nie wiem jak gdzie indziej), który jest po prostu nie do przyjęcia. Nabywa się jednostki uczestnictwa w USD, system cały czas pokazuje USD, przy zbyciu jest cena w USD, a koniec końców okazuje się, że za KAŻDYM razem przeliczają to USD na złotówki. Tak więc nawet przy stracie na funduszu i tak trzeba zapłacić podatek belki (celowo z małej) ze względu na obecnie mocnego dolara…

Admin
9 miesięcy temu
Reply to  Jakub

Ale pułapka. Kiedyś już o czymś podobnym pisaliśmy. Metlife podobny numer robiło:
https://subiektywnieofinansach.pl/pan-miroslaw-wplacal-dolary-do-funduszu-metlife-chce-oddac-zlote/

jsc
8 miesięcy temu

(…)Zarządzający z Pekao TFI twierdzą, że „inwestorzy na amerykańskim rynku długu coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że Fed nie blefuje z agresywnym zacieśnianiem polityki pieniężnej”.(…)
No cóż… Rosja to nie Kuba, że klęskę humanitarną można ograniczyć do tamtej strony granicy.

Adam
5 dni temu

Na chwilę obecną borykam się z takim oto problemem iż chcę posiadać obligacje USA, ale posiadanie ich poprzez ETFa jest dalekie od ideału. Dla mnie obligacje mają być bezpieczną przystanią, a w ETFie, który non-stop sprzedaje i kupuje kolejne serie (i jest oczywiście narażony na ryzyko stóp procentowych) mało mam spokoju. Chciałbym kupować serie obligacji samemu i trzymać je do wykupu – tak rozumiem spokój w wydaniu części obligacyjnej. Czy jest w ogóle taka możliwość? Pewnie… nie?

Admin
5 dni temu
Reply to  Adam

Nie ma, trzeba być rezydentem w USA. Albo znaleźć polski bank, który poprosi amerykański bank, żeby mu kupił obligacje bezpośrednio i odsprzedał, a ten polski bank – odsprzedał Panu. Ale na moje oko to jest private banking level master, pewnie z 5 mln dolarów trzeba mieć

Adam
5 dni temu
Reply to  Maciej Samcik

Dziękuję za odpowiedź Panie Macieju.

Ktoś wspomniał powyżej o takiej opcji:

„Zapomniał Pan wymienić najprostszy i najtańszy sposób – konto u brokera który oferuje kupno US Treasuries z rynku. To najbardziej płynny rynek świata, ilość terminów zapadalności jest prawie nieograniczona. Inwestowanie w US-T poprzez jakieś fundusze czy ETF to absurd z powodu dodatkowych opłat.”

Czy dobrze rozumiem, że są brokerzy, którzy oferują zakup takich obligacji z rynku? Zakładam, że nie są to brokerzy polscy?

Admin
5 dni temu
Reply to  Adam

Rynek wtórny obligacji oczywiście istnieje, ale to są te same obligacje, które się kupuje przez ETF-y. Takich antyinflacyjnych, detalicznych, Pan w ten sposób nie kupi.

Adam
5 dni temu
Reply to  Maciej Samcik

Zależy mi na tym, ażeby móc kupić i trzymać do wykupu. ETF niestety ciągle sprzedaje i kupuje nowe serie. Chciałbym sam móc wybrać, co chcę kupić.

Admin
5 dni temu
Reply to  Adam

To prawda, to jest duża wada funduszy i ETF-ów. Proszę sprawdzić Interactive Brokers, wydaje mi się, że kiedyś u nich widziałem obligacje

Subiektywny newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślę ci powiadomienie o najważniejszych tematach dla twojego portfela. Otrzymasz też zestaw pożytecznych e-booków. Dla subskrybentów newslettera przygotowuję też specjalne wydarzenia (np. webinaria) oraz rankingi. Nie pożałujesz!

Kontrast

Rozmiar tekstu